Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    Atestace přídavného materiálu zn. Inconel 52(M) pro opravné svařování TIG tlakové nádoby reaktoru VVER 1000

Atestace přídavného materiálu zn. Inconel 52(M) pro opravné svařování TIG tlakové nádoby reaktoru VVER 1000

Publikováno: 2.9.2015
Rubrika: Technologie, materiály

Opravné svařování tlakových nádob reaktorů je v současné době relativně široce diskutované téma, kdy s narůstajícími provozními roky jaderných bloků se může stát důležitou součástí zajištění jejich dlouhodobého provozu. Technologie opravy tlakových nádob reaktorů existuje již od doby projektu jaderných reaktorů, nicméně současné požadavky na technické zabezpečení a na vlastní průběh takové opravy může splnit pouze taková technologie opravy, která nevyžaduje obvyklé doprovodné tepelné režimy, jako je předehřev a následné tepelné zpracování. Důležitým aspektem je také vyloučení potřeby výměny přídavných materiálů aplikovaných na opravy různých materiálových variant tlakových nádob, jako je především základní materiál, návary a obvodové svary. Byl vyvinut speciální svařovací automat pro svařování TIG na ozářeném základním materiálu tlakové nádoby daným přídavným materiálem programově řízený s následným vyhodnocením vybraných vlastností některých materiálových kombinací. Porovnání výsledků zkoušek ozářených materiálů a materiálů neozářených pak budou podávat přesnější informaci o degradaci těchto materiálů a zvláště i opravného svarového kovu vlivem ozáření.

Celý článek (autoři: Ing. Radek Konop, ŠKODA JS a.s., Plzeň, Ing. Miloš Kytka, ÚJV Řež, a.s., Ing. Jiří Ellinger,CSc., EWE) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Inconel 52(M) filler material attestation for gtaw repairs on nuclear reactor vver 1000 pressure vessels

Repair welding of reactor pressure vessels is relatively broad discussed theme in present. Repair technology of reactor RPVs was proposed during their design in general, nevertheless as time goes on and the operating period of such nuclear units is getting longer, the repair welding may become a crucial part to reach their long-term operation. Present reactor pressure vessels welding repairs technology must meet such requirements for the course of such repairs when accompanying thermal regimes such as pre-heating and subsequent heat treatment are not inevitable. GTA repair technology by filler material Inconel 52 (M) is based on one filler metal application only and it means this technique does not require the changes of filler materials for repairs of RPVs different material variations as base material, claddings and circumferential welds are first of all. Special GTAW programmable controlled device was developed for welding on irradiated reactor pressure vessel materials with subsequent evaluation of selected mechanical properties of some important material combinations.Comparison of results on non –irradiated and irradiated materials will give out the precisely information of materials degradation with respect to repair weld metal especially.

Аттестация присадочного материла марки Inconel 52(M) для ремонтной сварки TIG напорного сосуда реактора VVER 1000

Тема ремонтной сварки напорных сосудов реакторов в настоящее время достаточно часто обсуждается и с увеличивающимся сроком службы ядерных блоков может стать важной составляющей обеспечения их долговременной эксплуатации. Технология ремонта напорных сосудов реакторов существует с начала проектирования ядерных реакторов, однако современные требования к техническому обеспечению и собственному проведению такого ремонта может выполнить только такая технология ремонта, которая не использует стандартные сопроводительные температурные режимы, такие как предварительный подогрев и последующая термообработка. Также важным аспектом является исключение необходимости замены присадочных материалов, применяемых для ремонта вариантов напорных сосудов из различных материалов, прежде всего его основного материала, наплавок и кольцевых швов. Был разработан специальный сварочный автомат для осуществления сварки TIG на облученном основном материале напорного сосуда данным присадочным материалом, оснащенный программным контролем с последующей оценкой избранных свойств некоторых комбинаций материалов. Сравнение результатов испытаний облученных материалов и необлученных материалов потом предоставит более точные данные о деградации материалов под воздействием облучения, прежде всего металла ремонтной сварки.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Svařování komponent jaderných elektráren (55x)
Jaderná energetika zastupuje významné místo ve výrobě a distribuci elektrické energie v České republice. Technologické s...
V ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energeticeV ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energetice (46x)
Huť ArcelorMittal Ostrava vyvinula a zahájila výrobu nové oceli s vysokou přidanou hodnotou. Ocel jakosti 16Mo3 s přídav...
Kritické spojovací potrubí nového bloku Elektrárny Ledvice (41x)
Podstatnou součástí nového nadkritického bloku elektrárny Ledvice jsou systémy kritického spojovacího potrubí pro přehřá...