Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Transformátory    Vyrobit ocel pro transformátory umí jen několik oceláren a válcoven

Vyrobit ocel pro transformátory umí jen několik oceláren a válcoven

Publikováno: 13.7.2015
Rubrika: Transformátory

K zásadním požadavkům výrobců transformátorů na ocel patří spolehlivost a elektromagnetické vlastnosti, co nejmenší měrné ztráty během transformace, maximální magnetická polarizace, geometrické a mechanické vlastnosti a nutnost oboustranné izolační vrstvy, která zabraňuje vzniku vířivých proudů mezi jednotlivými lamelami. Jedním z výrobců těchto specifických ocelí je ArcelorMittal Ostrava - závod Frýdek-Místek, a.s.

Klíčová slova: transformátory, ocel, ArcelorMittal

Celý článek (autor: Ing. Stanislav Cieslar) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Only certain steel and rolling mills know how to produce steel for transformers

The fundamental requirements of manufacturing steel for transformers include reliability and electromagnetic properties, the least amount of measured losses during transformation, maximum magnetic polarization, geometrical and mechanical properties, and the need for a double-sided insulating layer, that prevents the occurrence of eddy currents between individual lamellas. One of the manufacturers of these specific grades of steel is ArcelorMittal Ostrava, plant Frýdek-Místek, a.s.

Производить сталь для трансформаторов умеют только несколько сталелитейных и листопрокатных заводов

К основным требованиям производителей трансформаторов, предъявляемым к стали, относятся надежность и электромагнитные свойства, минимальные потери при преобразовании, максимальная магнитная поляризация, геометрические и механические свойства и необходимость двустороннего изолирующего слоя, который предотвращает возникновение вихревых токов между отдельными пластинками. Одним из производителей таких специфических видов стали являетс я ArcelorMittal Ostrava, завод Frydek-Mistek, a.s.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rekonstrukce transformovny Čechy střed prokázala, že dokážeme stavět technologicky náročná zařízení i v ziměRekonstrukce transformovny Čechy střed prokázala, že dokážeme stavět technologicky náročná zařízení i v zimě (26x)
ČEPS, a.s. v areálu transformovny Čechy střed provozoval do přelomu let 2012 a 2013 transformaci 400/220 kV s kapacitou ...
Škoda Praha Invest vymění transformátory na vodní elektrárně Dalešice (26x)
Významnou zakázku – výměnu sedmi blokových transformátorů na vodní elektrárně Dalešice – získala společnost ...
Zástupci BEZ Transformátory prezentovali na veletrhu Amper 2013 (24x)
V rámci letošního ročníku veletrhu Amper 2013 se časopis All for Power podílel na unikátním projektu, jehož duchovním ot...