Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    Společnost DITHERM dodala vyzdívky pro čtyři kotle Elektrárny Opatovice

Společnost DITHERM dodala vyzdívky pro čtyři kotle Elektrárny Opatovice

Publikováno: 9.4.2017
Rubrika: Technologie, materiály, Ekologické projekty

Společnost DITHERM a.s., významný dodavatel žáruvzdorných vyzdívek pro energetiku a další průmyslové obory, úspěšně dokončila realizaci nových vyzdívek pro Elektrárnu Opatovice. Demolice starých vyzdívek, odstranění tepelné izolace a realizace nových vyzdívek a izolací probíhala od léta 2014 do prosince 2015, kdy byly investice do ekologizace provozu elektrárny ukončeny. Dodávky pro čtyři kotle byly svým rozsahem několikanásobně rozsáhlejší, než minulá, taktéž velice zajímavá, reference v Elektrárně Mělník II (All for Power, č. 2/2016). Společnost DITHERM zakázku realizovala pro společnost SES Tlmače, generálního dodavatele denitrifikace.

V souvislosti s projektem snížení emisí NOv Elektrárně Opatovice pod legislativou stanovenou úroveň se majitel elektrárny rozhodl pro komplexní obnovu svých kotlů K2, 3, 5 a 6. Mimo úpravu hořáků a výměny hořákových skříní byla vyměněna i zbývající vyzdívka, která plnila svou funkci téměř od zahájení provozu elektrárny, a na stavu vyzdívky to již bylo znát. „Výměna žáruvzdorných vyzdívek byla realizována na každém kotli od výsypky do úrovně druhého tahu,“ popisuje rozsah dodávky předseda představenstva a výkonný ředitel DITHERM a.s. – Jan Ečer.

První fází realizace bylo odstranění tepelné izolace, odstranění popílku a demolice stávající vyzdívky. Na tuto část zakázky měli specialisté společnosti DITHERM cca ¼ celkové doby pro realizaci nové vyzdívky. Značný objem hmot a materiálů byl odvážen a likvidován na řízených skládkách, resp. využíván pro další použití na recyklačních dvorech. Zde se podařilo původní objem značně eliminovat a část odpadů připravit k recyklaci a tudíž i snížit zatížení životního prostředí. DITHERM je dlouhodobě certifikovanou společností v oblasti životního prostředí, bezpečnosti práce a kvality. „Společnost DITHERM disponuje bohatými zkušenostmi a všemi potřebnými povoleními k nakládání s tímto typem odpadů. I přesto, že se evidence nakládání s odpady velice zpřísňuje, jsme kompetentní k naplnění platné legislativy v této oblasti,“ vysvětluje Jan Ečer.

Podle jeho slov stojí za úspěšným dokončením díla v čase i to, že v rámci realizace docházelo k intenzivní analýze dat a informací o průběhu každé etapy a k výměně informací a získaných zkušeností. „K vylepšením činností, resp. urychlení realizace docházelo prakticky s každým kotlem, který byl v pořadí. Konkrétně i my jsme v rámci demolice implementovali získané zkušenosti, například ve směru rychlejšího odstranění materiálů po demolici z kotelny,“ uvedl ředitel společnosti.

Vlastní realizace vyzdívek bylo nutno přizpůsobovat postupně montáži kotle (SES Tlmače) a přitom dodržovat průběžné časy na montáže jednotlivých částí. „Rád bych v této souvislosti ocenil kompetence specialistů SES Tlmače, jejich schopnosti koordinace a flexibility. V řadách této firmy jsou lidé, kteří prostě oboru velmi dobře rozumějí, pohybují se v elektrárnách desítky let, a jsou schopni reagovat na konkrétní situaci velice fundovaně a flexibilně ve prospěch majitele elektrárny. Rychlost a úspěšné najetí kotlů je toho velkým důkazem,“ uvedl Jan Ečer. Ke zdárné realizaci přispěl i fakt, že společnost DITHERM působí na poli údržby na Elektrárně Opatovice od roku 2004 a vybudovala si zde potřebné zázemí. „Naše zkušenosti a dobré jméno nakonec v rámci výběrového řízení na tuto realizaci rozhodly,“ dodal zástupce společnosti DITHERM.

