Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Slovenské elektrárne dokončili stavebné práce na 3. bloku AE Mochovce

Slovenské elektrárne dokončili stavebné práce na 3. bloku AE Mochovce

Publikováno: 26.6.2016
Rubrika: Lidé-Věci-Události, Jaderné

Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel (SE), dokončila stavebné práce na treťom bloku AE Mochovce zavŕšením kontrolnej montáže reaktora tohto bloku. Tento nový dôležitý míľnik v rámci spúšťania tretieho bloku AE Mochovce do prevádzky znamená pripravenosť reaktora k skúškam zariadení primárneho okruhu. Následne bude reaktor pripravený na prvú hydroskúšku.

"S potešením oznamujeme úspešné dokončenie kontrolnej montáže vnútorných častí reaktora 3. bloku, ktorý je srdcom elektrárne," uviedol Nicola Cotugno, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SE. "Ide o jeden z najdôležitejších míľnikov dosiahnutých v prvej polovici tohto roka, označujúci tiež dokončenie stavebných prác na treťom bloku, ktorý vstupuje do testovacej fázy. Taktiež potvrdzuje náš silný záväzok dokončiť nové bloky jadrovej elektrárne Mochovce, pričom tretí blok je dokončený na 92,5%, a štvrtý blok na 74,9%", dodal.

Cieľom kontrolnej montáže reaktora bolo preverenie nádoby reaktora a vzájomných mechanických väzieb jednotlivých vnútorných zariadení. Operácia bola zameraná aj na preskúšanie aktivít montáže a demontáže zariadení reaktora tak, aby boli pripravené k jednotlivým skúškam.

Overenie funkčnosti montáže reaktora trvalo 22 000 človeko-hodín a bolo realizované v úzkej spolupráci dodávateľskou spoločnosťou Škoda JS v prísnych tzv. čistých podmienkach na reaktorovej sále tretieho bloku AE Mochovce.

Ďalším krokom bude rozsiahly program skúšok a montážnych prác na reaktore, ktorý prebieha v súlade s programom spúšťacích a montážnych prác zariadení reaktora. Tento program bude zahŕňať:
- „studená" a „horúca" hydroskúška zariadení reaktora a primárneho okruhu, spojená s cirkulačným preplachom zariadení primárneho okruhu, kontrolou tesnosti a snímaním hydraulických charakteristík reaktora a vnútroreaktorových častí.
- Revízie a kontroly zariadení reaktora po realizácií hydroskúšok pri parametroch blízkych prevádzkovým.

Činnosť zariadení reaktora bude v tejto etape skúšaná v tzv. neaktívnych podmienkach, t.j. bez jadrového paliva. Súbežne s týmto programom sú vykonávané prípravné práce pre skúšky pohonov havarijných regulačných kaziet (pohony HRK).

Vnútorné časti reaktora, tzv. technologické srdce jadrovej elektrárne, sú spolu z tlakovou nádobou reaktora základnými konštrukčnými prvkami zariadenia reaktora. Sú potrebné k usmerneniu toku chladiva v reaktore, rozmiestneniu palivových kaziet a kaziet HRK v aktívnej zóne a vedenie kaziet HRK aktívnou zónou reaktora.

Havarijné regulačné kazety sú štandardnou súčasťou reaktorov ako jeden z nezávislých systémov, ktorý umožňuje podľa potreby meniť bilanciu neutrónov a prerušiť alebo regulovať štiepnu reťazovú reakciu rýchlym zavedením absorbátora do aktívnej zóny a súčasne vyvedením palivovej časti z aktívnej zóny. Zároveň umožňujú udržiavanie výkonu reaktora na zadanej úrovni, jeho prevedenie z jednej úrovne výkonu na druhú, ale aj kompenzáciu rýchlych zmien reaktivity. Elektrické pohony regulačných kaziet sú umiestnené v hornom bloku nad reaktorom a slúžia na vykonávanie pracovného alebo bezpečnostného vertikálneho pohybu regulačných kaziet. V reaktore tretieho bloku AE Mochovce bude v tandemovom usporiadaní 37 automatických regulačných a kompenzačných kaziet a+ 312 palivových kaziet.

VVER 440V/213
1. tlaková nádoba
2. veko tlakovej nádoby
3. voľná príruba
4. šachta
5. dno šachty
6. aktívna zóna
7. blok ochranných rúr
8. horný blok
9. ochranné rúry s tlmičmi
10. pohony regulačných kaziet
11. vstupný nátrubok
12. výstupný nátrubok

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Energetici zvolili nejlepším fyzikářem pedagoga z Českých Budějovic. Získal titul ČEZ Ámos a exkurzi pro celou svou tříduEnergetici zvolili nejlepším fyzikářem pedagoga z Českých Budějovic. Získal titul ČEZ Ámos a exkurzi pro celou svou třídu (74x)
O tomto víkendu byla v Praze završena anketa Zlatý Ámos 2014, která již dvacet let volí a oceňuje nejoblíbenější pedagog...
Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (65x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...
Svařování komponent jaderných elektráren (60x)
Jaderná energetika zastupuje významné místo ve výrobě a distribuci elektrické energie v České republice. Technologické s...