Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Ekologické projekty    Sekundární odprášení ocelárny: Ocel se v Třinci vyrábí ekologicky

Sekundární odprášení ocelárny: Ocel se v Třinci vyrábí ekologicky

Publikováno: 21.1.2015
Rubrika: Ekologické projekty

Třinecký inženýring, a.s. je inženýrsko-dodavatelská společnost založená v roce 1997. Náplní společnosti je poskytování technicko-inženýrských služeb investičního charakteru a dodávka celých investičních celků. V oblasti inženýrských služeb se například jedná o modernizaci kontidrátové tratě Třineckých železáren, kde při jednoměsíční odstávce je nutno provezt modernizaci celé tratě. Tato zakázka je velmi obtížná z hlediska koordinace prací, a to hlavně z pohledu velkého množství dodavatelkých firem, účastnícíh se tohoto projektu a krátkého času realizace. V oblasti dodávek investičních celků se jedná například o projekt Sekundární odprášení haly KKO. Tato ekologická investiční stavba za více než 930 milionů korun významně přispěje ke snížení emisí do ovzduší a ke zlepšení pracovních podmínek v ocelárně.

Klíčová slova: Třinecký inženýring, investiční celky, odprášení, ocelárna

Celý článek (autor: Ing. Michael Beier, statutární ředitel společnosti, předseda správní rady Třinecký inženýring, a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Secondary steelworks dedusting: Steel in Třinec is produced environmentally

Třinecký inženýring, a.s. is an engineering supplier company founded in 1997. The company provides technical engineering services of an investment nature and delivers entire industrial plants. In engineering services this involves the modernisation of continuous wire lines of Třinecké železárny (Třinec Steelworks), where the entire lines have to be modernised during a one-month shutdown. This contract is highly demanding in terms of work coordination, mainly because of the great number of supplier companies participating in this project and the short time required for completion. As regards deliveries of industrial plants, this involves such projects as the Secondary Dedusting of the Oxygen Converter Steel Production Hall. This environmental capital investment for more than 930 million crowns will significantly contribute towards reducing emissions into the air and improve working conditions at the steelworks.

Вторичное отстранение пыли на сталелитейном заводе: Сталь в Тршинце производится экологически

Фирма Třnecky inžnyring, a.s. является инженерно-производственной компанией, основанной в 1997 году. Деятельностью компании является предоставление техническо-инженерных услуг инвестиционного характера и поставка целых инвестиционных комплексов. В области инженерных услуг речь идёт, например, о модернизации прокатной линии Тршинецких Железарен, где во время одномесячной остановки для профилактики необходимо провести модернизацию всего прокатного стана. Этот заказ является очень сложным с точки зрения координации работ, что связано с большим количеством поставляющих фирм, принимающих участие в этом проекте, и с жесткими сроками его реализации. В области поставок инвестиционных комплексов речь идёт, например, о проекте ・・Вторичное отстранение пыли в зале ККО・・. Это экологическое инвестиционное строительство стоимостью более 930 миллионов крон значительно снизит выброс в атмосферу вредных веществ и улучшит условия работы на сталелитейном заводе.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Na „druhý pokus“ již teplárna v Českých Budějovicích úspěšně denitrifikovala a odsířila (27x)
V roce 2013 uspěla Teplárna České Budějovice v soutěži Křišťálový komín, kterou pořádá Teplárenské sdružení České republ...
Odsíření kotlů K2–K4 v Teplárně Karviná (25x)
Po úspěšném uvedení do provozu mokrého odsíření v Plzeňské energetice, a.s., byla TENZA, a.s., opět generálním dodavatel...
Minulost a budoucnost ochrany betonových povrchů chladicích věží (25x)
S ochranou betonových povrchů chladicích věží se začalo v roce 1967 při výstavbě nové chladicí věže v Německu, kdy se vy...