Nacházíte se:  Úvod    On-line

On-line

Proběhla úspěšná tlaková zkouška kotle nového zdroje, dalším podstatným milníkem bude chemické čištění celého bloku

Proběhla úspěšná tlaková zkouška kotle nového zdroje, dalším podstatným milníkem bude chemické čištění celého bloku
Publikováno: 15.7.2013

Ledvice – Výstavba nového vysoce ekologického zdroje 660 MW Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice má za sebou významný milník. Tím se stala tlaková zkouška kotle, která započala poslední červnový a skončila během prvního červencového dne. V praxi to znamená, že byla završena důležitá etapa stavby, jíž byla montáž tlakového celku kotle. V brzké době tak bude ukončena jeho celková montáž, po níž bude následovat závěrečná etapa výstavby – uvá...

Celý článek zde

ZVVZ GROUP se podílí na dostavbě Jaderné elektrárny Mochovce a připravuje se na rozšíření Temelína

Publikováno: 30.5.2013

Nové bloky slovenské Jaderné elektrárny Mochovce, kde se k dosavadním dvěma přistavují další dva, budou vybaveny vzduchotechnikou z milevské skupiny ZVVZ GROUP. Zatímco dodávky pro 3. blok skončily, pro 4. blok se nyní začínají vyrábět. V obou případech jde o ventilátory, chladiče vzduchu, automatické plynotěsné uzávěry, automatické vzduchotěsné uzávěry a přetlakové klapky. Klíčová slova: vzduchotechnika, JE Mochovce...

Celý článek zde

Servopohony armatur s vyšší bezpečností provozu

Publikováno: 7.11.2012

K nejvýznamnějším projektům poslední doby patří pro společnosti AUMA Riester GmbH & Co. KG Müllheim dodávky elektrických servopohonů pro dostavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce (EMO). Primární a především sekundární zóna těchto dvou bloků je a bude i dále z velké části osazena právě servopohony značky této firmy, kterou v České republice obchodně zastupuje společnost AUMA Servopohony spol. s r.o. (AUMA CZ). Autor v článku popisuje ...

Celý článek zde

Realizační dokumentace jaderného ostrova pro projekt dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce

Publikováno: 7.11.2012

Klíčovou částí projekčních a inženýrských činností pro projekt výstavby elektrárny, zejména jaderné, je realizační dokumentace. Zhotovitelem 3D modelu a výkresové dokumentace potrubních systémů primárních okruhů je Tractebel Engineering a.s. (dříve Cheming, a.s.). Tato společnost je součástí skupiny GDF SUEZ, která vlastní a provozuje 2 jaderné elektrárny Doel a Tihange v oblasti Beneluxu. Zde čerpáme zkušenosti na projektech pro jadernou energet...

Celý článek zde

Rychločinné pneumatické armatury prošly zkouškou zaplavením

Publikováno: 7.11.2012

V rámci dodávek armatur pro bloky 3 a 4 jaderné elektrárny Mochovce (EMO) podepsala společnost ARAKO, s.r.o., smlouvu s výhradními partnery, kdy mezi největší v rámci objemů patří firma ENSECO a Královopolská RIA. Dalšími dodavateli jsou firmy Sigma Lutín, Modřanská potrubní, Chemcomex, ČKD DIZ, VÚCHZ, a ze zahraničních společností např. slovenská PrimaSteel, Technos a ROEZ. Finanční objem dodávek společnosti ARAKO podle podepsaného kontraktu čin...

Celý článek zde

Dodávky vlnovcových a zpětných ventilů pro 3. a 4. blok jaderné elektrárny Mochovce

Publikováno: 18.9.2012

Ve druhé polovině roku 2010 začala obchodní jednání mezi společnostmi Škoda JS a.s., MODŘANY Power a.s. a MPOWER Engineering a.s., která vyústila podepsáním čtyř kupních smluv na dodávky vlnovcových a zpětných ventilů v rozsahu jmenovitých světlostí DN 10 až DN 150 pro tlakové řady Pp 4, 14 a 20 MPa, v materiálovém provedení z nelegované – uhlíkové oceli 12020 a z austenitické oceli 08X18H10T. Autor (Václav Dohnal, technicky specialista, MP...

Celý článek zde

Armatury pro jadernou elektrárnu Mochovce a jejich odolnost proti seismicitě a vibracím

Publikováno: 18.9.2012

Výroba a dodávky nových armatur, oprava původních armatur dodaných do elektrárny před 20 lety a realizace dodávky sortimentu potrubí i příslušenství pro jadernou elektrárnu Mochovce představuje největší komplexní dodávku v historii firmy ARMATURY Group a.s. Do Mochovců tato firma vyexpedovala cca 320 kamionů s více než dvěma tisíci kusů armatur, 90 tisíci tvarovek a 130 kilometrů potrubí v dimenzích DN 15-2400. Autoři (Ing. Vladimír Vašíček, tech...

