Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Provozní zkušenosti na kotli pro spalování biomasy v elektrárně Hodonín - tvorba úsad a následné zanášení II. tahu kotle

Provozní zkušenosti na kotli pro spalování biomasy v elektrárně Hodonín - tvorba úsad a následné zanášení II. tahu kotle

Publikováno: 30.7.2015
Rubrika: Elektrárny

Historie spalování biomasy v elektrárně Hodonín se začala psát kolem roku 2000. V prvopočátcích se jednalo o zkoušky s přimíchávání biomasy do lignitu v jednotkách procent a pokusech s různými druhy štěpky od dřevní štěpky přes otruby až např. po technické konopí. Otázka zvýšení podílu spalované biomasy nastala po roce 2004, kdy se začalo nahlas hovořit o ekonomických problémech blízkého uhelného dolu v Mikulčicích, kde se těžil lignit sloužící jako primární palivo pro elektrárnu Hodonín. Tyto problémy vyvrcholily úplným utlumením těžby v roce 2008. Elektrárna proto musela najít náhradu za toto palivo a jedním z řešení byla i sázka na spalování biomasy.

Klíčová slova: biomasa, Hodonín

Celý článek (autor: Tomáš Hlahůlek, Specialista řízení provozu, Elektrárna Hodonín, ČEZ, a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Operational experience with the boiler for biomass combustion in the Hodonín power plant – the formation of deposits and subsequent clogging of boiler II

The history of biomass combustion at the plant in Hodonín began around 2000. In the early days it involved testing the mixing of biomass in lignite in percentages and experiments with different types of chips from wood chips and bran to industrial hemp. The question of increasing the share of biomass occurred after 2004, when talk began about the economic problems of the nearby coal mine in Mikulčice, where lignite was mine for use as the primary fuel for the Hodonín power plant. These problems culminated in the complete shutdown of mining operations in 2008. The power plant therefore had to find a replacement for this fuel and one of the solutions was to bet on biomass combustion.

Опыт работы на котле для сжигания биомассы в электростанции Hodonin –образование осадка и последующая закупорка 2-й тяги котла

История сжигания биомассы в электростанции Hodonin началась около 2000 г. Сперва это была проба с добавлением биомассы в лигнит в единицах процентов и эксперимент с различными видами щепок от древесной щепы и отрубей по, например, техническую коноплю. Вопрос увеличения доли сжигаемой биомассы возник после 2004 года, когда начали открыто говорить об экономических проблемах соседней угольной шахты в Mikulčcе, где добывается лигнит, который использовался в качестве основного топлива на электростанции Hodonin. Эти проблемы достигли максимума после полного прекращения добычи в 2008 году. Поэтому электростанция должна была найти замену этого топлива и одним из решений была ставка на сжигание биомассы.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Chladicí věž s přirozeným tahem pro nový paroplynový zdroj 840 MWe v Elektrárně Počerady (58x)
Na jaře letošního roku začala v Elektrárně Počerady výstavba nové chladicí věže s přirozeným tahem, výšky 128,32 m. Tato...
Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (49x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...
„Pro první kontakt v Turecku bych se na poradenské firmy určitě nespoléhal. To si musí každý odpracovat sám,“... (48x)
... uvedl pro potřeby „Tureckého speciálu“ časopisu All for Power Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice...