Nacházíte se:  Úvod    On-line    Výstavba nového bloku Ledvice

Výstavba nového bloku Ledvice

Proběhla úspěšná tlaková zkouška kotle nového zdroje, dalším podstatným milníkem bude chemické čištění celého bloku

Proběhla úspěšná tlaková zkouška kotle nového zdroje, dalším podstatným milníkem bude chemické čištění celého bloku
Publikováno: 15.7.2013

Ledvice – Výstavba nového vysoce ekologického zdroje 660 MW Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice má za sebou významný milník. Tím se stala tlaková zkouška kotle, která započala poslední červnový a skončila během prvního červencového dne. V praxi to znamená, že byla završena důležitá etapa stavby, jíž byla montáž tlakového celku kotle. V brzké době tak bude ukončena jeho celková montáž, po níž bude následovat závěrečná etapa výstavby – uvá...

Celý článek zde

Reko je aktivní v chladicích věžích i malých vodních elektrárnách

Publikováno: 17.10.2011, Aktualizováno: 5.2.2012 21:49

Nejen o výstavbě chladicí věže pro elektrárnu Ledvice v severních Čechách, ale i o aktivitách firmy v oblasti malých vodních elektráren jsme v našem televizním studiu hovořili s Janem Soukupem, obchodním ředitelem firmy REKO, a.s. Již v době konání veletrhu byla tato 145 metrů vysoká věž prakticky postavena, vybavena technologiemi a vrcholila příprava na závěrečné zkoušky. Věž byla stavěna systémem posuvného bednění a denně vyrostla o 1,5 metru. ...

Celý článek zde

Opláštění objektů nového zdroje Elektrárny Ledvice

Opláštění objektů nového zdroje Elektrárny Ledvice
Publikováno: 11.3.2011

Kovové profily spol. s r.o., jeden z největších dodavatelů kovových plášťů budov s téměř dvacetiletou tradicí, před rokem představil (časopis All for Power, 3/2009) novou povrchovou úpravu pro tenkostěnné pláště Colorcoat Prisma 50my na podkladním aluzinkovém povrchu Galvaloy. Jde o úpravu se speciálními vlastnostmi jak z hlediska odolnosti proti oděru, tak z hlediska lepší odolnosti proti korozním vlivům. Uvedené vlastnosti umožňují výrobci na t...

Celý článek zde

Odstávka Elektrárny Ledvice při výstavbě nového zdroje

Odstávka Elektrárny Ledvice při výstavbě nového zdroje
Publikováno: 11.3.2011

V průběhu výstavby nového zdroje v Elektrárně Ledvice (ELE) vznikla potřeba řešení propojení stávajícího a nově budovaného potrubního sytému. Z tohoto důvodu byl generální dodavatel stavby - ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. - postaven před řadu obtížných úkolů, zejména oblastech: - Strategie vedení akce „odstávka“ s bezpodmínečným splněním krátkého a tím nejvýše ekonomického výpadku ve výrobě tří stávajících bloků ELE. - Řízení kritických ...

Celý článek zde

Elektročást pro nový zdroj v Ledvicích

Elektročást pro nový zdroj v Ledvicích
Publikováno: 4.3.2011

V roce 2009 společnost Bohemia Müller s.r.o. úspěšně dokončila pro generálního dodavatele ŠKODA PRAHA Invest dodávku obchodního balíčku OB34.3 - Elektročást pro 3. etapu projektu Nový zdroj 660 MW v Elektrárně Ledvice. Společnost operativně zajišťuje v rámci dalšího balíčku OB 64.3 (tzv. Provizoria) napájení montážních pracovišť pro společnosti Alstom, Škoda Power, Metrostav, Sigma, Modřanská potrubní a další účastníky výstavby. Nyní pracuje na r...

Celý článek zde

Vodohospodářské stavby: Tradiční dodavatel energetických staveb

Vodohospodářské stavby: Tradiční dodavatel energetických staveb
Publikováno: 2.3.2011, Aktualizováno: 4.3.2011 09:39

Firma Vodohospodářské stavby spol. s r.o. se v současné době podílí na výstavbě a rekonstrukci významných energetických staveb v severních Čechách a taktéž na výstavbě obnovované elektrárny v Ledvicích. Zde navazuje na svou předchozí stavební činnost na obchodních balíčcích OB 51, 11, 25, 16 a 54. O realizaci obchodních balíčků, které souvisí s výstavbou nového nadkritického zdroje 660 MW, jsme podrobně informovali v All for Power č. 3/2009. Nyní...

Celý článek zde

Výstavba strojovny pro projekt Ledvice 660 MW

Publikováno: 1.3.2011, Aktualizováno: 4.3.2011 09:40

Druhou fází projektu nového moderního energetického bloku 660 MWe se superkritickými parametry páry v Elektrárně Ledvice je vlastní výstavba nového zdroje. Její součástí je i realizace obchodního balíčku – Strojovna (OB04), jehož dodavatelem pro generálního dodavatele díla, společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., je ŠKODA POWER, a Doosan company, a to v celém rozsahu dodavatelských činností, tedy od zajištění projektové dokumentace, po uveden...

