Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Odsíření a odprášení kotlů K14, K13, K12 elektrárny Třebovice – popis technologie

Odsíření a odprášení kotlů K14, K13, K12 elektrárny Třebovice – popis technologie

Publikováno: 7.10.2015
Rubrika: Elektrárny

Dalkia Česká republika, a.s. (nyní Veolia) a Sdružení NOEN – AC-Technologies uzavřeli dne 4. 11. 2013 smlouvu o dílo na „dodávku na klíč“ odsíření a odprášení kotlů K14, K13, K12 v elektrárně Třebovice. Hodnota uzavřeného kontraktu činní necelých 900 milionů korun. Cílem díla je zajistit prostřednictvím realizace předmětu díla snížení koncentrací SO2 a tuhých znečišťujících látek, t.j. prachu (dále jen TZL) ve spalinách na kotlích K14, K13 a K12 v Elektrárně Třebovice na hodnoty uvedené v zadávací dokumentaci, aby byly splněny požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (IED). V článku je detailně popsána technologie odsíření, probíhající chemické reakce, elektro a systém kontroly a řízení.

Klíčová slova: Třebovice, odsíření, Veolia

Celý článek (autor: Ing. Radek Rosa, NOEN, a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Desulphurization and dedusting boilers K14, K13, K12 at the Třebovice power plant – description of the technology

On 4 November 2013 Dalkia Czech Republic Inc. (now Veolia) and the syndicate NOEN – AC-Technologies concluded a contract for work on the “turnkey” desulfurization and dedusting of boilers K14, K13, K12 at the power plant in Třebovice. The contract is worth nearly 900 million crowns. The aim of the work is to install equipment that will reduce the concentration of SO2 and particulate matter, i.e. dust (hereinafter referred to as PM) in the flue gas of boilers K14, K13 and K12 at the Třebovice power plant to the values listed in the document specifications so that they meet the requirements of European Parliament and Council Directive 2010/75/EU of 24 November 2010 on industrial emissions (IED). The article provides detailed descriptions of the desulphurization technology, ongoing chemical reactions, and further describes the electrical and instrumentation and control system.

Десульфуризация и обеспыливание котлов К14, К13, К12 в электростанции Třbovice - описание технологии

Dalkia Česka republika, a.s. (в настоящее время Veolia) и объединение Sdružni NOEN –AC-Technologies заключили 4. 11. 2013 года подрядный договор на поставку под ключ десульфурации и обеспыливания котлов К14, К13, К12 в электростанции в Třbovice. Договор заключился на сумму около 900 миллионов крон. Целью работ является обеспечение путем реализации предмета договора снижения концентрации SO2 и твердых загрязняющих частиц, т.е. пыли (далее только TZL) в дымовых газах котлов K14, K13 и K12 в Электростанции Třbovice до величины, указанной в задающей документации так, чтобы удовлетворить требованиям Директивы Европейского парламента и Совета 2010/75/ЕU от 24 ноября 2010 года по промышленным выбросам (IED). В статье подробно описана технология сероочистки, происходящие химические реакции, далее описана электрочасть и система контроля и управления.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (60x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...
Odsíření a odprášení kotlů K14, K13, K12 elektrárny Třebovice – popis technologie (58x)
Dalkia Česká republika, a.s. (nyní Veolia) a Sdružení NOEN – AC-Technologies uzavřeli dne 4. 11. 2013 smlouvu o dílo na ...
Jak energetice vládnou mýtyJak energetice vládnou mýty (54x)
Snad po celou existenci historie lidstva se periodicky objevují proroci jeho konce. I Bible končí knihou „Zjevení ...