Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Technologie odsíření pro I. etapu odsíření Elektrárny Třebovice

Technologie odsíření pro I. etapu odsíření Elektrárny Třebovice

Publikováno: 7.10.2015
Rubrika: Elektrárny

V roce 2014 společnost ENVIRMINE-ENERGO, a.s. úspěšně dokončila realizaci významné zakázky pro společnost Veolia Energie Česká republika, a.s. a to instalaci jednotky odsíření v Elektrárně Třebovice (ETB) pro kotle K3 a K4. Jedná se o polosuchou metodu odsiřování spalin. Projekční práce začaly v lednu 2013. Dokumentace pro provádění stavby byla předána v srpnu 2013. Dílo bylo uvedeno do provozu ukončením komplexních zkoušek v listopadu 2014.

Klíčová slova: Veolia, odsíření, elektrárna Třebovice

Celý článek (autor: Ing. Jaroslav Faltus, obchodní ředitel, ENVIRMINE-ENERGO, a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Desulphurization technology for the first stage of the desulfurization of the Třebovice power plant

In 2014, the company ENVIRMINE-ENERGO Inc. successfully completed a major contract for Veolia Energy Czech Republic Inc., namely the installation of a desulphurization unit at Třebovice power plant (ETB), for boilers K3 and K4. It is the semi-dry method for the desulfurization of flue gas. Design work began in January 2013. The construction documentation was handed over in August 2013. The work was commissioned with the completion of comprehensive testing in October 2014.

Технология десульфуризации для 1-го этапа десульфуризации Электростанции Třebovice

В 2014 году компания ENVIRMINE-ENERGO, a.s. успешно завершила реализацию крупного контракта с компанией Veolia Energie Česká republika, a.s. по установке блока десульфуризации для котлов K3 и K4 в Электростанции Třbovice (ETB). Это полусухой метод сероочистки дымовых газа. Проектные работы начались в январе 2013 года. Документация для реализации проекта была сдана в августе 2013 года. Сооружение было введено в эксплуатацию после завершения комплексных испытаний в октябре 2014 года.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Skupina ČEZ je zakládajícím členem platformy Udržitelná energetika ČR (40x)
Nově založená "Technologická platforma Udržitelná energetika ČR" si klade za cíl především aktivní českou spol...
Oceli pro nadkritické bloky tepelných elektráren a jejich svařitelnost (20x)
Od konce osmdesátých let 20. století probíha v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj v oblasti energetických zařízení, j...
Jak energetice vládnou mýtyJak energetice vládnou mýty (19x)
Snad po celou existenci historie lidstva se periodicky objevují proroci jeho konce. I Bible končí knihou „Zjevení ...