Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Elektrárnu Třebovice řídí systém DNA

Elektrárnu Třebovice řídí systém DNA

Publikováno: 5.10.2015
Rubrika: Elektrárny

Společnost Valmet Automation s.r.o. se na realizaci projektů obnovy a ekologizace Elektrárny Třebovice společnosti Veolia Energie ČR, a.s. spolupodílela dodávkou kompletní automatizace výrobních, ekologických a pomocných technologií. Valmet Automation s.r.o. je dceřiná společnost nadnárodní společnosti Valmet, která se zaměřuje na obchodně-technické služby v segmentu automatizace v České republice a plní stejné poslání jako mateřská společnost Valmet ve Finsku – posun výkonnosti našich zákazníků vpřed. V článku je popsán systém DNA - jedinečný automatizační systém aplikovatelný pro všechny potřebné funkce – řízení procesu, stroje, agregátu, pohonu a také pro řízení a kontrolu kvality.

Celý článek (autor: Martin Rezek, Valmet Automation s.r.o.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Třebovice power plant controlled by DNA system

Valmet Automation Ltd. is involved in the delivery of the complete automation of production, environmental and assistive technologies as part of projects for the renovation and greening of the Třebovice power plant of Veolia Energy CZ. Valmet Automation is a subsidiary of the multinational company Valmet, which focuses on business and technical services in the automation segment in the Czech Republic and fulfills the same mission as the parent company Valmet in Finland – moving the output capacity of our customers forward. The article describes the DNA system – a unique automation system applicable for all required functions – process control, machinery, power generator, drive mechanism, and also for management and quality control.

Система DNA управляет Электростанцией Třebovice

Компания Valmet Automation s.r.o. принимала участие в осуществлении проекта реконструкции и экологизации Электростанции Třbovice компании Veolia Energie Č, a.s. –компания поставила комплексную автоматизацию производственных и вспомогательных технологий, а также технологий, направленных на охрану окружающей среды. Valmet Automation s.r.o. является дочерней компанией международной компании Valmet, которая специализируется на торгово-технические услуги в сегменте автоматизации в Чешской Республике и выполняет ту же миссию, что и материнская компания Valmet в Финляндии, - повышение производительности наших клиентов. В статье описывается система DNA - уникальная система автоматизации, применимая для всех необходимых функций - управления процессов, станков, агрегатов, приводов, а также для управления и контроля качества.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Skupina ČEZ je zakládajícím členem platformy Udržitelná energetika ČR (40x)
Nově založená "Technologická platforma Udržitelná energetika ČR" si klade za cíl především aktivní českou spol...
Oceli pro nadkritické bloky tepelných elektráren a jejich svařitelnost (20x)
Od konce osmdesátých let 20. století probíha v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj v oblasti energetických zařízení, j...
Jak energetice vládnou mýtyJak energetice vládnou mýty (20x)
Snad po celou existenci historie lidstva se periodicky objevují proroci jeho konce. I Bible končí knihou „Zjevení ...