Nacházíte se:  Úvod    Objednávka ročního předplatného časopisu All for Power

Objednávka ročního předplatného časopisu All for Power

Časopis, počet kusů
Časopis All for Power (vychází 5x ročně) roční předplatné, ks 505 Kč / 25 €
Zasláno bude vždy číslo s nejbližším termínem vydání. V případě, že požadujete získání celého ročníku od čísla 1, tak prosím napište níže svůj požadavek do "Poznámky".
Údaje o plátci
(* - takto jsou označeny povinné položky)

Jméno, titul: *
Vaše profese:
Firma:
Činnost firmy:
Adresa včetně PSČ (fakturační) *
Adresa včetně PSČ (k doručení)
Telefon:
Fax:
E-mail: *
Www:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Forma úhrady
Platba bude uhrazena: *   - Převodem       - Složenkou
Slevy
    - sleva -30%, pro studenty středních a vysokých škol
Slevy se nesčítají.
Ochrana osobních údajů
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů tímto souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a jejich využitím pro vnitřní statistické a marketingové účely vydavatelství AFPower agency, a.s. Máte právo k přístupu ke svým osobním údajům, na jejich aktualizaci nebo odstranění.
Ano, souhlasím: *   - ano
Nepovinné údaje
Do kterého odvětví spadají výrobky a služby Vaší firmy?
výroba, zpracování oceli
energetické strojírenství
dodavatel paliv
elektrotechnika
rozvody energií
těžba uhlí
 jiné (uveďte)  
Kolik má Vaše firma zaměstnanců?
1-9
10-49
50-99
100-499
500-999
1000 a více
Jaké je Vaše postavení ve firmě?
člen Top managementu
střední management
člen akademické obce
kontrolor kvality
projektant
provoz a údržba
řízení/správa
inženýrské služby, včetně projektování, programování, elektroniky, elektrické energie
jiné (uveďte)  
Které z témat byste rád v časopise viděl nejvíce?
více informací o plánovaných rekonstrukcích, výstavbě energetických zařízení
více informací o zkušenostech z realizovaných akcí
názory (rozhovory) špiček v oboru na různá témata
výsledky práce akademické obce, výzkumných ústavů
zajímavosti, technologie, novinky ze zahraničí
informace o možnostech uplatnění na různých trzích
 jiné (uveďte)  
O časopise All for Power jsem se dozvěděl/a:
Z výtisku doručného poštou
Z časopisu získaného na veletrzích
Z reklamy (jaké)  
Z jiného zdroje (jakého)  
Z jiných odborných časopisů pravidelně čtu:
Energetika
MM Průmyslové spektrum
T+T Technika a trh
Technický týdeník
For Energy
Automa
Alternativní energie
Automatizace
Řízení a údržba průmyslového podniku
Jiný