Nacházíte se:  Úvod    Kontakty

Kontakty

Vydavatel | Publisher
AF POWER agency a. s., Praha 8 Karlín
Thámova 166/18, PSČ 186 00
e-mail: info@afpower.cz , IČ: 284 59 873

Redaktor/Editor
Petr Svoboda
Mobil: +420 733 641 248
e-mail: petr.svoboda@afpower.cz 

Obchodní oddělení / Obchodní oddělení
Lukáš Malínský (obchodní ředitel)
Mobil: +420 608 855 913
e-mail: lukas.malinsky@afpower.cz

Igor Vach
Mobil: +420 737 283 517
e-mail.: igor.vach@afpower.cz 

Předplatné | Subscription
Monika Odstrčilová, DiS. 
Mobil: +420 733 530 695
e-mail: odstrcilova@konstrukce-media.cz 

Sazba | Typografie
Rastislav Suchý, BAZIL - studio
e-mail: bazil@bazil.cz

Gramatická korektura | Gramatičnost
Mgr. Faina Vozňaková (Ruský jazyk) 
Mobil: +420 733 198 188
e-mail: faina.vozniak@gmail.com

Tisk | Print
Printo, spol. s r.o., Gen. Sochora 1379, 708 00 Ostrava-Poruba

Předplatné Distribuce v ČR | Předplatné a distribuce v České republice
SEND Předplatné s. R. o., P. O. BOX 141
140 21 Praha 4, Tel.: +420 225 985 225
fax: +420 225 341 425, e-mail: send@send.cz

Distribuce v SR | Distribuce v Slovensko
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej Formy predaja
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 02/444 588 21, fax: +421 02/444 588 19
e-mail: predplatne@abopress.sk, www.abopress.sk

Registrační číslo je | Registrační číslo
MK ČR E 17892

Mezinárodní Standardní Číslo | Mezinárodní standardní sériové číslo
ISSN 1802-8535