Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Ekologické projekty    Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na kotli K14 teplárny E3 společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na kotli K14 teplárny E3 společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Publikováno: 19.1.2015
Rubrika: Ekologické projekty

Účelom stavby je vybudovanie nového fluidného kotla NK14 modernej koncepcie. Jedná sa o kotol s moderným fluidným spaľovaním uhoľných palív s možnosťou spoluspaľovania vysokopecného plynu a biomasy, s menovitým výkonom 98,2 MWt. Kotol s fluidným spaľovaním využíva charakteristický spaľovací proces s dlhším zotrvaním paliva v ohnisku pri optimálnych spaľovacích teplotách pre odsírenie, prebiehajúceho priamo v spaľovacej komore pridávaním CaCO3. Tieto nízke teploty tiež bránia vzniku termických NOx. Ako záložný systém pre dodržanie emisných limitov (NOx) je tento kotol vybavený aj systémom SNCR (selektívné nekatalytické znižovanie oxidov dusíka). Zhotoviteľom diela sú SES Tlmače, a.s.

Klíčová slova: kotel K14, SES Tlmače

Celý článek (autor: Ing. Ján Holík, procesný inžinier projektu, SES Tlmače, a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Reduction in the emission of solid waste pollutants, NOx and SO2 of the ENERGETIKA TŘINEC, a.s., E3 heating plant K14 boiler

The purpose of the construction is to build a new modern concept NK14 fluid boiler. This involves a boiler with modern fluidised combustion of coal fuel with the possibility of combined incineration of blast furnace gas and biomass at nominal power of 98.2 MWt. The fluidised combustion boiler uses the characteristic combustion process of longer retention of fuel in the combustion chamber at optimal combustion temperatures for desulphurisation directly in the combustion chamber with added CaCO3. These low temperatures also prevent thermal NOx. As a standby system for maintaining emission limits (NOx) this boiler is also equipped with the SNCR (selective non-catalytic reduction of nitrogen oxide) system. The work producer is SES a.s. Tlmače.

Снижение эмиссии TZL, NOx и SO2 на котле K14 теплостанции E3 компании ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Целью строительства является возведение нового флюидного котла NK14 новейшей конструкции. Речь идёт о котле с новым флюидным сжиганием угольного топлива с возможностью одновременного сжигания газа и биомассы, с номинальной мощностью 98,2 MWt. Котёл с флюидным сжиганием использует характерный процесс сжигания с длительным горением топлива при оптимальных температурах обессеривания, происходящего непосредственно в топке котла с добавлением CaCO3. Эти низкие температуры препятствуют возникновению термических NOx. В качестве запасной системы для выполнения эмиссионных норм (NOx) этот котёл оснащен системой SNCR (селективное некаталитическое снижение оксидов азота). Производителем является фирма SES a.s. Тлмаче.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Společnost DITHERM dodala vyzdívky pro čtyři kotle Elektrárny OpatoviceSpolečnost DITHERM dodala vyzdívky pro čtyři kotle Elektrárny Opatovice (18x)
Společnost DITHERM a.s., významný dodavatel žáruvzdorných vyzdívek pro energetiku a další průmyslové obory, úspěšně doko...
Rekonstrukce řídicího systému vápencového hospodářství a míchacího centra, nová rozvodna VN a NN, rozvodny SKŘ a nový velín pro absorbéryRekonstrukce řídicího systému vápencového hospodářství a míchacího centra, nová rozvodna VN a NN, rozvodny SKŘ a nový velín pro absorbéry (15x)
Inženýrská společnost ZPA Industry a.s., která se primárně zabývá realizacemi projektů průmyslových automatizací na klíč...
Systém odsíření spalin Elektrárny OpatoviceSystém odsíření spalin Elektrárny Opatovice (15x)
Díky úspěšnému výkonnostnímu testu systému odsíření v roce 2016, který se skládá ze dvou absorbérů založených na mokré v...