Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Firemní zpravodajství    Jak dále ve státní podpoře exportu v ČR? Banky i exportéři s obavou poukazují i na úvahy o snížení pojistného krytí

Jak dále ve státní podpoře exportu v ČR? Banky i exportéři s obavou poukazují i na úvahy o snížení pojistného krytí

Publikováno: 31.7.2015
Rubrika: Firemní zpravodajství

Mezi akcionářskými ministerstvy společnosti EGAP, čili Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem zemědělství probíhá v posledních týdnech debata o tak důležitých otázkách, jako je další směřování EGAP v systému státní podpory exportu či výše spoluúčasti pojištěných bank resp. exportérů na EGAPem pojištěných exportních úvěrech. Hovoří se o možných různých variantách dalšího institucionálního uspořádání EGAP, například pojišťovna vs. státní agentura, či o různých úrovních výše pojistného krytí. Padají např. návrhy na snížení pojistného krytí až o desítky procent. Banky sdružené v Komisi pro exportní financování České bankovní asociace (ČBA) i jejich klienti, čili exportéři, sledují tyto diskuze s rostoucím znepokojením.

Klíčová slova: EGAP, export

Celý článek (autor: Miloš Večeřa, předseda Komise pro exportní financování, ČBA) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

What is in store for the state support of exports in the Czech Republic? Banks and exporters worriedly point to talk of reducing insurance coverage

In the past weeks debate has been raging among the shareholder ministries of EGAP, i.e. the Ministry of Finance, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Agriculture, on crucial issues, such as the further orientation of EGAP in the system of state support for exports or the amount of cooperation of insured banks, respectively exporters in EGAP insured export credits. The talks concern different possible variants of the further institutional arrangements of EGAP, e.g. insurance vs. the state agency, and the different levels of insurance coverage. The proposals included reductions in insurance coverage up to about ten percent. Banks associated in the Commission for Export Financing, the Czech Banking Association and their clients, or exporters, are following these discussions with growing concern.

Как в дальнейшем будет осуществляться государственная поддержка экспорта в Чешской Республике? Банки и экспортеры с озабоченностью отмечают и соображения относительно снижения страхового покрытия

Между министерствами-акционерами общества EGAP, т.е. Министерством финансов, Министерством промышленности и торговли, Министерством иностранных дел и Министерством сельского хозяйства, в последние недели ведется обсуждение по так важному вопросу, как дальнейшее направление EGAP в системе государственной поддержки экспорта, или размер соучастия застрахованных банков или экспортеров в застрахованных EGAP экспортных кредитах. Рассматриваются различные возможные варианты дальнейшего институционального упорядочения EGAP, например, страховая компания против государственного агентства, или различные уровни суммы страхового покрытия. Были поданы, например, предложения по снижению страхового покрытия на десятки процентов. Банки, объединенные в Комиссии по экспортному финансированию Чешской банковской ассоциации, и их клиенты, т.е. экспортеры, с растущей озабоченностью следят за этими обсуждениями.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech (56x)
Eaton Elektrotechnika s.r.o. (dceřiná společnost Eaton Corporation), významný výrobce a distributor elektrotechnického z...
CO VŠE JSME ODVYSÍLALI ŽIVĚ Z MSV V BRNĚ! (49x)
Počátkem října 2017 se konal 59. ročník MSV v Brně. V rámci společného projektu Veletrhy Brno a portálů www.elektrika.tv...
Sledujte vysílání z Mezinárodního veletrhu v Brně (35x)
Sledujte živé vstupy z průběhu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně - odkaz zde...