Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Reportáž: Na návštěvě v modernizované rozvodně 400/110 kV Albrechtice

Reportáž: Na návštěvě v modernizované rozvodně 400/110 kV Albrechtice

Publikováno: 16.2.2017
Rubrika: Rozvody energií

Není malých „rock’n’roll(-í)“ a malých či méně významných rozvoden… Tímto způsobem by se dalo zahájit povídání s Romanem Plačkem, vedoucím odboru Řízení dodavatelů ČEZ Distribuce, a. s. S ním a s jeho dalšími kolegy z týmu, jsem se sešel v rámci přípravy tvorby reportáže o jedné z největších modernizačních akcí ČEZ Distribuce v posledních letech v Moravskoslezském kraji - rekonstrukci rozvodny Albrechtice. Ta nedávno prošla komplexní rekonstrukcí a svým rozsahem a náklady ve výši téměř 500 milionů korun patří i s rozvodnou Lískovec mezi strategické přenosové rozvodny ČEZ Distribuce v této části republiky.

„Můj tým tvoří především specialisté, kteří z velké části tráví svou pracovní dobu v terénu, kde plní roli především „stavebního a technologického dozoru“. V rámci realizace je potřeba dohlížet nad jednotlivými činnostmi, ať již jde o kvalitu dodávek, průběhem montáže. Našim úkolem je i to, aby stavba probíhala při plnění všech bezpečnostních standardů, jsme u realizace přeložek, řešíme zkušební provoz, nechybíme u předání staveniště a převzetí hotového díla, máme na starosti zajištění veškeré potřebné dokumentace, její kompletaci k archivaci, na místě jsme prostě až po předání díla investorovi,“ vysvětluje Roman Plaček, vedoucí odboru Řízení dodavatelů, ČEZ Distribuce, a. s.

DŮLEŽITOST ROZVODNY

Rozvodna v Albrechticích je tzv. přenosovou rozvodnou. Na přenosovou soustavu ve vlastnictví ČEPS navazuje rozvodna 110 kV, kterou provozuje ČEZ Distribuce. Tato rozvodna pak napájí zhruba 25 dalších rozvoden 110/22 kV. Navíc je na tuto rozvodnu napojená nedaleká Elektrárna Dětmarovice. „Každá rozvodna má stanoven svůj plán prediktivní údržby, oprav a rekonstrukcí. Jakákoliv rozvodna je pro nás důležitá, jen výpadek některých z nich by ovlivnilo větší okruh klientů, než druhá a v tom je možná důležitější,“ říká R. Plaček.

Modernizovaná rozvodna je vybavena ve všech směrech novými či inovovanými materiály, systémy a komponenty. V rozvodně zůstala použita jen část z původních měřících transformátorů. Ocelové konstrukce jsou opatřeny tzv. duplexním ochranným povlakem, který tvoří žárový pozink a kvalitní nátěrový systém. Rozvodna je zcela bezobslužná a řízená z centrálního dispečinku v Hradci Králové. Ptám se na to, proč zde nebyla realizována zapouzdřená rozvodna. „Protože jsme měli dostatečně velký vlastní pozemek. Zapouzdřená rozvodna se převážně staví tam, kde není k dispozici velikostně odpovídající plocha pro venkovní technologii nebo tam, kde hrozí technicky neúnosné znečištění. Tedy např. v centrech měst. Tuto variantu řešení připravujeme k realizaci například v centru Ostravy či Dolním Benešově,“ vysvětluje Taťána Macečková, vedoucí oddělení Rozvoj - Morava.

„Z Moravy se však těžký průmysl pomalu vytrácí a spotřeba by se měla tedy snižovat, proč se pak rozvodna modernizovala?,“ poznamenávám jako „znalec“ místních poměrů a člověk, který žije v podhůří Lysé hory. Ano, máte pravdu, že na jednu stranu se ze severu Moravy vytrácejí či omezují spotřebu tradiční průmyslové firmy (čili zavádějí méně energeticky náročnou výrobu), ale i přesto zde vzniká velké množství nových firem, především strojírenských. Například průmyslová zóna u letiště v Mošnově nebo průmyslová zóna v Ostravě - Hrabové. Tam je rozvoj průmyslu větší, než byl původní předpoklad a byli jsme nuceni distribuční soustavu posílit dle aktuálních požadavků. Zájem cítíme i v regionu Karvinska, a to i přesto, že se očekává útlum hlubinné těžby uhlí,“ říká R. Plaček.

Pro moje vysvětlení mi můj průvodce upřesňuje, že nedošlo ke zvýšení kapacity rozvodny Albrechtice, ale ke zvýšení zkratové odolnosti. To je rozdíl. Přenosové transformovny se v ČEZ Distribuci standardně dimenzují na 40 kA. Technické parametry zmodernizované rozvodny vytvoří podmínky pro připojování zdrojů, které jsme předtím nemohli uspokojit. 

