Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Zdvojení vedení V410 – největší investice do rozvoje české elektroenergetické přenosové soustavy

Zdvojení vedení V410 – největší investice do rozvoje české elektroenergetické přenosové soustavy

Publikováno: 7.9.2015
Rubrika: Rozvody energií

Zdvojení bezmála stokilometrového vedení V410 napěťové hladiny 400 kV sehrává významnou roli v rozvoji české přenosové soustavy. Vedení propojuje transformovny Výškov v Ústeckém kraji a Čechy Střed ve Středočeském kraji. Z pohledu přenosu výkonů v české přenosové soustavě, které v ČR směřují převážně ze západu na východ, je právě profil mezi těmito transformovnami jedním z nejexponovanějších. Výraznou zátěž způsobují také vysoké tranzitní toky z Německa do Rakouska. S ohledem na tyto skutečnosti je posílení přenosového profilu mezi oběma rozvodnami zdvojením vedení V 410 jednou z nejdůležitějších akcí pro vyvedení výkonu stávajících i plánovaných zdrojů v severozápadní oblasti ČR. Provozovatelem vedení je společnost ČEPS, a. s., dodavatelem stavby je sdružení společností GA Energo technik (lídr sdružení), Elektrotrans a Elcon Bratislava. Projektovou dokumentaci pro provedení stavby připravila ze dvou třetin společnost GA Energo technik, jednu třetinu dodávala společnost Elektrotrans.

Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Doubling the V410 power lines – the largest investment in the development of the Czech electricity transmission system

Doubling nearly 100 km of V410 power lines at voltage level 400 kV is playing an important role in the development of the Czech transmission system. These lines link the substations Výškov in the Ústi region and Čechy Střed in the Central Bohemia Region. In terms of the transmission power in the Czech transmission system, which in the Czech Republic is mainly directed from west to east, the profile between these substations is in fact one of the highest. A substantial load was caused by the high transit flows from Germany to Austria. In light of these facts, boosting the transmission profile between both substations by doubling the V 410 power lines is one of the most important actions for the power output of existing and planned resources in the northwestern region of the country. The power line operator is ČEPS, a. s., the construction contractor is the consortium of GA Energo technik (consortium leader), Elektrotrans and Elcon Bratislava. Two-thirds of the project documentation for the construction was prepared by GA Energo technik, the remaining one-third was provided by Elektrotrans.

Сдвоенная линия V410 –самая крупная инвестиция в развитие чешской системы передачи электроэнергии

Сдвоенная линия V410 длиной почти что сто километров с уровнем напряжения 400 кВ играет важную роль в развитии чешской системы передачи электроэнергии. Линия соединяет трансформаторные подстанции Vyšov в Устецком крае и Čchy Střd в Стршедочешском крае. С точки зрения передачи мощностей в чешской системе передачи, которые в Чешской Республике направлены главным образом с запада на восток, именно контур между этими трансформаторными станциями является одним из самых экспонированных. Большая нагрузка обусловлена также значительными транзитными токами из Германии в Австрию. В свете этих фактов усиление контура передачи между обеими подстанциями путем удвоения линии V 410 является одним из самых важных событий для отвода мощностей существующих и планируемых источников в северо-западной части Чехии. Эксплуататором линии является компания ČPS, a. s., подрядчиком строительства является консорциум компаний GA Energo technik (лидер консорциума), Elektrotrans и Elcon Bratislava. Проектную документацию для реализации строительства подготовила на две трети компания GA Energo technik, одну треть поставила компания Elektrotrans.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pravidla pro rozdělení německo-rakouské obchodní zóny jsou stanovená (141x)
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) rozhodla o vytvoření regionů pro výpočet kapacity. Součá...
„Jedna z největších transformoven vyroste za rok a čtvrt,“„Jedna z největších transformoven vyroste za rok a čtvrt,“ (45x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Jiří Burkert, vedoucí projektu výstavby transformovny Kletné ze společn...
Rittal se představuje na veletrhu ELECTRON v Praze! (44x)
Firma Rittal Czech se letos účastnila veletrhu ELECTRON, který se konal ve veletržním areálu v Praze v Letňanech, kde js...