Nacházíte se:  Úvod    Energetické strojírenství    Výstavba strojovny pro projekt Ledvice 660 MW

Výstavba strojovny pro projekt Ledvice 660 MW

Publikováno: 1.3.2011, Aktualizováno: 4.3.2011 09:40
Rubrika: Energetické strojírenství, Klasické, Výstavba nového bloku Ledvice

Druhou fází projektu nového moderního energetického bloku 660 MWe se superkritickými parametry páry v Elektrárně Ledvice je vlastní výstavba nového zdroje. Její součástí je i realizace obchodního balíčku – Strojovna (OB04), jehož dodavatelem pro generálního dodavatele díla, společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., je ŠKODA POWER, a Doosan company, a to v celém rozsahu dodavatelských činností, tedy od zajištění projektové dokumentace, po uvedení do provozu s prokázáním garantovaných parametrů. Článek (autor: Ing. Václav Řezáč, manažer projektu, ŠKODA POWER, a Doosan company) popisuje montáže nejdůležitějších komponentů strojovny a aktuální realizace.

Construction of the machinery room for the 660 MW project
The second phase of the new modern 660 MW energy block project with super-critical steam parameters at the Ledvice power plant is the construction of a new source. It consists of the business package – Machinery room (OB04), whose supplier for the general supplier of the work ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., is ŠKODA POWER, a Doosan company, who carry out all the activities, i.e. from producing the project documentation, up to operation to prove the guaranteed parameters. The article describes the assembly of the most important components of the machinery room and the actual implementation.

Строительство машинного зала для проекта Ледвице 660 МВт
Второй фазой проекта нового современного энергетического блока мощностью 660 МВт с суперкритическими параметрами пара на электростанции Ледвице является строительство нового генератора. Составной частью проекта стало коммерческое предложение – машинный зал (OB04), поставщиком которого выступают две компании ŠKODA POWER, a Doosan company, причём в полном объёме: от обеспечения проектной документации до введения в эксплуатацию с подтверждением гарантированных параметров. Генеральным подрядчиком проекта является компания Шкода Прага Инвест. Статья описывает монтаж самых важных компонентов машинного зала и актуальную реализацию.

Článek najdete ve formátu PDF zde.

Zajistěte si časopis All for Power včas. Využijte možnost předplatného zde.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Skupina ČEZ je zakládajícím členem platformy Udržitelná energetika ČR (141x)
Nově založená "Technologická platforma Udržitelná energetika ČR" si klade za cíl především aktivní českou spol...
Arabelle, nejvýkonnější parní turbína na světěArabelle, nejvýkonnější parní turbína na světě (45x)
Společnost Alstom je předním světovým dodavatelem „konvenčních částí“ (strojoven) pro jaderné elektrárny a j...
V ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energeticeV ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energetice (42x)
Huť ArcelorMittal Ostrava vyvinula a zahájila výrobu nové oceli s vysokou přidanou hodnotou. Ocel jakosti 16Mo3 s přídav...