Celý článek zde

Vnitřní spojovací potrubí, potrubí páry a chladicí vody, seizmické zodolnění kompenzátoru a odběr vzorků a měření chemických parametrů

Publikováno: 20.8.2012

CHEMCOMEX Praha, a.s. se na dostavbě 3. a 4. bloku Elektrárny Mochovce podílí dodávkami zařazenými do jaderného ostrova i sekundární části elektrárny. Pro jaderný ostrov společnost dodává provozní soubory PS 3(4).06 „Vnitřní spojovací potrubí primární části 3. a 4. bloku“ včetně zdvihacích mechanismů v chodbách reaktorovny, dále dílčí dodávku seizmického zodolnění kompenzátoru objemu. Dodávka pro sekundární část zahrnuje mon...

Celý článek zde

Dodávky čerpacích zařízení v rámci dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce

Publikováno: 20.8.2012

SIGMA GROUP a.s. se sídlem v Lutíně figuruje v rámci dostavby 3. a 4. bloku slovenské jaderné elektrárny Mochovce (MO34) jako jeden z nejvýznamnějších dodavatelů technologických celků. Dodavatelský rozsah pokrývá oblast čerpacích zařízení pro primární (jaderný ostrov) i sekundární okruh (konvenční ostrov) MO34. Aktivity firmy v rámci dodávek zahrnují tyto smluvní činnosti: inženýring, repase resp. modernizace stávajících a dodávky ...

Celý článek zde

Nové řídicí stanice SandRA pro 3. a 4. blok JE Mochovce

Publikováno: 29.7.2012

Společnost ZAT a.s. představila svým zákazníkům v loňském roce novou rodinu řídicích stanic s označením SandRA. Tato nová generace systémů SandRA Z100 a SandRA Z200 byla prvně použita při návrhu řídicího systému RRCS pro jaderné reaktory VVER 440 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce. Příspěvek se zabývá právě systémem skupinového a individuálního řízení regulačních mechanismů jaderného reaktoru VVER 440, který bývá označován z...

Celý článek zde

Účinná zbraň pre posúdenie trhlín

Publikováno: 29.7.2012

ROEZ Stress Analysis (ďalej RSA) ako divízia skupiny ROEZ sa zaoberá pevnostnými, únavovými a seizmickými analýzami strojno-technologických zariadení podľa všetkých dostupných medzinárodných predpisov. Zriadenie tejto divízie vyplynulo zo stále sa zvyšujúcich požiadaviek zákazníkov na rozsah a zabezpečenie výpočtovej a analytickej preukaznej dokumentácie, zariadení vo väzbe na zvyšujúce sa požiadavky na prevádzkovú spoľahlivosť a j...

Celý článek zde

Dodávky (SES Tlmače) pre 3. a 4. blok atómovej elektrárne Mochovce

Publikováno: 16.7.2012, Aktualizováno: 29.7.2012 14:06

V rokoch 1975 až 1992 sa Slovenské energetické strojárne a.s. Tlmače (SES Tlmače) v spolupráci so Škodou Plzeň podieľali na výrobe a dodávkach pre primárny a sekundárny okruh atómových elektrární typu VVER 440 a VVER 1000. Na toto obdobie nadviazali SES Tlmače aj v súčasnosti a aktívne sa zapojili svojimi dodávkami do dostavby 3. a 4. bloku atómovej elektrárne v Mochovciach. Hlavnou požiadavkou pri dodávkach pre atómové elektrárne ...

Celý článek zde

Rekonstrukce parních turbín pro jadernou elektrárnu Mochovce

Publikováno: 12.7.2012

Italská elektrárenská společnost Enel se po získání většinového podílu ve Slovenských elektrárnách rozhodla pro dostavení zbývajících dvou bloků elektrárny Mochovce. Tendrové vypsání rozdělila do několika částí. Společnost Škoda Power (Škoda Power je součástí Doosan Power Systems), která se samozřejmě jako Original Equipment Manufacturer (OEM) o dostavbu ucházela, vyhrála výběrové řízení na modernizaci všech čtyř parních turbín a poté&n...

Celý článek zde

Kontrola stavu a repase parogenerátoru a kompenzátoru objemu pro nové bloky v Mochovcích

Publikováno: 11.6.2012

V současné době je většina aktivit specialistů Vítkovice Power Engineering, a.s. zaměřena na činnosti spojené s dostavbou 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce (EMO). Autor (Ivo Kusák, site manager - vedoucí stavby, VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.) v článku popisuje způsob provedení kontroly kvality parogenerátoru a kompenzátoru objemu, které byly vyrobeny před více než 20. lety, dále pak teplosměnných trubek a dalších zařízení....

