Nacházíte se:  Úvod    On-line    Výstavba nového bloku Ledvice    Proběhla úspěšná tlaková zkouška kotle nového zdroje, dalším podstatným milníkem bude chemické čištění celého bloku

Proběhla úspěšná tlaková zkouška kotle nového zdroje, dalším podstatným milníkem bude chemické čištění celého bloku

Publikováno: 15.7.2013
Rubrika: Výstavba nového bloku Ledvice, Elektrárny

Ledvice – Výstavba nového vysoce ekologického zdroje 660 MW Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice má za sebou významný milník. Tím se stala tlaková zkouška kotle, která započala poslední červnový a skončila během prvního červencového dne. V praxi to znamená, že byla završena důležitá etapa stavby, jíž byla montáž tlakového celku kotle. V brzké době tak bude ukončena jeho celková montáž, po níž bude následovat závěrečná etapa výstavby – uvádění nového zdroje do provozu.

Klíčová slova: ČEZ, montáž kotle

Kotel pro nový zdroj je na české poměry opravdovým unikátem. Jak svou celkovou výškou 139 metrů, tak i výkonem a parametry páry (1 700 t/hod přehřáté páry o tlaku 27,2 MPa a teplotě 600 oC). „Při tlakové zkoušce, která prokazuje těsnost a pevnostní integritu tlakového systému kotle, tak musel být použit zkušební tlak 56,5 MPa. Zkouška prokázala, že všech 57 317 svarů provedených při montáži, které spojují 7 621 tun trubek, jimiž je tvořen tlakový systém kotle, je v bezvadném stavu,“ říká Václav Kopecký ze Skupiny ČEZ, vedoucí projektového týmu Nového zdroje v Ledvicích.
Tlaková zkouška byla zahájena naplněním kotle vodou. Potom byl postupně s předem daným tlakovým gradientem tlak v systému zvýšen na požadovaný zkušební tlak, jehož bylo dosaženo v pondělí 1. 7. v časných ranních hodinách. (S ohledem na bezpečnost se podobné zkoušky provádějí v noci). Poté byl během dopoledne, tentokrát již při sníženém tlaku, celý systém důkladně zkontrolován.
„Během kontroly nebyly zjištěny žádné netěsnosti ani jiné závady, takže ještě téhož dne v poledne mohl být zástupci dodavatele kotle společnosti ALSTOM, ŠPI, ČEZ a odborného technického dozoru TÜV podepsán protokol o úspěšném provedení tlakové zkoušky,“ konstatoval spokojeně Václav Kopecký. Na jeho slova navazuje Karel Ludvík, zástupce vedoucího projektového týmu ČEZ, s tím, že prakticky všechny montáže zařízení již skončily nebo jsou těsně před dokončením.
„Technologie jako taková je z podstatné části dokončena. Nyní probíhají hlavně kabeláže a izolace. Například izolace kotle je už hotova z třiceti procent, zbylých sedmdesát je ovšem práce na dalšího půl roku. V centrální dozorně se oživují obrazovky a ladí programy, aby v komunikaci mezi systémem a technologií, jednoduše řečeno mezi počítačem a strojem, nenastaly nějaké problémy. Chemická úpravna vody byla hotova již ve třetí etapě stavby. Zbývá jen zprovoznit blokovou úpravnu kondenzátu. To lze ovšem až ve chvíli, kdy nový zdroj najede do provozu,“ uvedl Karel Ludvík.
Rovněž technologie nového zauhlování je již zcela na svém místě a nyní se zde dokončují kabelové rozvody. Celé zařízení se rovněž připravuje na své odzkoušení, zatím bez uhlí. V případě odsiřovací jednotky se jen čeká na její naplnění médii, což se pochopitelně stane, jakmile bude nový zdroj zprovozněn. „Co se ovšem dalo odzkoušet, je odzkoušené a tudíž i připravené na den D. To samé se týká chladicí věže a čerpací stanice chladicí vody, obojí je odzkoušeno a připraveno na ostrý provoz. Co se ještě týče kotelny, kromě izolací se zde nyní realizují i vyzdívky a na dílčích souborech začaly již zkoušky. Potrubí je z větší části smontované, takže zbývá připravit tlakové zkoušky hlavních parovodů. Zkoušky jednotlivých funkčních celků probíhají i ve strojovně,“ vypočítal namátkou Karel Ludvík další uskutečněné nebo právě probíhající aktivity v rámci výstavby nového zdroje v Ledvicích.
Jak se oba muži z vedení projektového týmu shodli, dalším podstatným milníkem stavby bude chemické čištění celého bloku, které by mělo proběhnout na přelomu října a listopadu letošního roku. S prvním zapálením kotle je pak předběžně počítáno na začátku roku 2014. „Poté budou následovat profuky kotle a parovodů k turbíně, po nich přifázování turbogenerátoru a samozřejmě provozní zkoušky. Zní to sice jednoduše, ale ve skutečnosti je to ještě hodně práce, takže o předání nového zdroje provozovateli se uvažuje na konci roku 2014,“ uzavřel Václav Kopecký

