Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Ekologické projekty    Rekonstrukce řídicího systému vápencového hospodářství a míchacího centra, nová rozvodna VN a NN, rozvodny SKŘ a nový velín pro absorbéry

Rekonstrukce řídicího systému vápencového hospodářství a míchacího centra, nová rozvodna VN a NN, rozvodny SKŘ a nový velín pro absorbéry

Publikováno: 7.4.2017
Rubrika: Ekologické projekty, Rozvaděče vn a vvn

Inženýrská společnost ZPA Industry a.s., která se primárně zabývá realizacemi projektů průmyslových automatizací na klíč, měla možnost se účastnit velmi významného projektu v Elektrárně Opatovice. Konkrétně byla subdodavatelem v částech elektro (rozvodny VN a NN), měření a regulace, rozvaděčů systému kontroly a řízení (SKŘ), řídicího systému (PLC + HMI), optické a metalické komunikační sítě, EPS (elektronická požární signalizace), stavební elektroinstalace, venkovního osvětlení, otápění potrubních tras a kamerový systém. To vše od vytvoření úvodního a prováděcího projektu, přes zajištění dodávek materiálu, výroby rozváděčů, přípravy aplikačního softwaru, montáží, zkoušek a uvedení do provozu. Finančně část díla přesáhla hranici 130 milionů korun.

Oproti původnímu zadání bylo na počátku nutné řešit sloučení původně dvou navržených rozvoden do jedné, což znamenalo vyřešit nutné záskoky napájení a změnit návrh kabelů a kabelových tras. V průběhu realizace bylo potřeba se rovněž vypořádat s některými zásadními změnami technologie (např. souběh linek). Taktéž bylo nutné zpracovat některé nové požadavky generálního dodavatele a provozovatele. Celá akce se skládala ze tří hlavních částí:

  • rekonstrukce řídicího systému vápencového hospodářství,
  • rekonstrukce řídicího systému míchacího centra,
  • vybudování nové VN a NN rozvodny, rozvodny SKŘ a nového velína pro dva budované absorbéry.

VÁPENCOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

V rámci rekonstrukce technologie vápencového hospodářství bylo úkolem vyměnit stávající a morálně zastaralý řídicí systém ZAT-E. I přesto, že co do počtu I/O bodů není technologie vápencového hospodářství nikterak obsáhlá (necelých 300 signálů), zvolil se z důvodu její důležitosti pro navazující technologii absorbérů redundantní procesor Siemens z řady S7-400, doplněný o vzdálené I/O jednotky ET200M. V rámci této části bylo posíleno napájení technologie a byla dodána nová polní instrumentace. Dále bylo provedeno připojení řídicí ho systému do nové komunikační sítě a zapracovaly se vizualizace nových částí.

MÍCHACÍ CENTRUM

Další technologickou částí, kde se nahrazoval stávající řídicí systém, byla technologie míchacího centra. I zde byl nasazen redundantní procesor platformy S7-400 s kapacitou I/O jednotek pro více než 2 000 signálů. I přes velmi omezenou dokumentaci stávajícího systému a minimální informace o fungování celé technologie se podařilo společným úsilím provozovatele, generálního dodavatele a techniků ZPA Industry celý systém zprovoznit a znovu spustit produkci stavebních hmot, jako vedlejší produkt spalování uhlí a odsíření kouřových spalin.

ABSORBÉRY

Největší a nejsložitější částí projektu byla technologie dvou nově budovaných absorbérů. Pro napájení zařízení absorbérů byla zprovozněna rozvodna VN o 37 polích. Na rozvodnu VN navazuje rozvodna NN, která čítá 65 polí. Celá technologie nových absorbérů je řízena dvěma páry redundantních procesorů Siemens řady S7-400. Část měření a regulace s řídicím systémem je instalována v osmnácti rozvaděčích. Řídicí systém absorbérů zpracovává více než 2 250 signálů.

Celkově firma dodala 143 přístrojů polní instrumentace, a zprovoznila více než 400 spotřebičů o celkovém výkonu 14,8 MW. V rámci montáží bylo položeno a zapojeno více než 280 km kabelů, z toho 152 km napájecích kabelů NN, 13 km VN kabelů, 17 km topných kabelů a více než 98 km kabelů signalizační a datové (metalické i optické) kabeláže. Tyto kabely byly uloženy do necelých 7 km kabelových tras.

Stavbu firma realizovala za provozu elektrárny s využitím odstávek v kritických částech projektu. To ve velké míře ovlivňovalo provádění prací s důrazem na krátké termíny realizace hlavně technologií, které byly rekonstruovány. I přes tyto a další komplikace se celé dílo podařilo zrealizovat řádně a ve stanoveném termínu a je provozováno v plném rozsahu.

Reconstruction of the limestone mixing and control center system, new HV and LV substation, operations control systems substation, and new control center for absorbers
The engineering company ZPA Industry Inc., which is primarily engaged in carrying out turnkey industrial automation projects, had the opportunity to get involved in a really major project at the Opatovice power plant. Specifically, it was as the subcontractor for electrical portions (HV and LV substations), measurement and control, cabinets for the operations control system, control system (PLCs + HMI), copper and fiber optic communication networks, EPS (fire alarm systems), building wiring, outdoor lighting, heating pipelines and camera system. Everything from creating the initial and implementation project to supplying material, manufacturing the cabinets, preparing the application software, and installation, testing and commissioning. In financial terms, the works exceeded 130 million crowns.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Rozvodna 0,4 kV s transformátorem 6/0,4 kVRozvodna 0,4 kVRozvaděče ASŘTP pro absorbér č. 4Rozvodna 6 kVPáteřní kabelová trasaMístní ovládání podpůrného ventilátoru a olejového hospodářstvíMíchadlo havarijní nádrže absorbérůVýtahová věž absorbéru a absorbér č. 3

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Systém odsíření spalin Elektrárny OpatoviceSystém odsíření spalin Elektrárny Opatovice (18x)
Díky úspěšnému výkonnostnímu testu systému odsíření v roce 2016, který se skládá ze dvou absorbérů založených na mokré v...
Ekologické projekty zdrojů společnosti Veolia Energie ČR v Karviné a Ostravě (18x)
Se zavedením Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pokračujeme ve společnosti Veolia E...
Společnost DITHERM dodala vyzdívky pro čtyři kotle Elektrárny OpatoviceSpolečnost DITHERM dodala vyzdívky pro čtyři kotle Elektrárny Opatovice (16x)
Společnost DITHERM a.s., významný dodavatel žáruvzdorných vyzdívek pro energetiku a další průmyslové obory, úspěšně doko...