Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Ekologické projekty

Ekologické projekty

Společnost DITHERM dodala vyzdívky pro čtyři kotle Elektrárny Opatovice

Společnost DITHERM dodala vyzdívky pro čtyři kotle Elektrárny Opatovice
Publikováno: 9.4.2017

Společnost DITHERM a.s., významný dodavatel žáruvzdorných vyzdívek pro energetiku a další průmyslové obory, úspěšně dokončila realizaci nových vyzdívek pro Elektrárnu Opatovice. Demolice starých vyzdívek, odstranění tepelné izolace a realizace nových vyzdívek a izolací probíhala od léta 2014 do prosince 2015, kdy byly investice do ekologizace provozu elektrárny ukončeny. Dodávky pro čtyři kotle byly svým rozsahem několikanásobně rozsáhlejší, než ...

Celý článek zde

Moderní technologie tkaninových filtrů pro Elektrárnu Opatovice

Moderní technologie tkaninových filtrů pro Elektrárnu Opatovice
Publikováno: 8.4.2017

Elektrárna Opatovice je umístěna ve východní části České republiky a byla postavena v roce 1960. Preferovaným palivem je lignitové uhlí z místních dolů. Její elektrický výkon činí 363 MWe a tepelný pak 698 MW. Elektrárna se skládá ze šesti kotlů pro kombinovanou výrobu tepelné a elektrické energie se šesti turbínami. Vzhledem k evropské regulaci emisí, která nařizuje zachovat mezní hodnoty emisí v legislativně platných normách, se elektrárna Opat...

Celý článek zde

Rekonstrukce řídicího systému vápencového hospodářství a míchacího centra, nová rozvodna VN a NN, rozvodny SKŘ a nový velín pro absorbéry

Rekonstrukce řídicího systému vápencového hospodářství a míchacího centra, nová rozvodna VN a NN, rozvodny SKŘ a nový velín pro absorbéry
Publikováno: 7.4.2017

Inženýrská společnost ZPA Industry a.s., která se primárně zabývá realizacemi projektů průmyslových automatizací na klíč, měla možnost se účastnit velmi významného projektu v Elektrárně Opatovice. Konkrétně byla subdodavatelem v částech elektro (rozvodny VN a NN), měření a regulace, rozvaděčů systému kontroly a řízení (SKŘ), řídicího systému (PLC + HMI), optické a metalické komunikační sítě, EPS (elektronická požární signalizace), stavební elektr...

Celý článek zde

Systém odsíření spalin Elektrárny Opatovice

Systém odsíření spalin Elektrárny Opatovice
Publikováno: 6.4.2017

Díky úspěšnému výkonnostnímu testu systému odsíření v roce 2016, který se skládá ze dvou absorbérů založených na mokré vápencové technologii, byla dokončena instalace vysoce výkonnostního odsiřovacího systému v Elektrárně Opatovice, patřící do skupiny EPH. Dva nové a moderní absorbéry nahradily starou instalaci dvou absorbérů, fungujících na bázi mokré vápencové vypírky....

Celý článek zde

Miloslav Decker: „Investice do EOP bereme jako investice do budoucnosti. Spolehlivost dodávek a energetická bezpečnost jsou našimi prioritami.“

Miloslav Decker: „Investice do EOP bereme jako investice do budoucnosti. Spolehlivost dodávek a energetická bezpečnost jsou našimi prioritami.“
Publikováno: 5.4.2017

Nové zařízení pro odsíření spalin, nové tkaninové filtry pevných částic, retrofity kotlů, rekonstrukce míchacího centra a další investiční akce. Nejen tyto projekty má za sebou elektrárna Opatovice, která paří do holdingu EPH Daniela Křetínského. Výsledkem je snížení objemu vypouštěných emisí pod limity, které stanovuje platná legislativa. Při této příležitosti jsme požádali o rozhovor Ing. Miloslava Deckera, ředitele pro strategický rozvoj Elekt...

Celý článek zde

Skupina Gascontrol dokončila velkou zakázku pro ostravskou huť

Publikováno: 27.6.2016

Havířovská společnost GASCONTROL se od roku 2015 podílí na ekologizaci energetiky v ocelářském podniku ArcelorMittal Ostrava. Vybudováním nových potrubních systémů pro modernizovanou ostravskou teplárnu dokončila jednu ze svých největších zakázek poslední doby. Klíčová slova: Gascontrol, ekologizace, potrubní systém Celý článek (Z podkladů Jany Dronské) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V el...

Celý článek zde

„Rozhodování o investici ve spojení s novou legislativou trvá dlouho. Zásadní vliv však má nestabilita energetického sektoru. Na vše je pak málo času,“...

