Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Vyšlo poslední číslo All for Power v letošním roce

Vyšlo poslední číslo All for Power v letošním roce

Publikováno: 8.12.2015
Rubrika: Aktuality

Záložní kotelna v Elektrárně Ledvice, rekonstrukce rozvodny Mírovka, tematická příloha Věda, výzkum, inovace,… množství rozhovorů se zajímavými lidmi a články o technologiích, uplatňujících se v energetice… To je obsahem All for Power 5/2015, které vyšlo koncem listopadu. Obsah celého časopisu je ke stažení zde, obsah přílohy o záložní kotelně zde, obsah IC o transformovně Mírovka zde a obsah přílohy o vědě pak zde. Celý časopis si můžete prohlédnout v elektronické podobně na Floowie zde.

Editorial:

Do dceřiných společností „pro jádro“ by měli vstoupit další akcionáři

Od zahájení programu mírového využívání jádra uplynulo letos přesně 60 let. Není to však jediné „jaderné výročí“, které připadá na rok 2015. Uplynulo rovněž 30 let od spuštění Dukovan, první jaderné elektrárny v Česku, a také 15 let od spuštění Jaderné elektrárny Temelín. Jaderná energetika dnes pokrývá 28 procent spotřeby elektřiny v EU. Technologie dosáhla vysoké úrovně bezpečnosti a má velmi stabilní strukturu nákladů. Stávající jaderné elektrárny vyrábí elektřinu s velmi nízkými náklady a jsou modernizovány za rozumnou cenu, proto se vyplatí prodlužovat jejich provoz. Dnes v Evropě běží řada programů Long Term Operation, o prodloužení provozu žádá i Jaderná elektrárna Dukovany. Česká republika se zatím řadí do elitní skupiny zemí, které jsou schopny samy vyrábět nejnáročnější komponenty a stavět jaderné elektrárny. Pokud si tuto schopnost chceme udržet, je důležité, aby byly realizovány záměry Státní energetické koncepce a Národního akčního plánu pro rozvoj jádra a zahájila se příprava výstavby nových jaderných bloků. Jinak se bude kondice našeho jaderného průmyslu dále zhoršovat a nebudou vytvořeny podmínky pro mezigenerační přenos know-how. Může optimismus do žil příznivců jaderné energetiky vlít rozhodnutí společnosti ČEZ z října letošního roku o tom, že kvůli dostavbě Jaderných elektráren Temelín a Dukovany založí ČEZ dvě dceřiné společnosti? Jde o 100% dceřiné společnosti polostátní firmy ČEZ, takže je otázkou, zda se oproti současnému stavu něco změní. Opět můžeme očekávat obavy minoritních akcionářů o nezbytnosti vyhlásit veřejné výběrové řízení podle předpisů o veřejných zakázkách v Evropské Unii. Asi můžeme s úspěchem pochybovat o tom, že by si současné vedení 100% dceřiných společností dovolilo za této situace tvrdit a rozhodnout něco jiného, než představenstvo ČEZ. Změna by mohla nastat snad jen v případě v případě, kdyby do dceřiných společností vstoupil  strategický investor či investoři, ideálně do každé z obou jiný, a ideálně v ní získal majoritu. Pak by se hrálo podle pravidel tohoto většinového akcionáře. Strategický investor s majoritou by navrhl a řídil finanční a obchodní model výstavby. Mohl by například klást podmínky vůči státní správě a tlačit na vládu ohledně jejich splnění, tj. že například EIA podle nového zákona nemůže trvat pět a více let. Snad se takový strategický investor nebo investoři co nejdříve najdou… Třeba se objeví na konferenci All for Power 2015, která se koná právě v okamžiku, kdy se k Vám dostalo aktuální číslo All for Power, konkrétně 26. a 27. listopadu v Praze. Třeba nám majoritního akcionáře daruje za pár týdnů Ježíšek, protože se blíží nejkrásnější dny v roce, alespoň tedy pro tu křesťanskou část světa. Možná to budou Číňané, kteří na naši konferenci přijeli nebo Korejci, kteří si českou kotlinu velice oblíbili a jejich investice u nás prudce rostou, o čemž se můžete dočíst v aktuálním vydání časopisu. A když už jsme u časopisu, začíst se můžete například do průběhu realizace největšího záložního teplárenského zdroje v Česku, nebo do průběhu realizace výstavby transformovny Mírovka, zaujmout by mohla tematická příloha o výsledcích vědy a výzkumu a přínosech pro praxi. Přejeme zkrátka jako vždy příjemné čtení.