Proč není zkratová odolnost třeba ještě o něco vyšší,“ ptám se laicky. „Není to potřeba, poněvadž hodnota zkratové odolnosti, na kterou se dimenzují přenosové transformovny, je i s rezervou dostačující,“ potvrzuje mi T. Macečková.

ZÁKLADEM JSOU KVALITNÍ DODAVATELÉ

Doba přípravy na tak rozsáhlou akci představuje několikanásobek toho, co je pak potřeba na vlastní rekonstrukci díla. „Děláme maximum pro to, abychom se vypořádali se všemi platnými legislativními předpisy. Ale jednání s majiteli pozemků či nemovitostí, ekologickými organizacemi či zástupci půdního fondu bývají mnohdy náročná. Na samotnou výstavbu pak nezbývá moc času,“ popisuje stav R. Plaček. „Staveb obdobného typu je několik a kvalifikovaných firem, které by splňovaly naše vysoké požadavky na kvalitu, není mnoho. Na trhu chybí dostatek obráběčů kovů, svářečů, inženýrů… To jsou obecné trendy. Chybí i kvalifikované elektromontážní firmy, dodavatelé komponent. Nemůžeme ale slevit ze svých požadavků na kvalitu, vždyť se bavíme o stavbách, které mají strategické dopady na rozvoj státu,“ doplňuje další člen týmu Rostislav Jurák, technik řízení dodavatelů - senior.

Dostáváme se k systému výběru dodavatelů… Jak zjišťuji, ČEZ Distribuce i v rámci rekonstrukce rozvodny Albrechtice vybrala ve výběrovém řízení cca 90 % objemu plnění, 10 % dodávek drobného materiálu pak bylo na leaderovi sdružení dodavatelů – společnosti ASE. Sdružení dále tvořily firmy Engie (dříve Cofely) a Bohemia Müller. „Myslíme si, že tímto způsobem získáme lepší cenu, než kdyby si dodávku jednotlivých komponent řešili generální dodavatel nebo leader. Například my nenakupujeme jističe jen pro jednu rozvodnu, ale pro všechny naše rozvodny. Samozřejmě pak dostaneme za jistič jinou cenu, než když někdo přijde a bude chtít pár kusů. Logicky se dostaneme na jinou cenu. Takto to myslím funguje snad ve všech obchodních případech. Čím více nakoupíte, tím dostanete větší slevu,“ vysvětluje R. Jurák.

ČEZ Distribuce má zavedený systém standardizace dodávek materiálu na stavby, také proto, aby vytvořily lepší výchozí podmínky pro specializované týmy řešící následnou údržbu, servis a opravy.

ZAJÍMAVOSTI REALIZACE

V průběhu realizace nemohla být rozvodna vyřazena ani na okamžik z provozu. Rekonstrukce tak probíhala ve dvou etapách. Potřebné by-passy v rámci jednotlivých etap stavby zajistila firma SAG Elektrovod, která aplikovala své roky prověřené know-how. Veškeré kroky byly konzultovány s ČEPS, která realizovala rekonstrukci své části rozvodny Albrechtice v menším, a s ČEZ Distribuce předem konzultovaném, předstihu. „Jsem rád, že akce, v rámci které se na staveništi pohybovaly stovky lidí, dopadla podle harmonogramu a nedošlo k žádnému zranění. Taktéž oceňuji, že se podařilo společnosti, která zajišťovala ostrahu objektu, zabránit v průniku a pohybu nežádoucích osob na staveniště,“ uvedl na závěr našeho povídání R. Jurák.

Opouštíme areál rozvodny Albrechtice a já se ptám na nějakou veselou příhodu… „Pro zdárné dokončení I. etapy stavby potřeboval zhotovitel posouzení požární bezpečnosti. Specialista na tuto problematiku byl již na konci své práce, ale byl povolán k posouzení extrémní události… výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v okrese Zlín. Byl to klíčový člověk na tuto oblast a trochu nám to na čas zkomplikovalo závěr realizace I. etapy. Specialistů je prostě málo, ale o tom jsme se již bavili…,“ dodal R. Plaček.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Odpojovače 110kVRekonstruovaná rozvodna - celkový pohledStání transformátorů vlastní spotřebyStání tlumivekRekonstruovaná rozvodna

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pravidla pro rozdělení německo-rakouské obchodní zóny jsou stanovená (480x)
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) rozhodla o vytvoření regionů pro výpočet kapacity. Součá...
ČEPS zmodernizovala vedení spojující rozvodny Mírovka a Čebín  ČEPS zmodernizovala vedení spojující rozvodny Mírovka a Čebín (71x)
Společnost ČEPS dokončila modernizaci převážné části vedení V422 mezi rozvodnami Mírovka v Kraji Vysočina a Čebín v Jiho...
Reportáž: Na návštěvě v modernizované rozvodně 400/110 kV AlbrechticeReportáž: Na návštěvě v modernizované rozvodně 400/110 kV Albrechtice (58x)
Není malých „rock’n’roll(-í)“ a malých či méně významných rozvoden… Tímto způsobem by se dalo zahájit povídání s Romanem...