Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Klasické    Elektrárna Ledvice: Skončila třetí etapa výstavby nového zdroje

Elektrárna Ledvice: Skončila třetí etapa výstavby nového zdroje

Dvě důležitá kolaudační rozhodnutí má za sebou výstavba nového zdroje 660 MW v Elektrárně Ledvice Skupiny ČEZ. První se týkalo nové chemické úpravny vod a druhé nového zauhlování. Pracovníci ze stavebního úřadu města Bíliny během řízení neobjevili žádnou závadu, která by zabránila vydání kladného kolaudačního souhlasu. Tím byla úspěšně završena třetí etapa výstavby nového zdroje, kterou projektový tým nazval „Uvolnění staveniště“.

„Název vyplývá z toho, že obě původní provozní jednotky stály v místech, na nichž probíhá výstavba nového výrobního bloku. Protože chemická úpravna vody a zauhlování jsou nejdůležitější pro provoz stávající elektrárny, bylo nutné nejdříve vybudovat nová zařízení. Samozřejmě, že budou sloužit i potřebám nového zdroje,“ vysvětluje Karel Ludvík ze Skupiny ČEZ, zástupce vedoucího projektového týmu Nového zdroje Elektrárny Ledvice. Obě stavby podle něj proběhly poměrně rychle.
V případě chemické úpravny vody byly první zemní práce zahájeny v lednu 2008 a v červenci 2009 již zajišťovala ve zkušebním provozu dodávku upravené vody pro stávající provozované výrobní bloky. „Úpravna byla navržena tak, aby pokryla všechny požadavky na demivodu a chladící vodu jak pro stávající bloky a nový zdroj, tak i pro dodávky tepla (v páře) pro města Teplice, Bílina a okolní průmyslové areály. Jako vůbec první v České republice jsou v ní použity aplikace čiřiče Actiflo, který se vyznačuje intenzifikací procesu čiření pomocí mikropísku,“ dodává k tomu Josef Marvan, koordinátor vodního hospodářství z projektového týmu výstavby nového zdroje v Elektrárně Ledvice.
Prakticky rok trvala výstavba nového zauhlování. První zemní práce byly zahájeny v únoru 2008. „Montáž technologie začala v červenci téhož roku a do března 2009 již zauhlování zajišťovalo zkušebně kompletní provoz všech tří bloků. I tato stavba má svou zvláštnost, a to atypický do půlkruhu zakřivený dopravník, který kopíruje novou chladící věž,“ poznamenal dále Karel Ludvík. Dopravník má převýšení od 0 do 35 metrů a je 480 metrů dlouhý. Za hodinu dokáže na dvou pásech přepravit 2 x 300 tun uhlí. Pro nový zdroj bude dopravník teprve zbudován, přičemž bude schopen přepravit 2 x 750 tun uhlí za hodinu. „Uvedení obou zařízení do provozu nám umožnilo zahájit včas, tedy během loňského ledna, práce na stavební části hlavního výrobního bloku. V současné době je tak před dokončením hlavní nosná konstrukce kotle a probíhá také montáž vedlejších ocelových konstrukcí, spalinovodů a vzduchových potrubí, zásobníků surového uhlí a dalších částí. V hotové strojovně je již na své definitivní pozici uložen stator generátoru a již je namontován i kondenzátor. Postupně jsou dováženy z Plzně i jednotlivé části turbíny,“ uzavírá Karel Ludvík s tím, že v nejbližší době bude zahájena montáž tlakového systému kotle, montáž turbíny, ohříváků regenerace a potrubí ve strojovně. Hlavní část montážních prací je ovšem naplánováno na rok 2011.
 

Současně se stavbou původní ledvické elektrárny v roce 1964 bylo vybudováno přívodní potrubí říční vody do elektrárny. To je na konci své technické životnosti, proto je pro provoz nového zdroje 660 MW nutná jeho výměna. Nové potrubí je speciálně ošetřeno zevnitř a tím je zajištěna jeho životnost po celou dobu provozu bloku nového zdroje. Největší těžkosti vznikly s výměnou potrubí pod silnicí. Tady je výměna řešena pomocí protlaků. Výměna uvedeného přivaděče bude dokončena do konce letošního roku.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Třídící linka a drtič odpadu pro spalovnu SAKO v BrněTřídící linka a drtič odpadu pro spalovnu SAKO v Brně (34x)
Společnost ODES s.r.o., patřící mezi největší výrobce a dodavatele technologií recyklace odpadů v rámci České republiky,...
CHEMCOMEX Praha: nový obchodní ředitel Luboš Nedvědický (30x)
Na pozici obchodního ředitele společnosti byl začátkem srpna jmenován Ing. Luboš Nedvědický, který převzal řízení obchod...