Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Firemní zpravodajství    RSTI - Registr subjektů technické infrastruktury

RSTI - Registr subjektů technické infrastruktury

Publikováno: 2.10.2015
Rubrika: Firemní zpravodajství

Mnoho z nás se ve svém životě setkalo s potřebou oslovit vlastníky inženýrských sítí a získat jejich stanoviska, ať už z důvodu přípravy stavby nebo jako orientační průzkum stávajícího stavu například pro projektovou přípravu nebo jen z důvodu koupě pozemku. Vědět, koho oslovit v dané lokalitě, je důležité stejně tak pro stavebníka, jako pro vlastníka inženýrských sítí z důvodu jejich ochrany. Nabízí se analogické srovnání s všeobecně známým úslovím o provozu na pozemních komunikacích, které praví, že je důležité nejen vidět, ale také být viděn. V článku je popsán projekt, který vyrostl z reálných potřeb této země. Jde o RSTI – Registr subjektů technické infrastruktury.

Celý článek (autor: Tomáš Krejčí, obchodní konzultant, HRDLIČKA spol. s r. o.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

RSTI (Register of Technical Infrastructure Subjects)

Many need to address the owners of sewerage and utilities infrastructures and get to know their opinions, either as conducting groundworks’ operations or as an indicative survey of the current state, for example, for project preparation or just because of a purchase of a plot. To know whom to approach in a given locality, is equally important for the builder or the owner of utilities for the reason of their protection. An analogous comparison offers itself with the well-known adage about a road that says that what is important is not only to see but also to be seen. The article describes a project that stems from a real need in this country - RSTI - List of Entities of Technical Infrastructure.

RSTI (Регистр субъектов технической инфраструктуры)

Многие из нас в своей жизни столкнулись с необходимостью обратиться к владельцам инженерных сетей и получить их мнение при подготовке строительства или в качестве ориентировочной разведки существующей ситуации, например, при подготовке проекта или при покупке участка. Знать, к кому обратиться в данном районе, также важно как для застройщика, так как для владельца инженерных сетей из-за их защиты. Предлагается аналогичное сравнение с хорошо известной поговоркой о дорожном движении, которая говорит, что необходимо не только видеть, но и чтобы видели вас. В статье описывается проект, который основывался на реальных потребностях этой страны - RSTI –Регистр субъектов технической инфраструктуры.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

CHEMCOMEX Praha: nový obchodní ředitel Luboš Nedvědický (35x)
Na pozici obchodního ředitele společnosti byl začátkem srpna jmenován Ing. Luboš Nedvědický, který převzal řízení obchod...
Škoda Power zvýší výkon Temelína Škoda Power zvýší výkon Temelína (34x)
Plzeňská Škoda Power získala bez výběrového řízení zakázku na modernizaci nízkotlakých turbín jaderné elektrárny Temelín...
Dodavatel oceli měl dvojí důvod k radosti (28x)
3. června 2011 oslavila společnost MUT Tubes, s.r.o. spolu se svojí dceřinou společností MUT Automotive, s.r.o. páté vý...