Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    Realizační dokumentace jaderného ostrova pro projekt dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce

Realizační dokumentace jaderného ostrova pro projekt dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce

Klíčovou částí projekčních a inženýrských činností pro projekt výstavby elektrárny, zejména jaderné, je realizační dokumentace. Zhotovitelem 3D modelu a výkresové dokumentace potrubních systémů primárních okruhů je Tractebel Engineering a.s. (dříve Cheming, a.s.). Tato společnost je součástí skupiny GDF SUEZ, která vlastní a provozuje 2 jaderné elektrárny Doel a Tihange v oblasti Beneluxu. Zde čerpáme zkušenosti na projektech pro jadernou energetiku, které jsou realizovány společně s kolegy z Divize Nuclear v Belgii. Práce na projektu MO34 byly pro zákazníka, společnost MODŘANY Power, a.s. (dříve Modřanská potrubní, a.s.), zahájeny v září 2009. Článek popisuje detailnější informace o rozsahu realizační dokumentace, koordinačních činností a současném stavu projektu z pohledu projektanta a 3D koordinátora. Detailní informace o rozsahu dodávky společnosti MODŘANY Power, a.s. jsou uvedeny v samostatném článku, viz. strana 59 (All for Power 1/2012).

Klíčová slova: Jaderné elektrárny, projekt, potrubí

 

Celý článek (autoři: Ing. Roman Velechovský, vedoucí sekce potrubí, Ing. Václav Taubr, ředitel BU - Energy, Tractebel Engineering a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Implementation documentation of the nuclear island for the project for completion of the 3rd and 4th unit of JE Mochovce
The key part of the project and engineering activities for the project of the construction of the power plant, in particular the nuclear part, is the implementation documentation. The producer of the3D model and the drawing documentation for the piping systems used in the primary circuits is Tractebel Engineering a.s. (formerly Cheming, a.s.). This company is part of the GDF SUEZ Group, which owns and operates two nuclear power plants - Doel and Tihange in Benelux. The experience gained from nuclear power engineering projects are used which are implemented together with colleagues from the Nuclear Division in Belgium. Work on the Mochovce project started for the client, MODŘANY Power, a.s. (formerly Modřanská potrubní, a.s.), in September 2009. The article describes in detail the scope of the implementation documentation, coordination activities and the current status of the project from the viewpoint of the designer and 3D coordinator. Detailed information about the scope of deliveries for MODŘANY Power, a.s. is contained in a separate article, see page 59.

Подготовка документации ядерного острова для проекта достройки 3 и 4 блоков АЭС Моховце
Ключевой частью проектных и инженерных работ для проекта строительства электростанции, особенно атомной, является подготовка документации. Изготовителем 3D-модели и чертёжной документации трубопроводных систем первичного контура является акционерное общество ≪Tractebel Engineering≫ (ранее ≪Cheming, a.s.≫). Это общество входит в группу ≪GDF SUEZ≫, которая является собственником и эксплуатирует две томные электростанции Doel и Tihange в области Бенелюкса. Здесь можно получить необходимый опыт работы над проектами для атомной энергетики, которые реализовываются совместно с коллегами из отдела Nuclear в Бельгии. Работы над проектом Моховце были для заказчика – акционерного общества ≪MODŘANY Power≫ (ранее ≪Modřanska potrubni≫) - были начаты в сентябре 2009 года. Статья даёт более детальную информацию о размерах реализованной документации, координации и состоянии проекта на данный момент, с точки зрения проектанта и 3D-координатора. Подробная информация о размерах поставок общества ≪MODŘANY Power≫ приведена в отдельной статье (См. стр.59)
 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Arabelle, nejvýkonnější parní turbína na světěArabelle, nejvýkonnější parní turbína na světě (50x)
Společnost Alstom je předním světovým dodavatelem „konvenčních částí“ (strojoven) pro jaderné elektrárny a j...
Aplikační omezení žáropevné oceli P92 (49x)
Snaha o zvyšování životnosti a efektivity energetických celků klade vysoké nároky na zvolené materiály, především z hled...