Nacházíte se:  Úvod    Energetické strojírenství    Kritické spojovací potrubí nového bloku Elektrárny Ledvice

Kritické spojovací potrubí nového bloku Elektrárny Ledvice

Publikováno: 1.3.2011, Aktualizováno: 4.3.2011 09:39
Rubrika: Energetické strojírenství, Klasické, Výstavba nového bloku Ledvice, Technologie, materiály

Podstatnou součástí nového nadkritického bloku elektrárny Ledvice jsou systémy kritického spojovacího potrubí pro přehřátou, přihřátou a vratnou páru. Jako první elektrárenské dílo v České republice bude elektrárna Ledvice pracovat s nadkritickými parametry páry, které budou u přehřáté páry dosahovat až parametrů 28 MPa a 600 °C, což je možné pouze za použití zcela nových materiálů. V tomto případě půjde o první komerční využití materiálu X10CrWMoVNb9-2 v České republice. Použití nových materiálů a technologických postupů při výstavbě, to vše představuje v oblasti
dodávek potrubních systémů pro energetiku zcela inovativní a vrcholné dílo. Autoři v článku popisují (František Placatka, ředitel obchodní skupiny Výroba, Ivo Hřebíček, ředitel divize Realizace projektů,
Modřanská potrubní, a. s.) nové strojní vybavení, které dodavatel modernizoval nebo zakoupil pro potřeby projektu v Ledvicích a dále pak specifika montáže spojovací potrubí.

Critical piping of the new Ledvice power plant block
The main parts of the new super-critical Ledvice power plant block are critical piping systems the main steam, as well as for hot reheat and cold reheat steam. As the first event in the area of power engineering in the Czech Republic the Ledvice power plant will work with super-critical steam parameters where the main steam steam will reach up to 28 MPa and 600 °C, which is made possible by using quite new materials. In this case it involves the first commercial use of X10CrWMoVNb9-2 material in the Czech Republic. The use of new materials and technological procedures during the construction, all represent somewhat innovative and demanding work for piping systems for the power sector. The author describes in the Article the new equipment modernized by the supplier or purchased for the needs of the Ledvice project and also the features of assembling the linking piping.

Критический соединительный трубопровод нового блока Электростанции Ледвице
Существенной составной частью нового сверхкритического блока Электростанции Ледвице является система критического соединительного трубопровода для перегретого, подогретого и возвратного пара. Электростанция Ледвице будет первой электростанцией в Чешской Республике, которая начнёт работать со сверхкритическими параметрами пара. Параметры перегретого пара будут достигать 28 МПа и 600 oC, что возможно лишь при использовании совершенно новых материалов. В этом случае речь пойдет о первом коммерческом использовании материала X10CrWMoVNb9-2 в Чешской Республике. Использование новых материалов и технологических методов при строительстве – всё это представляет собой в области поставок трубопроводных систем для энергетики совершенно новую и уникальную работу, сравнимую с созданием произведения искусства. Автор статьи описывает применяемое для работы оборудование, которое подрядчик закупил или модернизировал для нужд проекта в Ледвицах, рассказывает о специфике монтажа соединительного трубопровода.

Článek najdete ve formátu PDF zde.

Zajistěte si časopis All for Power včas. Využijte možnost předplatného zde.
 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Chladicí věž s přirozeným tahem pro nový paroplynový zdroj 840 MWe v Elektrárně Počerady (60x)
Na jaře letošního roku začala v Elektrárně Počerady výstavba nové chladicí věže s přirozeným tahem, výšky 128,32 m. Tato...
Dodávky čerpacích zařízení v rámci dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce (50x)
SIGMA GROUP a.s. se sídlem v Lutíně figuruje v rámci dostavby 3. a 4. bloku slovenské jaderné elektrárny Mochovce (MO34)...
Jednoduchý stroj pro přípravu trubek ke svařování (49x)
Problematické, časově náročné a ekonomicky nevýhodné způsoby přípravy trubek různých průměrů a tloušťek stěn pro potřeby...