Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Rozvaděče vn a vvn    Poškodzovanie stožiarov prenosových ciest VN a VVN

Poškodzovanie stožiarov prenosových ciest VN a VVN

Publikováno: 9.8.2013
Rubrika: Rozvaděče vn a vvn, Stožáry

Dlhoročné skúsenosti z energetickej praxe poukazujú na opakujúce sa prípady poškodení stožiarov prenosových ciest. Niekedy rozsahom kritické, teda havarijné, inokedy z pohľadu laika ľahké – nepodstatné, ale skoro vždy nenahlásené. Väčšina sa odohrá v anonymite poľnohospodárskych pozemkov alebo v lesoch, kde koridor pod vedeniami ZVN a VVN linkou využíva rôzna poľnohospodárska resp. lesná technika – zväčša ťažká... Tento príspevok nemá za cieľ kategorizovať alebo klasifikovať vinníkov, skúmať, kde končí náhoda a začína úmysel, ale poukázať na praktické prejavy týchto faktov z pohľadu užívateľa – prevádzkovateľa zariadení , následných opráv, problémov s odstávkou prenosovej cesty pri oprave, alebo totálnej výmene stožiara. Lebo dávno známym faktom ostáva, že reťazec energetickej prenosovej cesty je len tak silný alebo inak povedané spoľahlivý, ako je najslabšie ohnivko v ňom. Teda aj jeden jediný oslabený – poškodený stožiar znižuje – určuje spoľahlivosť celej reťaze prenosovej cesty.

Klíčová slova: rozvaděče, stožáry

Celý článek (autor: Ing. Marián Bartoš, IWE, špecialista DEV, SAG Elektrovod, a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Damage to masts of HV and VHV transmission paths
Long-term experience in the field of energy show recurring cases of damage to the masts of transmission paths. Sometimes to a critical extent, even an emergency, other times in lay terms light – minor, but almost always sudden. Usually this takes place in the anonymity of agricultural land or in forests where the corridor under the lines of UHV (ultra high voltage) and the VHV (very high voltage) line is used by agricultural, forest technology – especially heavy technology... This article does not intend to categorise or classify the guilty parties, examine where an accident ends and intent begins, but draws attention to practical manifestations of these facts in terms of the user – the operator of the equipment, subsequent repairs, problems with the shut-down of the transmission path during a repair, or total replacement of a mast, because the long known fact remains that the chain of a power transmission path is only as strong or reliable as the weakest point within it. Therefore, even a single weakened – damaged mast reduces – determines the reliability of the entire chain of the transmission path.

Повреждение опор системы электропередач VN и VVN
Многолетний опыт в энергетике указывает на повторяющиеся случаи повреждения опор сетей электропередач . Иногда такие повреждения бывают серьезными, иногда - с точки зрения непрфессионала - легкие, но почти всегда о повреждениях не сообщается сразу при обнаружении. Большинство поврежденных опор находится в местах, где проходит хозяйственная деятельность, например, на полях, в лесах, где коридоры под линиями электропередач исполузуется разнообразной хозяйственной техникой, в том числе и тяжелой. Статья не призвана определять или классифицировать виновников, выяснять, где кончается случайность и начинается умысел. Мы лишь хотим показать практические проявления этих факторов с точки зрения пользователя - компании, эксплуатирующей оборудование, последующих ремонтов, проблем с остановкой подачи электроэнергии, вызванной необходимым ремонтом, или полной заменой опоры. Давно известно, что система электропередач сильна и надежна настолько, насколько надежна самая слабая из её звеньев. Такк одна единственная проврежденная опора снижает мощность и надежность всей сети электропередач.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

O výhodách tzv. ohraňovaných stožárů s Marianem Bartošem (17x)
Klimatické změny zvětšují namáhání ocelových konstrukcí stožárů přenosových soustav a mnohdy způsobují závažné výpadky e...
Šroubové spoje v příhradových ocelových konstrukcích z patinujících ocelí (16x)
Článek se zabývá možnostmi uplatnění patinující oceli při výstavbě příhradových ocelových konstrukcí. Pozornost je věnov...
Na dodávkách elektřiny pro Ostravsko se podílí náhradní přenosová trasaNa dodávkách elektřiny pro Ostravsko se podílí náhradní přenosová trasa (10x)
Jedna z hlavních energetických tepen, které přivádějí elektrickou energii pro Ostravu a její okolí neboli vedení V 615 -...