Celý článek zde

Chladicí věž pro nový blok v Ledvicích byla vytažena v rekordně krátkém čase

Chladicí věž pro nový blok v Ledvicích byla vytažena v rekordně krátkém čase
Publikováno: 1.3.2011, Aktualizováno: 4.3.2011 09:40

Pro nový nadkritický blok o výkonu 660 MW v Elektrárně Ledvice se staví chladicí věž s přirozeným tahem o výšce 145 m. Danému typu chladicí věže se často říká také slangově „itersonka“, neboli chladicí věž typu Iterson. Holandský technik Frederik Karel Theodor van Iterson použil jako první pro tahový komín chladicí věže tvaru rotačního hyperboloidu. Bylo to v roce 1918. Nepodařilo se nám zjistit jak dlouho naši kolegové počátkem 20. s...

Celý článek zde

Kritické spojovací potrubí nového bloku Elektrárny Ledvice

Publikováno: 1.3.2011, Aktualizováno: 4.3.2011 09:39

Podstatnou součástí nového nadkritického bloku elektrárny Ledvice jsou systémy kritického spojovacího potrubí pro přehřátou, přihřátou a vratnou páru. Jako první elektrárenské dílo v České republice bude elektrárna Ledvice pracovat s nadkritickými parametry páry, které budou u přehřáté páry dosahovat až parametrů 28 MPa a 600 °C, což je možné pouze za použití zcela nových materiálů. V tomto případě půjde o první komerční využití materiálu X10...

Celý článek zde

II. etapa výstavby budov pro nový zdroj v Ledvicích

II. etapa výstavby budov pro nový zdroj v Ledvicích
Publikováno: 19.1.2011

Výstavba budov nového zdroje v Ledvicích realizovaná pro generálního dodavatele projektu, společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. firmou METROSTAV a.s. se přehoupla do své II. etapy. I. etapa začala v lednu 2009 a skončila 15. ledna 2010 předáním staveniště a stavební připravenosti pro dodavatele kotelny a strojovny, dokončením hrubé stavby dozorny a zasypáním potrubí chladící vody. II. fáze je ve znamení dokončování TZB (technologie zabezpečení bud...

Celý článek zde

Betonové konstrukce nového zdroje Elektrárny Ledvice

Betonové konstrukce nového zdroje Elektrárny Ledvice
Publikováno: 13.1.2011

Všechny betonářské práce, resp. betonové konstrukce, které bylo potřeba realizovat pro výstavbu kotle s nadkritickými parametry páry v Elektrárně Ledvice, skončily zhruba před rokem. Autor (Ing. Miloslav Smutek, Ph.D., RECOC, s.r.o., miloslav.smutek@recoc.cz ) v článku popisuje koncepci betonových konstrukcí kotelny, dále pak strojovny a mezistrojovny, betonáž  potrubí chladicí vody a popisuje statické a dynamické výpočty. Celý článek, vydan...

Celý článek zde

Doprava sypkého materiálu v elektrárně Ledvice

Doprava sypkého materiálu v elektrárně Ledvice
Publikováno: 27.12.2010

V souvislosti s výstavbou nového nadkritického zdroje 660 MW vyvstala v Elektrárně Ledvice potřeba navržení a dodání dopravníků sypkých materiálů. Spolu s výstavbou nového kotle a jeho příslušenství bylo potřeba zrušit stávající uhelnou skládku a uvolnit prostor pro novou výstavbu a vyřešit zásobování nového kotle uhlím a dále vyřešit dopravu strusky z nového kotle na úložiště viz schéma dopravníků č. 1. Po ukončení výstavby nového zdroje, jehož ...

Celý článek zde

Dodávka kotle pro nový superkritický blok v Elektrárně Ledvice

Dodávka kotle pro nový superkritický blok v Elektrárně Ledvice
Publikováno: 23.12.2010, Aktualizováno: 11.1.2011 08:01

Obecně se říká, že kotel je srdcem každé tepelné elektrárny. A to nejen z důvodu, že generuje páru, která pohání ostatní zařízení, ale i proto, že je jednou z jejích nejsložitějších částí jak z hlediska výroby, tak i montáže. Autor (Ing. Pavel Heger, ALSTOM s.r.o.) se v článku zaměřuje na projekt dodávky kotle pro ŠKODA PRAHA Invest v rámci výstavby nového zdroje v elektrárně Ledvice zejména z hlediska použitých materiálů, popisu hlavních dodavat...

Celý článek zde

Zauhlování Nového zdroje Ledvice 660 MW – II. etapa (rok poté)

Zauhlování Nového zdroje Ledvice 660 MW – II. etapa (rok poté)
Publikováno: 20.12.2010, Aktualizováno: 17.1.2011 09:19

V úvodu je potřeba konstatovat, že zauhlování stávajících uhelných bloků (obchodní balíček 01 – Zauhlování, dílo A) prošlo úspěšně jednoletým zkušebním provozem a bylo zkolaudováno. Zauhlování nového zdroje (obchodní balíček 01 – Zauhlování, dílo B) je nemalou součástí projektu Nový nadkritický zdroj 660 MW Elektrárny Ledvice realizovaného generálním dodavatelem ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Celý obchodní balíček 01 realizuje firma NOEN a...

