Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    Allegro – projekt výstavby demonštrátora a spoľahlivé výskúšanie technológie inovatívneho, plynom chladeného, rýchleho reaktora

Allegro – projekt výstavby demonštrátora a spoľahlivé výskúšanie technológie inovatívneho, plynom chladeného, rýchleho reaktora

Publikováno: 2.3.2016
Rubrika: Jaderné

Cieľom projektu ALLEGRO je výstavba demonštrátora a spoľahlivé výskúšanie technológie inovatívneho, plynom chladeného rýchleho reaktora (Gas Cooled Fast Reactor - GFR). Navrhovaný demonštrátor by bol zároveň prvým rýchlym, plynom chladeným reaktorom, ktorý bol kedy postavený. Cieľom projektu je preukázať životaschopnosť nových technológií, vytváraného konceptu paliva, palivových častí, chladenia héliom a špecifických bezpečnostných systémov, so špecifickým dôrazom na systém odvodu zvyškového tepla. Od demonštrátora sa očakáva kvalifikácia použiteľností týchto technológií a demonštrácia schopnosti ich vzájomnej funkčnej spolupráce a previazanosti do reprezentatívneho systému. [1]

Celý článek (autoři: Radoslav Zajac, Branislav Hatala, Petr Dařílek, VUJE, a.s., e-mail: Radoslav.Zajac@vuje.sk) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Allegro - the construction project of the demonstrator and reliable testing of technology of innovative gas-cooled, fast reactor

The goal of the ALLEGRO project is the construction and testing of technology of innovative gas-cooled, fast reactor (Gas Cooled Fast Reactor- GFR). The proposed demonstrator would also be the first, fast, gas-cooled reactor ever designed. The goal of the project is to demonstrate the viability of new technologies, applied fuel concept, fuel components, cooling by helium and specific security systems, with specific emphasis on a residual heat removal system. From the demonstrator, a qualification of the applicability of these technologies is expected and also a demonstration of the ability of their mutual functional cooperation and ability to create a representative system.

Аллегро - проект строительства модели и надежное тестирование технолгий инновационного реактора с газовым охлаждением

Целью проекта Аллегро является строительство модели и надёжное испытание инновационного реактора с газовым охлаждением (Gas Cooled Fast Reactor - GFR). Предлагаемая модель одновременно бы стала первым быстрым реактором, охлаждаемым газом, который был когда-либо построен. Одна из целей проекта - доказать жизнеспособность новых технологий, создаваемой концепции топлива, топливных частей, охлаждения гелием и специфических систем безопасности, с акцентом на систему отвода избыточного тепла. От модели ждут подтверждение и оценку использования этих технологий и демонстрацию способности взаимно функционировать, работать в тесной связи с другими системами.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

O radioaktivitě, která léčí i škodí (39x)
V tomto příspěvku přinášíme několik otázek a odpovědí, které se týkají radioaktivity (spolupráce s RNDr. Lenkou Thinovou...
Škoda Power zvýší výkon Temelína Škoda Power zvýší výkon Temelína (34x)
Plzeňská Škoda Power získala bez výběrového řízení zakázku na modernizaci nízkotlakých turbín jaderné elektrárny Temelín...