Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Ekologické projekty    Oba nové kotle podnikových energetik využijí k mletí uhlí adaptabilní kladivové drtiče

Oba nové kotle podnikových energetik využijí k mletí uhlí adaptabilní kladivové drtiče

Publikováno: 13.1.2015, Aktualizováno: 18.1.2015 20:44
Rubrika: Ekologické projekty, Technologie, materiály

PSP Engineering a. s. dodává zařízení na zpracování širokého spektra nerostných surovin v celosvětovém měřítku. A tak není překvapením, že energetický sektor a jeho současný boom nezůstává stranou. Je důležitým článkem dodávek technologií pro drcení a mletí při zpracování různého druhu uhlí nebo vápence. Z historie se zdá, že tento boom přichází ve vlnách a navazuje na zvýšené energetické nároky, či přísnější ekologické normy. V případě PSP navazuje na první dodávky drtičů z konce 50. let a začátku 60. let 20. století. Více než šedesát let historie, vývoje a zkušeností firmě otevřelo dveře stát se solidním partnerem pro řadu renomovaných firem v celé řadě zajímavých projektů. Jedním z posledních, které se úzce dotýkají našich domovů, jsou dva projekty v České republice. Ať už se jedná o výstavbu kotle K14 v Energetice Třinec, který je dodávkou firmy SES Tlmače (Slovensko), nebo o nový kotel v ArcelorMittal Energy Ostrava pod taktovkou firmy Valmet OY (Finsko) - vždy se jedná o fluidní kotel a i dodávaný typ drtičů je téměř identický. V článku si přiblížíme největší specifika.

Klíčová slova: SES, Tlmače, kotel K14, ArcelorMittal

Celý článek (autor: David Dočkal, PSP Engineering a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Both new corporate energy companies use adaptable hammer mill coal crushers

PSP Engineering a. s. supplies equipment for processing a broad range of non-renewable resources on a global scale. Thus it is not surprising that the energy sector and its current boom have not been excluded. It is an important link for the supply of crushing and milling technology for the processing of different types of coal or limestone. History seems to show that this boom comes in waves and follows on from increased energy demands or stricter environmental standards. In the case of PSP it continues on from the first delivery of crushers in the late 1950s and early 1960s. More than sixty years of history, development and experience has opened up the way for the company to become a solid partner for a number of reputable companies in a whole series of interesting projects. One of the last which closely affects our homes is two projects in the Czech Republic. Whether this is the construction of a K14 boiler at Energetika Třinec, which is delivered by SES Tlmače (Slovakia) or a new boiler at ArcelorMittal Energy Ostrava – under the guidance of Valmet OY (Finland), this always concerns a fluidised combustion boiler and the supplied type of crusher is almost identical. The article takes a closer look at the biggest specifics.

Оба новых котла внутризаводской энергетики используют для измельчения угля легко приспособляемые молотовидные дробилки

Фирма PSP Engineering a. s. поставляет оборудование для переработки широкого спектра полезных ископаемых на мировые рынки. Поэтому нет ничего удивительного в том, что энергетический сектор и его современное бурное развитие не остается в стороне. Он является важным звеном в поставках технологии для измельчения и обработки разных видов угля или известняка. Из истории видно, что бурное развитие энергетики проходит волнообразно и связано, в основном, с повышением требований к энергетике или с более жесткими экологическими нормами. Фирма PSP продолжает традиции первой поставки дробилок в конце 50-х лет и начала 60-х лет 20-го столетия. Более шестидесяти лет истории, развития и опыта открывают фирме возможности стать солидным партнёром многих известных компаний в целом ряде интересных проектов. Одними из последних являются два проекта в Чешской Республике. Идёт ли речь о строительстве котла К14 в Energetice Třnec, который является поставкой фирмы SES в Тлмаче (Словакия) или о новом котле в ArcelorMittal Energy Ostrava –с участием фирмы Valmet OY (Финляндия), в обоих случаях это флюидные котлы и поставляемый тип дробильных машин практически идентичный. В статье подробно описана специфика обоих проектов.

Partneří rubriky Technologie, materiály:

   

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Svařování komponent jaderných elektráren (60x)
Jaderná energetika zastupuje významné místo ve výrobě a distribuci elektrické energie v České republice. Technologické s...
V ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energeticeV ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energetice (52x)
Huť ArcelorMittal Ostrava vyvinula a zahájila výrobu nové oceli s vysokou přidanou hodnotou. Ocel jakosti 16Mo3 s přídav...
Nové zauhlování Tušimice II s maximálním využitím stávajících technologií (46x)
Elektrárna Tušimice II (ETU II) je jedním ze zdrojů výroby elektrické energie společnosti ČEZ, a. s. V elektrárně pracuj...