Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    Dokumentace nosné ocelové konstrukce pro kotel v Ledvicích před dokončením

Dokumentace nosné ocelové konstrukce pro kotel v Ledvicích před dokončením

V současné době dokončuje společnost SteelPro 4 s.r.o. práce na výrobní a montážní dokumentaci nosné ocelové konstrukce (OK) pro nový 660MWe zdroj v Elektrárně Ledvice. Hmotnost této části OK činí cca 4 000 tun a dosahuje do výše cca 127 m. Včetně ocelového roštu, který ponese samotný kotel, se pak výškou přes 140 metrů stane nejvyšší budovou v České republice. Nosnou ocelovou konstrukci tvoří čtvercové sloupy (ve kterých jsou ukryty přístupové žebříky a průchody pro snadnější přístup montérů), nosníky a ztužující diagonály. U této příležitosti jsme požádali o rozhovor Jana Jaroše (J. J.), jednatele společnosti, a Jana Drochýtka (J. D.), manažera projektu.

 

 Jan Jaroš                                Jan Drochýtek

Získání takové zakázky asi nebylo jednoduché…
J. J.:
Bylo náročné a plně odpovídalo významu projektu v Ledvicích. Jejímu udělení předcházelo velmi přísné výběrové řízení v evropské konkurenci a několik jednání se zadavatelem, při kterých se mimo obchodní záležitosti projednávaly také technické požadavky objednatele na dokumentaci a v první řadě zejména způsobilost naší společnosti splnit veškerá očekávání a nároky zadavatele. K nim také patřila i dovednost našich konstruktérů pracovat v požadované verzi programu (Tekla) a jejich schopnost a rychlost při zapracování nových požadavků do zpracovávané dokumentace. Výsledkem našich jednání bylo udělení obchodního případu naší společnosti s podmínkou, že pro zahájení prací se zhruba na měsíc naši konstruktéři přemístí do kanceláří zadavatele, kde budou odladěny další technické detaily. Pochopili jsme, že naše přítomnost je vyžadována také z důvodů možnosti otestovat si flexibilitu, úroveň a schopnosti našich konstruktérů.

Začátky asi byly obtížné.
J. D.: První týden byl velmi náročný, nejen z pohledu jazykových dovedností a intenzity operativních porad. Každý den probíhala ráno i odpoledne jednání, jak s objednatelem, tak i s ostatními dodavatelskými společnostmi podílejícími se na projektu – např. zpracovatelem samotného projektu ocelové konstrukce, zástupcem kontroly u výrobce nebo se zástupci montážní organizace. Většina měla požadavky na předvedení právě zpracovávaného modelu, případně jsme museli zodpovídat technické dotazy týkající se nejenom konstrukce samotné, ale i činnosti a ovládání programu.

Co následovalo po zvládnutí tohoto týdne?
J. D.: Po úspěšném zvládnutí této etapy jsme se s objednatelem dohodli na pokračování prací v naší provozovně v Jeseníku s tím, že v klíčových termínech předávání dohodnutých fází dokumentace budeme opětovně s ohledem na zajištění plynulého předání přítomni (včetně našeho technického a softwarového vybavení) v pronajatých prostorách u zadavatele. Pro naši společnost to znamenalo s ohledem na velikost a důležitost projektu s pevným časovým harmonogramem a důrazem na kvalitu předávaného díla vypracovat systém řízení informací, které se k projektu v různých časech doplňovaly.
U tak velkého projektu jsme očekávali, že nebudou všechny detaily známy v době zahájení prací, a proto bylo důležité tyto informace získávat v předstihu a na případné dotazy obdržet reakci v nejkratší možné době. Především díky pružné komunikaci se zadavatelem a zejména se zpracovatelem realizačního projektu ocelové konstrukce se nám vždy podařilo rychle získat odpovědi na naše dotazy ohledně řešení detailů, kolizí některých přípojů apod., na které jsme mohli předem upozornit s ohledem na zpracování dokumentace nejdříve do 3D modelu.

Projekt v Ledvicích s sebou určitě nese plno zajímavých detailů. Který byste vyzdvihl?
J. J.:
Jako jednu z nejzajímavějších projekčních záležitostí bychom mohli zmínit řešení tzv. superelevace, což v podstatě znamená, že nosná konstrukce se vlastní hmotností a hlavně díky hmotnosti zavěšené technologie „sesedne“ o cca 80 mm. Toto „sesednutí“ je rozpočítáno od určité úrovně konstrukce. Má ob rovský vliv zejména na správné navržení umís tění přípojů navazující sekundární konstrukce a taktéž na spoje diagonál v posledních patrech. Ohledně superelevace jsme vedli spoustu diskuzí se zpracovatelem projektu, kdy se technicky řešilo její provedení a vliv na statiku. Zde patřil velký obdiv našim konstruktérům za její bezchybnou implementaci do modelu.
J. D.: Při modelování bylo nutné mít neustále na zřeteli možnost výroby jednotlivých detailů a jejich proveditelnost. Pro potřeby montáže bylo do konstrukce domodelováno množství detailů, které umožní montérům bezpečný pohyb po konstrukci, jednoduchou dostupnost všech šroubových spojů a také jednodušší manipulaci s nadrozměrnými a těžkými dílci (např. jeden sloup váží při délce cca 24 m téměř 100 tun).
J. J.: Možnost podílet se na tomto projektu byla pro naši společnost velkou výzvou, ale také šancí prezentovat své schopnosti, flexibilitu, komunikativnost a odbornost zaměstnanců naší společnosti. Byla to pro nás také důležitá zkušenost a věříme, že se v budoucnu projeví odborné poznatky z ní načerpané.

Společnost SteelPro 4 s.r.o. je projekční kancelář, jejíž hlavní činností je zpracování realizační projektové dokumentace ocelových konstrukcí a zpracování výrobní a montážní dokumentace. Výrobní dokumentace se zpracovává v 3D softwaru Tekla Structures Steel Detailing. Firma se zaměřuje na ocelové konstrukce halových systémů včetně jejich opláštění, obchodních a zábavních center a zejména technologických konstrukcí pro energetický průmysl, např. zpracování dokumentace pro projekty HRSG Perm (Rusko), OK pod sila pro uhelný multiprach Vřesová (ČR) či zpracování dokumentace části paroplynové elektrárny v Krasavinu (Rusko). Zákazníky jsou jiné projekční firmy, investoři nebo výrobci a dodavatelé ocelových konstrukcí jak v České republice, tak také v zahraničí. Konstrukce, na nichž se společnost svou činností podílela, stojí, jak v České republice, tak také např. v Ruské federaci, Bulharsku, ale dokonce i v Chile. Nyní firma jedná s francouzskou strojírenskou společností o možnosti spolupráce při zpracování dokumentace specifické technologické OK podle jejich předmětu činnosti.

OK elektrárny v Krasavinu

OK projektu HRSG v Permu

OK Elektrárny Vřesová

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (62x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...
Reaktor AP1000™ od Westinghouse zaručuje bezpečnost a přináší úspory (59x)
Všude ve světě dochází k renesanci jaderné energetiky a reaktor typu AP1000™ (dále AP1000) od firmy Westinghouse s...
Svařování komponent jaderných elektráren (59x)
Jaderná energetika zastupuje významné místo ve výrobě a distribuci elektrické energie v České republice. Technologické s...