Publikováno: 13.6.2016

... uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Lubomír Nečas ze společnosti TENZA, a.s., ředitel výstavby Odsíření spalin v Teplárně České Budějovice. Klíčová slova: TENZA, odsíření spalin, teplárna Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Na „druhý pokus“ již teplárna v Českých Budějovicích úspěšně denitrifikovala a odsířila

Publikováno: 10.6.2016

V roce 2013 uspěla Teplárna České Budějovice v soutěži Křišťálový komín, kterou pořádá Teplárenské sdružení České republiky, a to za první etapu konverze parovodní sítě na horkovodní v části Pražské předměstí. V rámci letošního ročníku Dnů teplárenství a energetiky, které proběhnou koncem dubna v Hradci Králové, se bude teplárna ucházet o cenu svými novými projekty. Půjde o II. a III. etapu konverze Pražského předměstí a za projekty odsíření a de...

Celý článek zde

Společnost TENZA dokončila své třetí odsíření – mokrou vápencovou vypírku v Českých Budějovicích

Publikováno: 10.6.2016

TENZA, a.s. (dále jen TENZA), uvedla v roce 2014 do trvalého provozu své druhé odsíření spalin teplárenského zdroje – Odsíření spalin z kotlů K2 – K4 v Teplárně Karviná, v tomto případě na bázi fluidního odsiřování (Circulating Fluidized Bed – CFB). Od zahájení projektu v Karviné byly podepsány další dva kontrakty, oba dva na mokrou vápencovou vypírku (Wet Limestone Flue Gas Desulphurisation – WLST). Na podzim roku 2013 v Opatovicích (zde ještě n...

Celý článek zde

Třinecké železárny investují nejen do ekologie, ale i do kvality produktů pro petrochemii, dopravu a ocelové konstrukce

Publikováno: 21.11.2015

O největší české hutní společnosti – Třineckých železárnách jsme v All for Power v poslední době psali několikrát, ale především se jednalo o investice do ekologických akcí. Jak si však vede hutní firma v případě investic do rozvoje a modernizace výrobních kapacit? Nachází finance i na udržení konkurenceschopnosti svých hutních produktů? Přečtete si výsledek našeho prázdninového povídání s Petrou Juráskovou – tiskovou mluvčí této prosperující fab...

Celý článek zde

Odsíření kotlů K2–K4 v Teplárně Karviná

Publikováno: 19.11.2015

Po úspěšném uvedení do provozu mokrého odsíření v Plzeňské energetice, a.s., byla TENZA, a.s., opět generálním dodavatelem odsiřovací technologie. Projekt „Odsíření kotlů K2–K4 na TKV“ pro investora Veolia Energie ČR, a.s., je v současné době již předán a plně provozován pracovníky provozu Teplárny Karviná. V tomto případě byla realizována technologie CFB FGD (Circulating Fluidized Bed Flue Gas Desulphurisation), tedy metoda polosuchého odsíření ...

Celý článek zde

Dodávka ocelových konstrukcí pro technologie odsíření v Karviné a Třebovicích

Publikováno: 18.11.2015

Ocelové konstrukce pro potřeby odsíření Teplárny Karviná a pro Elektrárnu Třebovice dodávala ostravská firma FERRMON, spol. s r.o. Subdodávka pro generálního dodavatele – společnost Tenza – sestávala z ocelové konstrukce pod filtry a absorbéry, ocelové konstrukce pod sila popílku, vápna nebo produktů odsíření, obslužné lávky nebo schodiště. V případě odsíření Elektrárny Třebovice navíc firma realizovala pro Envirmine Energo i výrobu, montáž a ins...

Celý článek zde

Minulost a budoucnost ochrany betonových povrchů chladicích věží

Publikováno: 17.11.2015

S ochranou betonových povrchů chladicích věží se začalo v roce 1967 při výstavbě nové chladicí věže v Německu, kdy se vyskytla nutnost chránit čerstvý beton proti rychlému vysychání po odstranění bednění. MC-Bauchemie vyvinula ochranný nátěr, který (při aplikaci na ještě vlhký povrch právě odbedněného betonu) byl schopen zadržet potřebnou vodu pro hydrataci a zároveň chránil beton dlouhodobě proti vnějším vlivům. Celý článek (autor: Ing. Radomír...

Celý článek zde

Ekologické projekty zdrojů společnosti Veolia Energie ČR v Karviné a Ostravě

Publikováno: 25.9.2015

Se zavedením Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pokračujeme ve společnosti Veolia Energie ČR v ekologizaci vlastních výrobních jednotek. Jedná se o ekologizaci stávajících kotlů dvou výrobních zdrojů v Moravskoslezském kraji vedenou pod projekty „Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice“ a „Ekologizace kotlů K1-K4 na Teplárně Karviná“ s cílem snížení emisních limitů SO2 a TZL instalací odsiřovacích ...