Za celý tým AF Power agency, a.s., Vám děkuji za přízeň a spolupráci v roce 2015. Přeji všem v roce 2016 hlavně hodně zdraví a taktéž to, ať se Vám a Vašim rodinám vyhýbají nepříjemnosti. Prostě ať nejste v nesprávný čas na nesprávném místě…

Stanislav Cieslar, šéfredaktor časopisu All for Power

Obsah:

INVESTIČNÍ CELEK:
Záložní plynová kotelna v Elektrárně Ledvice … 4 až 21
Rekonstrukce rozvodny v transformovně Mírovka … 22 až 32 

JADERNÁ ENERGETIKA
Evolucí k vyšší bezpečnosti jaderných elektráren (Vladislav Větrovec, www.atominfo.cz) … 34
Vývoj, výroba a dodávka pohonů pro výzkumný reaktor v Kazachstánu (David Pavlis, ŠKODA JS) … 36
Allegro – projekt výstavby demonštrátora a spoľahlivé výskúšanie technológie inovatívneho, plynom chladeného, rýchleho reaktora (Radoslav Zajac, Branislav Hatala, Petr Dařílek, VUJE) … 38
„Akční plán zahrnující opatření vyplývající ze stress testů, která je nutno realizovat na jaderných elektrárnách v Česku, obsahuje 84 konkrétních položek,“ (rozhovor s Františkem Řezáčem ČEZ, zpracoval: čes) … 42
Koncový jímač tepla (KJT) Jaderné elektrárny Dukovany (Lumír Hykl, Bohemia Müller) … 46
Koncové jímače tepla (KJT), ventilátorové chladicí věže na Jaderné elektrárně Dukovany (Vladislav Grebík, REKO PRAHA) … 50
„Požární větrání pod taktovkou požárních turbín,“ (rozhovor s Miloslavem Kuckou, POWERBRIDGE, zpracoval: čes) … 54
Na konferenci Promatten padla informace i o vývoji oceli P93 (čes) … 55
„Korejci jsou ve výstavbě jaderných elektráren velice aktivní. Postaví například osm jednotek v Brazílii do roku 2030,“ (rozhovor s Antonem Uhnákem, Česko-korejský výbor při Hospodářské komoře ČR, zpracoval: čes) … 56
Důležité je, že stav zařízení je pod kontrolou, a že aktuální stav nemá vliv na bezpečnost a disponibilitu energetického zdroje (rozhovor s Martinem Jaškem a Ondřejem Povalačem, ČEZ, zpracoval: čes) … 58
Metrologie a její význam (Pavel Urban, JSP) … 62
JSP otevírá Akademii měření a regulace (AMAR) (red) … 64
Kombinace namáhání dílů podléhajících otěru a jejich metalurgické řešení (Helmut Riegger, Vautid, Dirk Wolf, UnionOcel) … 66 

ROZVOJ SÍTÍ
AFTER – identifikace zranitelnosti energetických sítí a výroben elektrické energie a ochrana před možnými kaskádovitými jevy (Lucie Vanišová, ČVUT v Praze, ČEPS) … 72
Řízení spotřeby pro bezpečnou integraci obnovitelných zdrojů energie (Ondřej Malík, Ondřej Novák, Jan Zábojník, ČVUT v Praze) … 74

TECHNOLOGIE A MATERIÁLY
Nové odsíření v Elektrárně Prunéřov II (Petr Kyzlík, EXCON) … 78
Dodávka armatur MPOWER pro ZEVO v Krakově (Tomáš Skiba, MPOWER Engineering) … 85
Návrh vyztužení kouřovodů (Tomáš Létal, Zdeněk Jegla, Vysoké učení technické v Brně) … 86
Výhody sklolaminátových potrubí a jejich užití v energetice (Miroslav Kubica, POLYTEX COMPOSITE) … 90
Intenzifikace spalovacího procesu vysoce čistým kyslíkem (Petr Bělohradský, Pavel Skryja, Igor Hudák, Vysoké učení technické v Brně) … 92
Změna paliva vedla k deformaci vortexu v kotli. Na řešení problému se podílely týmy odborníků (Jaromír Vorel, Jiří Mrkus, ŠKO-ENERGO) … 96
Nižší náklady na údržbu díky online čištění kotlů pomocí Šok-Pulz-Generátorům (SPG) (Christian Steiner, Manfred Napp, Mirek Spicar, Explosion Power) … 99 

