Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    „Akční plán zahrnující opatření vyplývající ze stress testů, která je nutno realizovat na jaderných elektrárnách v Česku, obsahuje 84 konkrétních položek,“...

„Akční plán zahrnující opatření vyplývající ze stress testů, která je nutno realizovat na jaderných elektrárnách v Česku, obsahuje 84 konkrétních položek,“...

Publikováno: 28.1.2016
Rubrika: Jaderné, Rozhovory

... uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power František Řezáč, vedoucí odboru Provozní režimy Jaderné elektrárny Dukovany, ČEZ, a.s.

Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Jak rozsáhlý je tým, který řeší realizaci opatření vyplývajících ze stress testů?

Tým pro realizaci opatření, které vyplynuly ze stresstestů, byl ustanoven v červenci 2012 příkazem ředitele divize Výroba. Již od počátku se pro něj vžilo pojmenování „FUKU tým“. Celý tým je řízen manažerem programu „Zvyšování bezpečnosti ETE a EDU po havárii v jaderné elektrárně Fukušima“. Nejprve bylo nutné vytvořit koncepci navržených opatření a pak vytvořit konkrétní návrhy pro ETE a EDU. Navržená opatření směřují do tří základních oblastí. Je to jednak realizace řady technických opatření, jejichž cílem je zodolnění projektu, dále jsou to opatření směřující k zpracování řady dokumentů, předpisů a analýz a v poslední řadě je to zkvalitnění všech činností souvisejících s havarijní připraveností. Struktuře opatření pak samozřejmě odpovídá i složení vlastního týmu. Řízení jednotlivých podoblastí zabezpečuje 6 vedoucích, kteří potřebují k plnění úkolů řadu spolupracovníků různých odborností. Což znamená, že na plnění všech úkolů zadaných FUKU týmem se podílí desítky dalších pracovníků z ETE a EDU stejně jako z centrálních útvarů Bezpečnost a Centrální inženýring.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Kabex: Stánek se Shushi barem, anketa o Fukušimě (64x)
Bohumil Svoboda, ředitel divize Jaderná energetika firmy Kabex, přišel do TV studia na veletrhu Electron 2011 v Praze ří...
„Mezi jednotlivými patry pyramidy nakládání s odpady chybí motivace a jasné sankce,“„Mezi jednotlivými patry pyramidy nakládání s odpady chybí motivace a jasné sankce,“ (61x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Jiří Kratochvil, ředitel společnosti, SAKO Brno, a.s....
„Blíží se rok generační obměny. U nás sedí mladí i zkušení jaderníci v jedné kanceláři. Výměna know-how je velice intenzivní,“„Blíží se rok generační obměny. U nás sedí mladí i zkušení jaderníci v jedné kanceláři. Výměna know-how je velice intenzivní,“ (57x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Vladimír Zika, vedoucí útvaru Péče o zařízení Jaderné elektrárny Dukova...