Celý článek zde

Výstavba nového zdroje v Ledvicích nyní intenzivně pokračuje.A co je již za námi?

Výstavba nového zdroje v Ledvicích nyní intenzivně pokračuje.A co je již za námi?
Publikováno: 6.12.2010

Realizace projektu Nový zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice (NZ) je od samého začátku ovlivněna omezeným prostorem pro vlastní výstavbu. Na základě geologického průzkumu byla hlavní zařízení NZ navržena v místech, kde dříve byla zařízení sloužící pro původní bloky. V letech 2007 až 2009 byly realizovány následující etapy: 1. Etapa: Demolice. V rámci této části byly demolovány staré objekty na území NZ. 2. Etapa: Výstavba náhradních objektů. Šlo o ...

Celý článek zde

„Zkušenosti nabyté v rámci obnovy elektrárny v Tušimicích se snažíme maximálně využít při výstavbě nového zdroje v Ledvicích,“

„Zkušenosti nabyté v rámci obnovy elektrárny v Tušimicích se snažíme maximálně využít při výstavbě nového zdroje v Ledvicích,“
Publikováno: 29.11.2010

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Dag Wiesner, ředitel útvaru realizace investic Skupiny ČEZ....

Celý článek zde

Elektrárna Ledvice: Skončila třetí etapa výstavby nového zdroje

Elektrárna Ledvice: Skončila třetí etapa výstavby nového zdroje
Publikováno: 16.10.2010

Dvě důležitá kolaudační rozhodnutí má za sebou výstavba nového zdroje 660 MW v Elektrárně Ledvice Skupiny ČEZ. První se týkalo nové chemické úpravny vod a druhé nového zauhlování. Pracovníci ze stavebního úřadu města Bíliny během řízení neobjevili žádnou závadu, která by zabránila vydání kladného kolaudačního souhlasu. Tím byla úspěšně završena třetí etapa výstavby nového zdroje, kterou projektový tým nazval „Uvolnění staveniště“....

Celý článek zde

Z dodávek hlavních výrobních technologií jako první dorazí 320 tun těžký stator generátoru

Z dodávek hlavních výrobních technologií jako první dorazí 320 tun těžký stator generátoru
Publikováno: 31.8.2010

Poměrně svižným tempem pokračuje výstavba nového zdroje o výkonu 660 MW v Elektrárně Ledvice Skupiny ČEZ. Například již byly dokončeny výstavby čerpací stanice dešťových vod, biologická čistírna odpadních vod a likvidace odpadních vod. Všechna zařízení už fungují v záručním provozu. Dokončen byl i betonový monolit chladící věže....

Celý článek zde

Dokumentace nosné ocelové konstrukce pro kotel v Ledvicích před dokončením

Dokumentace nosné ocelové konstrukce pro kotel v Ledvicích před dokončením
Publikováno: 7.12.2009

V současné době dokončuje společnost SteelPro 4 s.r.o. práce na výrobní a montážní dokumentaci nosné ocelové konstrukce (OK) pro nový 660MWe zdroj v Elektrárně Ledvice. Hmotnost této části OK činí cca 4 000 tun a dosahuje do výše cca 127 m. Včetně ocelového roštu, který ponese samotný kotel, se pak výškou přes 140 metrů stane nejvyšší budovou v České republice. Nosnou ocelovou konstrukci tvoří čtvercové sloupy (ve kterých jsou ukryty přístupové ž...

Celý článek zde

Nová generace povrchových úprav tenkostěnných materiálů pro opláštění průmyslových budov

Publikováno: 7.12.2009

Rostoucí požadavky investorů a zhoršující se stav životního prostředí nutí výrobce povlakových materiálů k vývoji tzv. duroplastových povlaků se stále lepšími vlastnostmi. K novým kvalitativně lepším povlakům, vyvinutým v uplynulých letech s využitím pokrokové průmyslové technologie, patří i nová generace povrchových úprav firmy Corus pod označením Colorcoat HPS200 Ultra a Colorcoat Prisma. Tenkostěnné profily s těmito povlaky distribuuje v ČR a ...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Elektrárna Ledvice - úvod, historie (18x)
Elektrárna Ledvice leží na úpatí východní části Krušných hor, mezi lázeňskými městy Teplice a Bílina.Postavena byla v le...
Vodní hospodářství v Elektrárně Ledvice (16x)
Nejmodernější technologie jednadvacátého století jsou pro úspěšné absolvování celého procesu výroby elektrické energie z...
Reportáž ze 142. kontrolního dne: Úspěch tkví v intenzivní komunikaci všech zúčastněných (15x)
V areálu ledvické elektrárny jsme s kolegou Lukášem Malínským strávili prakticky celý den. Když už jsme zde, na „d...