Elektrárna Ledvice byla postavena v letech 1966 – 69. Původně měla 5 bloků z toho čtyři o výkonu 110 MW a jeden o výkonu 200 MW. K 1. únoru 1994 byl ukončen provoz bloku č. 5 a k 31. 12. 1998 skončil provoz blok č. 1 (200 MW). Tři bloky, s jejichž provozem se i nadále počítalo, pak prošly rozsáhlými úpravami. V letech 1992 – 94 byly u 110 MW bloků 2 a 3 vyměněny turbíny, dále k nim bylo přistavěno odsiřovací zařízení a byly opatřeny dalšími zařízeními, která mají vliv na příznivé nízké hodnoty emisí plynů i prachových částic v ovzduší. Úplně byly například rekonstruovány elektroodlučovače a v roce 1995 zde byl nainstalován nový vyhodnocovací systém měření koncentrací znečišťujících látek v ovzduší. V letech 1996 – 98 proběhla generální oprava turbíny bloku č. 4 a výstavba fluidního kotle, zkušební provoz celého zařízení byl pak zahájen 1. listopadu 1998. Generální oprava čtvrtého výrobního bloku s fluidním spalováním proběhla v roce 2007, přičemž jejím hlavním cílem byla výměna dožité turbíny za teplárenský typ s vyšším teplárenským výkonem a s efektivnějším využitím celého bloku právě pro teplárenství. Během realizace nového zdroje budou všechny tři stávající bloky v provozu. Poté budou bloky 2 a 3 odstaveny. Čtvrtý bude provozován současně s novým zdrojem až do konce své životnosti.

Záměr stavby nového zdroje v lokalitě Ledvice byl schválen v roce 2006. Na tuto investiční akci vyčlenila Skupina ČEZ více než 30 miliard korun, přičemž půjde o nejmodernější zařízení na výrobu elektrické energie spalováním hnědého uhlí v České republice a jedno z nejmodernějších ve střední Evropě vůbec. Následně v roce 2007 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu pro nový blok státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny a stavebním úřadem v Bílině bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby pro nový uhelný zdroj spolu s demoličními výměry pro objekty, které musely ustoupit novému zařízení. V roce 2008 bylo pak, mimo jiných, vydáno i stavební povolení pro hlavní výrobní zařízení a stavba tím byla zahájena v celém rozsahu. Generálním dodavatelem stavby je Škoda Praha Invest. Dalšími významnými dodavateli jsou: Doosan Škoda Power (kondenzační čtyřtělesová turbína), Austria Energy & Enviroment (odsiřovací jednotka), Alstom Power Systems (věžový granulační kotel) a Metrostav Praha (stavební část).

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Příprava materiálu na izolaci kotleVnitřek kotle v době, kdy připomínal jedno velké staveništěSváření jednotlivých komponentů vnitřní části kotle.Příprava kontrolních přístrojů na tlakovou zkoušku kotlePohled na nový zdroj z jihozápaduPartie za kotlem: Odsíření, kouřový ventilátor a kouřovody surových spalin s chladičem.Pohled do kotelny – výsypka kotle.Pohled do strojovny na generátor s budičem

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Skupina ČEZ je zakládajícím členem platformy Udržitelná energetika ČR (109x)
Nově založená "Technologická platforma Udržitelná energetika ČR" si klade za cíl především aktivní českou spol...
„Nový nadkritický blok elektrárny v Ledvicích je pro každého inženýra a manažera obrovskou výzvou,“ (27x)
řekli v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Daniel Jiřička (D. J.), jednatel společnosti a generální ředitel ŠKODA ...
„Nemám nic proti operativě a komunikaci, ba naopak, ale v rámci velkých energetických projektů musí být na prvním místě především systémové řešení,“„Nemám nic proti operativě a komunikaci, ba naopak, ale v rámci velkých energetických projektů musí být na prvním místě především systémové řešení,“ (25x)
řekl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Jan Vybulka, šéf výstavby nového paroplynového cyklu 840 MWe v Elektrárn...