Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    AFTER – identifikace zranitelnosti energetických sítí a výroben elektrické energie a ochrana před možnými kaskádovitými jevy

AFTER – identifikace zranitelnosti energetických sítí a výroben elektrické energie a ochrana před možnými kaskádovitými jevy

Publikováno: 1.3.2016, Aktualizováno: 7.3.2016 19:50
Rubrika: Rozvody energií

AFTER (A Framework for Electrical Power SysTems Vulnerability Identification, DEfense and Restoration) je mezinárodní R&D projekt kofinancovaný Evropskou komisí z programu FP7 (Téma SEC-2010.2.3-2). Projekt byl zahájen v roce 2011, v současnosti probíhá dokončování závěrečné zprávy a vyhodnocení projektu. Projekt AFTER je zaměřený na identifikaci zranitelnosti energetických sítí a výroben elektrické energie a ochranu před možnými kaskádovitými jevy. Jeho hlavním cílem bylo vyvinout metodologii pro identifikaci a hodnocení rizik a hrozeb prvků elektrizační soustavy při zohlednění jejich závislostí. Součástí je ale také návrh postupu pro zajištění kontinuity provozu s důrazem na prevenci systémových poruch, včetně fyzické a ICT bezpečnosti. Poslední oblastí zájmu byla problematika obnovy elektrizační soustavy po významném výpadku.

Celý článek (autor: Ing. Lucie Vanišová, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze a ČEPS, a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

AFTER - identification of the vulnerability of energy networks and electricity generating plants and protection against potential cascading effects

AFTER (A Framework for Electrical Power Systems Vulnerability Identification, Defense and Restoration) is an international R & D project co-funded by the European Commission under the programme FP7 (Theme SEC-2010.2.3-2).The project was launched in 2011, currently a completion of the final report and evaluation of the project is under-way. The project AFTER focuses on the identification of the vulnerability of energy networks and electricity generating plants and protection against potential cascading effects. Its main objective was to develop a methodology for identifying and assessing risks and threats of elements of the electricity system, taking into account their dependencies. Part of the project is also a plan of the process to ensure business continuity with an emphasis on preventing systemic disorders, including physical and ICT security. The last area of interest was the issue of restoration of the electric power system after a significant outage.

АФТЕР - идентификация уязвимости энергетических сетей и систем вырабатывания электрической энергии. Защита от возможных каскадных явлений.

AFTER (A Framework for Electrical Power SysTems Vulnerability Identification, DEfense and Restoration) - это международный R&D проект, финансируемый Европейской комиссией из программы FP7 (Тема: SEC-2010.2.3-2). Проект был начат в 2011 году. В данный момент проходит составление итогового отчета и оценка проекта. Проект АФТЕР направлен на выявление уязвимости энергетических сетей и систем производства электроэнергии, защиту от возможных каскадных явлений. Его главной задачей было создать методологию для определения и оценки риска и угроз отдельным частям энергетической системы при их тесной взаимосвязи. Составной частью проекта является предложение мероприятий для обеспечения непрерывности эксплуатации с акцентом на превентивный контроль и устранение системных неполадок, включая физическую и ICT безопасность. Одна из интересующих областей - проблематика обновления энергосистемы после значительного перебоя с электроэнергией.

 

Partner rubriky Rozvody energií:

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pravidla pro rozdělení německo-rakouské obchodní zóny jsou stanovená (481x)
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) rozhodla o vytvoření regionů pro výpočet kapacity. Součá...
Kabex: Stánek se Shushi barem, anketa o Fukušimě (61x)
Bohumil Svoboda, ředitel divize Jaderná energetika firmy Kabex, přišel do TV studia na veletrhu Electron 2011 v Praze ří...
Technodat vyvinul SW řešení pro efektivní proces tvorby a správy projektové dokumentace staveb Engineering Base - DMSTechnodat vyvinul SW řešení pro efektivní proces tvorby a správy projektové dokumentace staveb Engineering Base - DMS (48x)
Obchodními partnery a zákazníky společnosti Technodat je řada významných firem z oblasti energetiky, průmyslové automati...