Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Klasické    Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii – stavební část

Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii – stavební část

Publikováno: 28.7.2015
Rubrika: Klasické

Náhrada zastaralých uhelných práškových kotlů K4 a K5 v chemickém závodě Lovochemie, a.s. (Pozn. redakce.: Zastupuje významnou část výroby hnojiv v segmentu chemie skupiny AGROFERT) v Ústeckém kraji se stala výchozím bodem pro kompletní modernizaci. Od roku 2011 byl připravován náročný projekt ekologizace a rekonstrukce tohoto energetického zdroje závodu, který byl právě úspěšně dokončen. „Stáli jsme před náročným projektem, který si vyžádal mnoho času, odborných znalostí a rozsáhlou spolupráci s dalšími dodavateli,“ hodnotí celou investici Josef Váverka vedoucí střediska realizace projektů ve společnosti CENTROPROJEKT GROUP a.s. Právě zlínská firma zahájila práce na projektu „Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s.“ (dále jen EEZ) již v roce 2011 včetně schvalovacího procesu EIA. V rámci projekčních prací byla zpracována také kompletní projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

Klíčová slova: ekologizace, energetický zdroj, Lovochemie

Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

The greening of the energy source in Lovochemie – the construction part of the

Replacement of Obsolete Coal Powder Boilers K4 and K5 at the chemical plant of Lovochemie, a.s. (Editor’s note: It accounts for a significant share of the production of fertilizers in the chemical segment of the AGROFERT Group) in the Ústí Region has become the starting point for complete modernization. The preparation of this major project for the greening and renovation of the energy source of the plant started in 2011 and has been successfully completed. “We had a challenging project before us that required a lot of time, expertise and extensive cooperation with other suppliers,” says Josef Vaverka, the Head of the Project Implementation Center in the company CENTROPROJEKT GROUP, a.s., in his evaluation of the entire investment. This company based in Zlín started work on the project “Greening the Lovochemie energy source” (hereinafter EEZ) in 2011, including the approval of the EIA process. The complete project documentation for the zoning decision was also prepared as part of the work on the project.

Экологизация источника энергии в Lovochemie - строительная часть

Замена устаревших угольных порошковых котлов К4 и К5 в химическом заводе Lovochemie, a.s. (Прим. редакции: Представляет собой значительную долю производства удобрений в сегменте химии группы AGROFERT) в Устецком регионе стала отправной точкой для комплексной модернизации. С 2011 года началась подготовка сложного проекта экологизации и реконструкции этого источника энергии завода, который был только что успешно завершен. ・・Перед нами стоял сложный проект, который потребовал много времени, профессиональных знаний и широкое сотрудничество с остальными поставщиками・・ - оценивает инвестицию Josef Vaverka, начальник отдела реализации проектов компании CENTROPROJEKT GROUP a.s. Именно фирма из Злина уже в 2011 году начала работы на проекте ・・Экологизация источника энергии в Lovochemie・・ (далее только EEZ), включая процесс одобрения EIA. В рамках проектных работ была также разработана полная проектная документация для оформления решения по зонированию.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dodávka turbinového ostrova s parní turbinou ŠKODA pro paroplynový zdroj v Počeradech (47x)
ŠKODA POWER, a Doosan company získala v polovině roku 2009 kontrakt od společnosti ŠKODA PRAHA Invest na dodávku turbino...
„Pro první kontakt v Turecku bych se na poradenské firmy určitě nespoléhal. To si musí každý odpracovat sám,“... (45x)
... uvedl pro potřeby „Tureckého speciálu“ časopisu All for Power Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice...
Nová technologie odsíření spalin poprvé uplatněna v české elektrárněNová technologie odsíření spalin poprvé uplatněna v české elektrárně (40x)
Zcela novým technologickým způsobem se rozhodla společnost Dalkia Česká republika snížit emise SO2 ve své Elektrárně Tře...