Celý článek zde

„Investiční náklady na ekologizaci kotlů v Elektrárně Třebovice přesahují dvě miliardy korun,“...

Publikováno: 25.9.2015

... uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Radek Sandri, ředitel Regionu Severní Morava firmy Veolia Energie ČR, a.s. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Nový tkaninový filtr pro aglomeraci – ArcelorMittal Ostrava sníží emise prachu o dalších 94 tun ročně

Nový tkaninový filtr pro aglomeraci – ArcelorMittal Ostrava sníží emise prachu o dalších 94 tun ročně
Publikováno: 12.2.2015

Huť ArcelorMittal Ostrava tento týden začala stavět nejvýznamnější z dotovaných ekologických investic – odprášení spalin jižní části aglomerace[1] tkaninovým filtrem. Ten představuje nejlepší řešení odprašování a huť díky němu a stávajícímu elektrostatickému filtru sníží své emise více, než udává legislativa EU. Celkem zachytí dalších 94 tun prachu ročně, včetně nejmenších prachových částic, benzo(a)pyrenu a dioxinů. Zakázku zhotoví místní dodava...

Celý článek zde

Projekční práce na sekundárním odsávání ocelárny v Třinci

Publikováno: 21.1.2015

Pro sekundární odprášení kyslíko-konvertorové ocelárny (KKO) řešila firma HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. (HPO) dokumentaci pro stavební povolení včetně podkladů pro žádosti adresované ministerstvu životního prostředí a dalším dotčeným institucím. Poté, kdy investor vybral generálního dodavatele, zpracoval projektant, nezávisle na dodávkách hlavních zařízení VAI Siemens (SVAI) z rakouského Linze, realizační dokumentaci stavební části, technologií, kte...

Celý článek zde

Sekundární odprášení ocelárny: Ocel se v Třinci vyrábí ekologicky

Publikováno: 21.1.2015

Třinecký inženýring, a.s. je inženýrsko-dodavatelská společnost založená v roce 1997. Náplní společnosti je poskytování technicko-inženýrských služeb investičního charakteru a dodávka celých investičních celků. V oblasti inženýrských služeb se například jedná o modernizaci kontidrátové tratě Třineckých železáren, kde při jednoměsíční odstávce je nutno provezt modernizaci celé tratě. Tato zakázka je velmi obtížná z hlediska koordinace prací, a to ...

Celý článek zde

Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na kotli K14 teplárny E3 společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Publikováno: 19.1.2015

Účelom stavby je vybudovanie nového fluidného kotla NK14 modernej koncepcie. Jedná sa o kotol s moderným fluidným spaľovaním uhoľných palív s možnosťou spoluspaľovania vysokopecného plynu a biomasy, s menovitým výkonom 98,2 MWt. Kotol s fluidným spaľovaním využíva charakteristický spaľovací proces s dlhším zotrvaním paliva v ohnisku pri optimálnych spaľovacích teplotách pre odsírenie, prebiehajúceho priamo v spaľovacej komore pridávaním CaCO3. Ti...

Celý článek zde

Oba nové kotle podnikových energetik využijí k mletí uhlí adaptabilní kladivové drtiče

Publikováno: 13.1.2015, Aktualizováno: 18.1.2015 20:44

PSP Engineering a. s. dodává zařízení na zpracování širokého spektra nerostných surovin v celosvětovém měřítku. A tak není překvapením, že energetický sektor a jeho současný boom nezůstává stranou. Je důležitým článkem dodávek technologií pro drcení a mletí při zpracování různého druhu uhlí nebo vápence. Z historie se zdá, že tento boom přichází ve vlnách a navazuje na zvýšené energetické nároky, či přísnější ekologické normy. V případě PSP navaz...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dodávka ocelových konstrukcí pro technologie odsíření v Karviné a Třebovicích (36x)
Ocelové konstrukce pro potřeby odsíření Teplárny Karviná a pro Elektrárnu Třebovice dodávala ostravská firma FERRMON, sp...
Teplárenské dny 2011 zvou na odborné konference – OZE a Odpady (28x)
Mezinárodní výstava Teplárenské dny 2011 nabídne jako tradičně řadu odborných konferencí a seminářů. Hned první den, 19....
Třinecké železárny do tří let realizují 11 ekologických projektů za více než dvě miliardy korun (26x)
Třinecké železárny mohou konečně odstartovat sérii významných ekologických investic za více než dvě miliardy korun. Mini...