Nacházíte se:  Úvod    Údržba    Sledování únavové životnosti lopatek parních turbín

Sledování únavové životnosti lopatek parních turbín

Publikováno: 7.1.2016
Rubrika: Údržba

Vývoj nových velkých turbín přináší nejen zvýšení účinnosti, ale i problémy, k nimž patří i únavové poškozování oběžných lopatek zejména posledních stupňů. Pro sledování tohoto problému se zavádí měření kmitání všech lopatek vybraných stupňů metodou označovanou jako BTT (Blade Tip Timing) založenou na přesném měření časů průchodů špiček lopatek kolem čidel umístěných ve statoru stroje. Touto metodou lze zjišťovat úroveň vibrací jednotlivých lopatek měřeného oběžného kola a jejich rezonanční frekvence. Ve VZÚ Plzeň s.r.o. se vyvinulo zařízení RFLB (Residual Fatigue Life of Blades) realizující postup, na jehož základě se výstupní data z BTT zpracovávají až do životností jednotlivých lopatek měřeného oběžného kola.

Celý článek (autoři: Miroslav Balda, Olga Červená, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Monitoring of fatigue lives of steam turbine blades

A development of new big turbines brings not only an increase of efficiency, but also problems to which belong also fatigue damages of blades, namely in last stages. Measurements of all blade vibrations at selected wheels are introduced by the method denoted as BTT Blade Tip Timing, which is based on an accurate measurement of times, when blade tips are passing sensors built in the machine stator. It enables to detect vibration levels and resonant frequencies of particular blades on the measured wheel. The equipment RFLB – Residual Fatigue Life of Blades, developed at VZÚ Plzeň, implements a procedure of processing output data coming from BTT up to fatigue lives of particular measured wheel blades.

Мониторинг срока эксплуатации и усталости лопастей паровых турбин

Дальнейшее усовершенствование новых больших турбин приносит не только повышение эффективности, но и проблемы, связанные с сокращением срока эксплуатации и усталостных повреждений вращающихся лопастей, особенно последних ступеней. Для наблюдения за этим явлением вводится измерение колебаний всех лопастей выбранных ступеней при помощи метода, называемого BTT (Blade Tip Timing), основанного на точном измерении времени прохода концов лопасти возле датчиков, размещенных в статоре. При помощи этого метода можно определять вибрацию отдельных лопастей наблюдаемого вращающегося колеса и их резонансные частоты. В исследовательском институте VZU Plzeňs.r.o. было разработано оборудование RFLB (Residual Fatigue Life of Blades), применяющее метод, на основе которого полученные с датчиков ВТТ показания обрабатываются вплоть до окончания срока эксплуатации отдельных лопастей контролируемого вращающегося колеса.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

O informačním systému Patriot pro řízení procesů výroby a údržby (45x)
Ladislav Reisner, jednatel společnosti Data Partner, představil v rámci živého televizního vysílání na MSV 2016 v Brně i...
NiCr povlaky v nižších úrovních spalovací komory (agresivní prostředí síry a vanadu)NiCr povlaky v nižších úrovních spalovací komory (agresivní prostředí síry a vanadu) (38x)
Výrobci elektrické energie konvecionálním způsobem jako např. uhelné elektrárny jsou Směrnicí o průmyslových emisích 201...
Analýza poškodenia skrutkových spojov oceľových konštrukciíAnalýza poškodenia skrutkových spojov oceľových konštrukcií (33x)
Skrutkové spoje hrajú dôležitú úlohu v statickej a dynamickej stabilite oceľových konštrukcií. Pri zisťovaní príčin pošk...