Nacházíte se:  Úvod    On-line    Výstavba nového bloku Ledvice    Z dodávek hlavních výrobních technologií jako první dorazí 320 tun těžký stator generátoru

Z dodávek hlavních výrobních technologií jako první dorazí 320 tun těžký stator generátoru

Publikováno: 31.8.2010
Rubrika: Výstavba nového bloku Ledvice

Poměrně svižným tempem pokračuje výstavba nového zdroje o výkonu 660 MW v Elektrárně Ledvice Skupiny ČEZ. Například již byly dokončeny výstavby čerpací stanice dešťových vod, biologická čistírna odpadních vod a likvidace odpadních vod. Všechna zařízení už fungují v záručním provozu. Dokončen byl i betonový monolit chladící věže.

„Chladící věž nyní dostává vnitřní a vnější ochranný nátěr a v jejím vnitřku se začne se stavbou nosné konstrukce pro kouřovod vyčištěných spalin. Ten bude zaveden do chladicí věže nad rozvodem chladicí vody. Před dokončením je i nosná konstrukce kotle, přičemž již byla zahájena montáž pomocných ocelových konstrukcí. Dále je svařován výstupní kouřovod spalin z kotle a hotovy jsou rovněž základy pro absorbér spalin,“ vypočítává namátkou Josef Zahradník ze Skupiny ČEZ, vedoucí projektového týmu pro výstavbu nového zdroje v Elektrárně Ledvice.
Na kotelně zbývá ještě dokončit strop hlavní nosné konstrukce kotle, který by měl být hotov do konce září. Po skončení montáže kotelny pak bude ještě postaven most mezi vnějším zauhlováním a výrobním blokem nového zdroje, čímž bude kompletně dokončeno i jeho vlastní zauhlování, přičemž část nad mezistrojovnou je již hotova.
Intenzivní stavební práce probíhají i na dalších objektech, které jsou nezbytné pro budoucí chod vysoce ekologického výrobního bloku o výkonu 660 MW. „Jsou to například dvě sila hospodářství vedlejších energetických produktů, jejichž betonové skelety jsou před dokončením. Staví se i reaktor odsíření,“ dodává Josef Zahradník.
Bezesporu největší zajímavostí je to, že 23. srpna proběhla ve Škoda Power Plzeň úspěšná kontrolní montáž turbíny, která bude postupně expedována do Ledvic v následujících měsících. V praxi to znamená, že výstavba nového zdroje se již dostává do fáze, kdy se do elektrárny začnou postupně dovážet hlavní výrobní technologie. „Jako první dorazí 1. září stator generátoru vážící 320 tun. Tento nadměrný náklad ovšem motoristé na silnicích nepotkají. Lodí byl z Německa, kde byl vyroben firmou Siemens, přepraven do rakouského Linze a do Ledvic bude dále dovezen po kolejích na speciálně upraveném železničním vagonu. Zde ho přeložíme na podvalník, převezeme ke strojovně a následně i vyzdvihneme na jeho pozici ve strojovně,“ podotýká Josef Zahradník.
Z jeho slov tak vyplývá, že ve strojovně již byla dokončena betonáž turbínové stolice a montáž hlavního řadu chladící vody. Momentálně se zde montují ocelové konstrukce pro další technologická zařízení. 

Pohled na současný stav stavby nového zdroje
 

Elektrárna Ledvice byla postavena v letech 1966 až 1969. Původně měla 5 bloků z toho čtyři o výkonu 110 MW a jeden o výkonu 200 MW. K 1. únoru 1994 byl ukončen provoz bloku č. 5 a k 3112. 1998 skončil provoz blok č. 1 (200 MW). Tři bloky, s jejichž provozem se i nadále počítalo, pak prošly rozsáhlými úpravami. V letech 1992 až 94 byly u 110 MW bloků 2 a 3 vyměněny turbíny, dále k nim bylo přistavěno odsiřovací zařízení a byly opatřeny dalšími zařízeními, která mají vliv na příznivé nízké hodnoty emisí plynů i prachových částic v ovzduší. Úplně byly například rekonstruovány elektroodlučovače a v roce 1995 zde byl nainstalován nový vyhodnocovací systém měření koncetrací znečišťujících látek v ovzduší. V letech 1996 – 98 proběhla generální oprava turbíny bloku č. 4 a výstavba fluidního kotle, zkušební provoz celého zařízení byl pak zahájen 1. listopadu 1998. Generální oprava čtvrtého výrobního bloku s fluidním spalováním proběhla v roce 2007, přičemž jejím hlavním cílem byla výměna dožité turbíny za teplárenský typ s vyšším teplárenským výkonem a s efektivnějším využitím celého bloku právě pro teplárenství. Během realizace nového zdroje budou všechny tři stávající bloky v provozu. Poté budou bloky 2 a 3 odstaveny. Čtvrtý bude provozován současně s novým zdrojem až do konce své životnosti. Záměr stavby nového zdroje v lokalitě Ledvice byl schválen v roce 2006. Následně se v roce 2007 podařilo pro nový blok získat státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny a bylo vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu nové technologie spolu s demoličními výměry pro objekty, které musely ustoupit novému zařízení. V roce 2008 bylo vydáno kladné stanovisko ministerstva životního prostředí v procesu posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA) společnosti ČEPS ke stavbě nové linky 400 kV z rozvodny Chotějovice do rozvodny Vyškov, kterou bude výkon z bloku 660 MW z Ledvic vyváděn. Předběžné převzetí nového bloku o výkonu 660 MW v Elektrárně Ledvice je naplánováno na konec roku 2012, kdy bude zahájen i jeho zkušební provoz. Na tuto investiční akci vynaloží Skupina ČEZ více než 30 miliard korun, přičemž půjde o nejmodernější zařízení na výrobu elektrické energie spalováním hnědého uhlí jak v České republice a jedno z nejmodernějších ve střední Evropě vůbec.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Nový nadkritický blok elektrárny v Ledvicích je pro každého inženýra a manažera obrovskou výzvou,“ (22x)
řekli v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Daniel Jiřička (D. J.), jednatel společnosti a generální ředitel ŠKODA ...
Dodávka kotle pro nový superkritický blok v Elektrárně LedviceDodávka kotle pro nový superkritický blok v Elektrárně Ledvice (17x)
Obecně se říká, že kotel je srdcem každé tepelné elektrárny. A to nejen z důvodu, že generuje páru, která pohání ostatní...
Materiály a účinnost nového kotle elektrárny Ledvice (17x)
ČEZ vyrábí přibližně 75 TWh elektřiny za rok, přičemž více než polovina je založena na jednotkách spalujících uhlí. Cíle...