„Opravy žáruvzdorných vyzdívek v budoucnosti budou muset být daleko rychlejší. Myslím si, že provozovatelé energetických zdrojů jsou ochotni si připlatit za metody a materiály, které zkrátí dobu pravidelných oprav. Vždyť jim jde o značné příjmy z prodeje komodit,“ uvedl a dodal že i dodavatelské firmy se musí tomuto trendu přizpůsobit. Na některých projektem určených místech byly proto v EOP aplikovány progresivní metody vyzdívání nebo spojování žáruvzdorných materiálů. Z hlediska urychlení procesu vázání betonu (vysoušení) jsou stále oblíbenější torkretační postupy s využitím chemických vazeb. Voda je totiž nahrazována chemickými látkami. Na tyto aplikace je nutné mít nová, speciálně upravená zařízení. Takových speciálních strojů, s tomu odpovídajícími čerpadly a tryskami, máme ve firmě několik. Je to trend. Stále více zákazníků vyvíjí tlak na urychlení realizace. Tímto způsobem, i když za použití dražší technologie, dokážeme uspořit čas a klient může v konečném důsledku začít vyrábět elektřinu či teplo o několik dnů dříve. „Možná se časem dočkáme toho, že pro analýzu stavu v době před zahájením opravy a lokalizaci poruch, kdy kotel teprve chladne, budou nasazeny drony s termokamerami a dodavatel vyzdívky dostane potřebné údaje k přípravě opravy o něco dříve. Podle dosavadních zkušeností však zbývá dořešit odolnost dronů vysokým teplotám, víření popela a prachu,“ zamyslel se J. Ečer.

Zakázka pro Elektrárnu Opatovice pokračuje dále. „Vzhledem k úvaze používání uhlí z Polska, které od stávajících používaných paliv má specifické vlastnosti popelovin s vyšším obsah SiO2 a Al2O3, než uhlí používané doposud, je nutné posoudit některá místa, kde by bylo nutné vyzdívku upravit případně vyměnit. Nyní na toto téma tvoříme analýzu pro SES Tlmače. Asistují nám u tohoto projektu naši osvědčení specialisté z vysokých škol. Jejich zkušenosti v oblasti proudění spalin nebo proudění kolem hořáků jsou obrovské,“ uvádí ředitel firmy.

Aktuálně společnost dokončuje další velkou zakázku, konkrétně pro Královopolskou RIA a Elektrárnu Chvaletice. Vyzdívky DITHERM jsou určeny pro dva kotle. Tato zakázka je též pro našeho dlouhodobého zákazníka, kde jsme v minulosti prováděli generální opravy vyzdívek a každoročně běžné opravy. Zaznamenáváme ze strany objednatele extrémní požadavky na úroveň dokumentace, precizní přípravu podkladů a sledování kvality. „Musíme a umíme se přizpůsobit i těmto požadavkům netechnického, ale spíše administrativního charakteru,“ uvádí J. Ečer. Společnost DITHERM se v posledních letech podílela i na několika dodávkách vyzdívek pro malé kotle o výkonu 2 až 4 MW na biomasu, které jsou tak rozšířeny v Německu a Rakousku a oblíbené na vesnicích. „Jde sice o malé kotle, ale o to více se zde klade důraz
na kvalitu a precizní provedení vyzdívek. Je škoda, že Česko ještě nemá legislativní podmínky a podporu takových projektů nastavenou,“ říká J. Ečer.

V poslední době se firma zaměřuje na obor zpracování hliníku, resp. na vyzdívání pecních zařízení pro tepelné zpracování tohoto kovu a různé typy pecí pro automotiv. „Dodávky pro konvenční energetiku poklesly z více než 60 % na současných cca 40 %. Zakázky z jiných oborů jsou pro nás zásadní a důležité. Ze všech čerpáme mnoho zkušeností a především odborných vědomostí,“ dodává J. Ečer.

DITHERM provided the lining for four boilers of the Opatovice power plant
DITHERM Inc., a major supplier of refractory linings for the power and other industries, has successfully completed new linings for the Opatovice power plant. The dismantling of the old linings, removal of the insulation and installation of new linings and insulation took place between the summer of 2014 and December 2015, when investment in the greening of power plant operations ended. The size of the deliveries for the four boilers were several times larger than in past, and also very interesting, with reference to the Mělník II power plant (All for Power, no. 2/2016). DITHERM completed the contract for SES Tlmače, the general contractor for denitrification.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Jan Ečer - předseda představenstva a výkonný ředitel Ditherm a.s.Detail ucpávek hořákové skříněSekundární vzduchyStrážce plameneHořáková skříň – rozražečVnitřní stěny EKO IITřídící šachta a hořáková skříňVyzdívky boční stěny EKA II

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Reaktor AP1000™ od Westinghouse zaručuje bezpečnost a přináší úspory (59x)
Všude ve světě dochází k renesanci jaderné energetiky a reaktor typu AP1000™ (dále AP1000) od firmy Westinghouse s...
Svařování komponent jaderných elektráren (59x)
Jaderná energetika zastupuje významné místo ve výrobě a distribuci elektrické energie v České republice. Technologické s...
Dodavatel oceli měl dvojí důvod k radosti (41x)
3. června 2011 oslavila společnost MUT Tubes, s.r.o. spolu se svojí dceřinou společností MUT Automotive, s.r.o. páté vý...