Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Řízení spotřeby pro bezpečnou integraci obnovitelných zdrojů energie

Řízení spotřeby pro bezpečnou integraci obnovitelných zdrojů energie

Publikováno: 23.3.2016
Rubrika: Rozvody energií

Obsahem článku je prezentace systému řízení spotřeby pro bezpečnou integraci OZE do DS, který byl vyvíjen v projektu Bezpečná integrace obnovitelných zdrojů energie (BIOZE) podporovaném TAČR v programu Alfa. Řídicí systém ovládá spotřebu ZO tak, aby odpovídala době produkce OZE a tím umožnila lokálně spotřebovat energii vyrobenou OZE. Základním principem funkce řídicího systému je plánování spínání ZO na základě predikcí výroby OZE, spotřeby elektrické energie a teplé užitkové vody (TUV). Řídicí systém zároveň zajišťuje zachování komfortu dostupnosti TUV. Systém je možno rozšířit tak, aby umožňoval koordinované řízení více systémů instalovaných v síti nízkého napětí (NN) za účelem řízení toků výkonu v nadřazené síti vysokého napětí (VN). Příspěvek popisuje princip funkce řídicího systému, pilotní instalaci tohoto systému v několika odběrných místech v síti NN a prezentuje simulace provozu systému v sítích NN a koordinované řízení soustavy těchto systémů zapojených do VN sítě.

Celý článek (autoři: Ondřej Malík, Ondřej Novák, Jan Zábojník, ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická, katedra řídicí techniky, ondrej.malik@fel.cvut.czondrej.novak@fel.cvut.cz, jan.zabojnik@fel.cvut.cz) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Power management for the safe integration of renewable energy sources

This paper presents a system of power management for the safe integration of Renewable Energy Sources into the DS, which was developed in the project Safe Integration of Renewable Energy Sources (Biozat) supported by TAČR in programme Alfa. The control system controls the consumption of ZO to match the time of production of OZE(Renewable Energy Sources) and in this way allows to locally consume the energy produced by OZE(Renewable Energy Sources). The main principle of the function of the control system is programming of switching on ZO based on predictions of production of OZE (Renewable Energy Sources), power consumption and consumption of domestic hot water (DHW).The control system also ensures the keeping of comfort availability TUV. The system can be extended to allow coordinated management of multiple systems installed in low voltage network (NN) in order to control power flows in the parent network of high voltage (HV).The paper describes the principle of the function of the control system, pilot installation of the system at several collection points in the LV network and presents simulations of the system operation in LV networks and coordinated management systems of these systems connected to the high voltage network.

Управление потреблением для безопасной интеграции обновляемых источников энергии

В статье приводится презентация системы управления для безопасной интеграции обновляемых источников энергии в дистрибьюторскую энергосеть. Эта система была создана в рамках проекта "Безопасная интеграция обновляемых источников энергии" (BIOZE), при поддержке TAČ в программе Alfa. Управляющая система регулирует расход энергии так, чтоб она отвечала периоду получения энергии обновляемых источников, и этим дает возможность локально использовать энергию, получаемую от обновляемых источников. Основным принципом функции системы управления является планирование выключения традиционного источника энергии на основе предпочтения производства электроэнергии из обновляемых источников, предполагаемый расход электроэнергии и горячей технической воды. Управляющая система обеспечччивает доступность горячей технической воды. Систему можно расширить так, чтобы она могла координировать управление нескольких систем, инсталированных в сети низкого напряжения с целью управления подачи мощности в сеть высокого напряжения. Статья описывает принцип функционирования системы управления, пилотные инсталяции этой системы в нескольких местах отбора электричества потребителями.

 

Partner rubriky Rozvody energií:

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pravidla pro rozdělení německo-rakouské obchodní zóny jsou stanovená (724x)
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) rozhodla o vytvoření regionů pro výpočet kapacity. Součá...
ČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostaniceČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostanice (57x)
Obecně známé tvrzení „…kdo měří ví a kdo ví měří…“ platí v distribuční soustavě dvojnásob. Toho jsou si velmi dobře vědo...
„Jedna z největších transformoven vyroste za rok a čtvrt,“„Jedna z největších transformoven vyroste za rok a čtvrt,“ (44x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Jiří Burkert, vedoucí projektu výstavby transformovny Kletné ze společn...