Celý článek zde

Technologie svařování hlavního cirkulačního potrubí 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce

Publikováno: 8.6.2012

Potrubní systémy jsou základními elementy technologických celků jaderných elektráren. Hlavní cirkulační potrubí (HCP) každé jaderné elektrárny je jedním z nejdůležitějších potrubních celků, které mají vliv na bezpečnost a životnost celého zařízení. Potrubí pracují pod vysokým tlakem a za zvýšených teplot. Jsou vystavena určitým korozním vlivům a degradaci mechanických vlastností po dobu celé projektované životnosti. Při plnění úkolu zaj...

Celý článek zde

Licenčná dokumentácia v procese uvádzania 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky

Publikováno: 31.5.2012

Stavebné povolenie na výstavbu jadrovej elektrárne Mochovce 3. a 4. bloku (MO34) bolo vydané v roku 1986 na základe pôvodného úvodného projektu. K zastaveniu prác na výstavbe 3. a 4. bloku JE došlo v roku 1992. Po rozhodnutí Slovenských Elektrární, a.s. (SE) v roku 2002 pokračovať vo výstavbe MO34 bol vypracovaný modifikovaný Úvodný projekt, ktorý obsahuje vylepšenia pôvodného úvodného projektu v takom rozsahu, aby boli naplnené sú...

Celý článek zde

Bezpečnosť na stavenisku - najvyššia priorita Slovenských elektrární

Publikováno: 31.5.2012

Spoločnosť Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, si stanovila bezpečnosť pracovníkov za najdôležitejšiu prioritu pri dostavbe 3. a 4. bloku Elektrárne Mochovce. K plneniu takéhoto záväzku bolo nevyhnutné zapracovať do stavebných predpisov viacero opatrení na elimináciu alebo minimalizáciu rizika pracovných úrazov. Celý článek (Autor: Ing. Marek Rolinec, Manažér bezpečnosti a životného prostredia MO34, Slovenské elektrá...

Celý článek zde

Systém integrovaného manažérstva dostavby 3. a 4. bloku Elektrárne Mochovce a PDCA cyklus

Publikováno: 31.5.2012

Kvalita jadrovej elektrárne však nevznikne sama od seba. Treba ju naprojektovať, vyrobiť, zmontovať a nakoniec spustiť. Vo všetkých etapách životnosti jadrového zariadenia musia byť stanovené, aplikované a overené požiadavky, ktoré vymedzujú kvalitu výsledného diela. Organizácia, ktorá zaisťuje dohľad nad výkonom týchto činností musí vytvoriť systém riadenia, ktorý zaistí dosiahnutie požadovanej kvality diela so zohľadnením všetkých&nbs...

Celý článek zde

Integrovaný časový harmonogram. Kľúčový nástroj pre bezpečnú výstavbu a koordinované riadenie projektu dostavby 3. a

Publikováno: 4.5.2012, Aktualizováno: 8.5.2012 14:24

Projekt dostavby 3. a 4. bloku Elektrárne Mochovce je v súčasnosti vo fáze realizácie a všetci hlavní hráči sú odhodlaní plniť svoj rozsah prác v bezpečných podmienkach s požadovanou úrovňou kvality, v rámci nákladov a časových obmedzení stanovených zmluvami, pod dohľadom a koordináciou Slovenských elektrární. Hlavní hráči projektu dostavby sú dodávatelia a ich subdodávatelia, ktorí sa podieľajú na projektovaní, obstarávaní, výstavbe a ...

Celý článek zde

Vývoj projektu dostavby 3. a 4. bloku Elektrárne Mochovce

Vývoj projektu dostavby 3. a 4. bloku Elektrárne Mochovce
Publikováno: 27.4.2012

V roku 1982 začala spoločnosť Škoda realizovať výstavbu prvých dvoch blokov 4-blokovej atómovej elektrárne Mochovce, využívajúc reaktorové bloky typu VVER-440 V-213. Technológia tlakovodných reaktorov patrí k vedúcim technológiám vo svete, pričom zaujíma asi 60 % zo všetkých 436 jadrových blokov na svete. Osvedčenou je hlavne technológia VVER 440 s 24 blokmi v siedmich štátoch a spoločne viac ako 770 reaktorovými rokmi prevádzkovýc...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dodávky čerpacích zařízení v rámci dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce (51x)
SIGMA GROUP a.s. se sídlem v Lutíně figuruje v rámci dostavby 3. a 4. bloku slovenské jaderné elektrárny Mochovce (MO34)...
Reportáž ze 142. kontrolního dne: Úspěch tkví v intenzivní komunikaci všech zúčastněných (37x)
V areálu ledvické elektrárny jsme s kolegou Lukášem Malínským strávili prakticky celý den. Když už jsme zde, na „d...
„Nový nadkritický blok elektrárny v Ledvicích je pro každého inženýra a manažera obrovskou výzvou,“ (37x)
řekli v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Daniel Jiřička (D. J.), jednatel společnosti a generální ředitel ŠKODA ...