Nacházíte se:  Úvod    Údržba    Měření a regulace    Využití optických vláken pro měření deformací železobetonových konstrukcí

Využití optických vláken pro měření deformací železobetonových konstrukcí

Publikováno: 13.4.2016
Rubrika: Měření a regulace

Využití optických vláken pro měření deformací železobetonových konstrukcí je předmětem tříletého projektu, řešeného za podpory Ministerstva vnitra, jehož výstupem je realizace zkušebního měření odezvy železobetonové konstrukce pomocí nově vyvinutého měřícího systému na bázi optických vláken při použití specifického systému kotvení vlastních senzorů. Cílem je postupné nahrazení původních zabudovaných čidel čidly dodatečně instalovanými. Čidly je sledována odezva konstrukce na působení předpětí, vnitřního tlaku a teploty. Aplikace je v současné době ověřována na železobetonové konstrukci ochranné obálky JE Temelín (typ VVER 1000), kde je zvažována jako náhrada, již na hranici životnosti provozovaných, zabudovaných čidel.

Klíčová slova: optická vlákna, měření

Celý článek (autoři: Antonín Šik, Ing. Petr Vomáčka, ÚJV Řež, a. s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Using of optical fibers for measurement of reinforced concrete structure deformation

Application of optical fibers for measurement of deformation of reinforced concrete structures is a goal of a three year project funded by Ministry of the Interior of the Czech Republic. An expected result of the project is a trial measurement of reinforced concrete structure response using a developed measurement system based on optical fibers together with modified sensor fixing system. The goal of the project is a rolling replacement of original sensors by new additional sensors. Both types of sensors monitor structure response toward pre-stressing, internal pressure and temperature. The measurements system is applied at reinforced steel containment of NPP Temelin (type VVER 1000) as proposed replacement of the original sensors, which are at the end of their life.

Использование оптических волокон для измерения деформаций железобетонных конструкций

Использование оптических волокон для измерения деформации железобетонных конструкций является предметом трехлетнего проекта, решение которого осуществлялось при поддержке Министерства внутренних дел, результатом которого является осуществление пробного измерения отклика железобетонной конструкции с помощью недавно разработанной системы измерения на основе оптических волокон с использованием специфической системы крепления собственных датчиков. Целью является постепенное замещение исходных встроенных датчиков дополнительно установленными датчиками. Датчики контролируют реакцию конструкции на действие напряжения смещения, внутреннего давления и температуры. Применение в настоящее время проверяется на железобетонной конструкции защитной оболочки АЭС Темелин (тип VVER 1000), у которой рассматривается как заменитель встроенных датчиков, которые уже достигли предела срока своей службы.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nové trendy v oboru měření a regulace: Průmyslové měření teploty (31x)
9. ročník odborné konference s názvem „Nové trendy v oboru měření a regulace" pořádá společnost JSP ve spolupráci s hlav...
Měření teplot ve spalovací komoře kotlů K2 a K3 spalovny SAKO v Brně Měření teplot ve spalovací komoře kotlů K2 a K3 spalovny SAKO v Brně (21x)
Měření teplot ve spalovacích komorách kotlů je nedílnou součástí modelování spalovacích procesů. Je to nezbytná nástroj,...
Nosným tématem konference JSP byla chemická analýza vody, páry a analýza spalin (19x)
Osmý ročník odborné konference „Nové trendy v oboru měření a regulace“ se konala 26. února 2015 v Konferenčním centru Ci...