PLYNÁRENSTVÍ
Teplárna Brno chystá několik dalších investičních akcí (rozhovor s Petrem Fajmonem, Teplárny Brno, zpracoval: čes) … 102
„Česko má úspory energií naplánováno 80 miliard,“ (rozhovor s Jakubem Vítem, Národní centrum energetických úspor, zpracoval: čes) … 104
„Domnívám se, že dosažení 20% hranice spotřeby elektřiny z kogenerace je velice reálné,“ (rozhovor s Michalem Rzymanem, ČEZ ESCO, ČEZ Energo, zpracoval: čes) … 105 

ZAJÍMAVOSTI Z OBORU

Projekty firmy Speciální technologie v teplárně České Budějovice a Elektrárně Opatovice (Michal Bielesz, Speciální technologie) … 107
„Všude, kde se nachází sypká hmota, objeví se dříve nebo později problémy s tokem. Ekonomické ztráty mohou být značné. My máme řešení,“ (rozhovor s Janem Mošou, MOSA Solution, zpracoval: čes) … 108
Kompresorový agregát DELTA SCREW je mnohem účinnější (Tomáš Búda, AERZEN SLOVAKIA) … 112
Řetězové dopravníky v energetice – novinky (z podkladů pewag group, zpracoval: čes) … 114
„Ideálním řešením servisu je prevence a předcházení problémům. V rámci návrhu a výpočtu regulačních armatur například využíváme metodu konečných prvků,“ (rozhovor s Marianem Bialoněm, Polna corp., zpracoval: čes) … 116
WORKSWELL ThermoInspector – inspekční systém pro kontrolu teploty v průmyslových aplikacích (Jan Sova, Workswell) … 118
„Prostředí vysokých škol a firem je odlišné, ale cíl je společný: vychovat kompetentní absolventy strojních oborů, kteří na trhu práce chybí,“ (rozhovor s Ivo Hlavatým, VŠB-TU Ostrava, zpracoval: čes) … 120
Přebytečná energie z OZE do vodíku? Power to Gas? Auta na vodu? Skutečnost nebo fikce? Jak ve kterém státě? (red) … 122
Systém jednotného odevzdání elektronické formy dokumentace staveb (Josef Fritschka, Technodat Elektro) 124
Lidé - Věci - Události (čes) … 127
Ke zvyšování energetické účinnosti českého průmyslu pomohou nejen investiční dotace, ale i další vhodné podpůrné nástroje (red) .. 130
Co znamená digitální transformace pro utilitní společnosti? (rozhovor s Františkem Piskou, Accenture, zpracoval: red) … 132 

EXPORTNÍ FINANCOVÁNÍ, PODPORA EXPORTU
EGAP změnil systém spoluúčasti. U nových obchodních případů se nově uplatňuje spoluúčast v rozmezí 0 až 10 % (Z podkladů EGAP, zpracoval: čes) … 134
Rozhodčí doložky v obchodních smlouvách s mezinárodním prvkem (Elena Donátová, Advokátní kanceláře FB Legal) … 136
Jak zvýšit český export? Umožnit českému exportérovi nabízet zboží a služby stejně výhodně jako konkurence aneb IMU je zde pro exportéry…Dva roky chybí prováděcí vyhláška (Jana Ševčíková, Československá obchodní banka) .. 138
Škoda Praha realizuje potřebné kroky k zahájení výstavby tepelné elektrárny Pljevlja (z prodkladů CzechTrade zpracoval, čes) .. 139
Mise českých výrobců elektrárenské techniky do Kazachstánu (red) .. 142

Příloha: Věda, výzkum, inovace .. 144 až 165

Pozvánky na akce
Veletrh Amper 2016 .. 33
XXVI. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ .. 55
Dny teplárenství a energetiky .. 83
Waste to Energy 2016 … 40, 150

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

V. Mezinárodní energetické regulační fórum (70x)
Společnost Arthur D. Little si Vás dovoluje pozvat na V. Mezinárodní energetické regulační fórum, které proběhne 26. bře...
ČEB podpořila významný zahraniční projekt skupiny CSG, unikátní výcvikové centrum pilotů na Slovensku (40x)
Česká exportní banka (ČEB) se podílí na financování výstavby výcvikového centra pro letový a pozemní personál vrtulníkov...
Spustili jsme novou podobu webových stránek! (39x)
Vážené čtenářky a čtenáři časopisu ALL FOR POWER, po více než 10 letech se od roku 2020 změnila tvář on-line verze naše...