Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    Kombinace namáhání dílů podléhajících otěru a jejich metalurgické řešení

Kombinace namáhání dílů podléhajících otěru a jejich metalurgické řešení

Publikováno: 26.1.2016
Rubrika: Jaderné

Protože vlastnosti otěru materiálu nejsou materiálními, ale systémovými vlastnostmi, spočívá správný výběr materiálu pro boj s otěrem nejen ve srovnání tvrdosti mezi namáhanou součástí stroje a obráběným minerálním materiálem, nýbrž také v předběžném posouzení kombinace namáhání. Proto pro nauku o materiálech nepředstavuje tak často problém vývoj nových materiálů, ale spíše správný výběr nejhospodárnějšího materiálu s ohledem na existující speciální úkoly, při nichž dochází k otěru.

Celý článek (autoři: Dr. rer. nat. Helmut Riegger, Dipl.-Ing. Dirk Wolf, VAUTID GmbH, Ostfildern u Stuttgartu (Německo) UnionOcel - výhradní zastoupení VAUTID (více na www.unionocel.cz)) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

A combination of components stress subject to abrasion, and their metallurgical solutions

Because the properties of abrasion of material are not material, but system properties, a correct selection in the fight against abrasion lays not only in comparison of the hardness between the strained component of the machine and machined mineral material, but also in the preliminary assessment of the combination of stress. Therefore, the development of new materials do not represent such a problem but it is rather a correct selection of the most economical material with respect to existing special tasks which involve the abrasion.

Комбинация нагрузок на части оборудования, подвергающиеся износу, и металлургическое решение этой проблемы

Поскольку характер износа является системным для многих частей оборудования, подвергающихся нагрузке, правильный выбор материала для успешной борьбы с износом заключается не только в сравнении твёрдости между частями оборудования и обрабатываемым минеральным материалом, но и предварительной оценке комбинации нагрузок. Поэтому для науки о материалах проблема заключается не столько в создании новых материалов, сколько в правильном выборе самого экономичного материала с точки зрения существующих специальных задач, при которых происходит износ частей оборудования.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Kabex: Stánek se Shushi barem, anketa o Fukušimě (61x)
Bohumil Svoboda, ředitel divize Jaderná energetika firmy Kabex, přišel do TV studia na veletrhu Electron 2011 v Praze ří...
„Blíží se rok generační obměny. U nás sedí mladí i zkušení jaderníci v jedné kanceláři. Výměna know-how je velice intenzivní,“„Blíží se rok generační obměny. U nás sedí mladí i zkušení jaderníci v jedné kanceláři. Výměna know-how je velice intenzivní,“ (60x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Vladimír Zika, vedoucí útvaru Péče o zařízení Jaderné elektrárny Dukova...
Americký jaderný dozor udělil licenci reaktoru AP1000 od Westinghouse (55x)
Společnost Westinghouse Electric Company získala od americké komise pro regulaci jaderných zdrojů pro svůj tlakovodní re...