Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Nové zauhlování elektrárny v Ledvicích s moderními prvky automatizovaného řízení snížilo emise

Nové zauhlování elektrárny v Ledvicích s moderními prvky automatizovaného řízení snížilo emise

Publikováno: 3.12.2009, Aktualizováno: 7.12.2009 17:04
Rubrika: Elektrárny, Technologie, materiály, Klasické, Výstavba nového bloku Ledvice

Společnost ČEZ se rozhodla podstatně snížit emise a přitom zvýšit výkon Elektrárny Ledvice vybudováním tzv. Nového zdroje 660 MWe s postupným odstavením velké části stávajících bloků. To, že se ČEZ rozhodl vybudovat tento nejmodernější elektrárenský blok v ČR v areálu stávající elektrárny, s sebou přineslo nemalé úpravy. Jednou z nich je, že stávající skládka musela ustoupit nové chladicí věži a buduje se skládka nová, společně s novým zauhlováním stávajících bloků (stávající fluidní kotel č. 4 zůstane v provozu) a následně se zauhlováním bloku nového. Tato úprava, přesunutí stávající skládky a nové zauhlování bylo předmětem Obchodního balíčku 01, jehož realizaci získala ve výběrovém řízení akciová společnost Noen, a.s. Firma FABRICOM CZ, a.s. se podílela na realizaci provozního souboru PS29 – ASŘTP tzn. projekci, instalaci polní instrumentace a s tím související realizace kabelových tras, kabeláže a součinnosti s oživením řídicího systému tohoto provozního souboru.

Účelem zauhlování je tedy zajištění dopravy energetického uhlí z úpravny Ledvice ke spotřebě ve stávajících blocích 2, 3 a 4 a pak v nově vybudovaném bloku 660 MWe. Věcná náplň provozního souboru je členěna do dvou etap výstavby. V etapě „Uvolnění staveniště pro výstavbu NZ“ jsou zahrnuta veškerá zařízení zabezpečující provoz stávajících energetických bloků a zařízení společná i pro budoucí provoz nového zdroje.
Společná zařízení představují buldozerovou skládkou uhlí a příslušnými dopravními cestami na tuto skládku a ze skládky.  V etapě „Výstavba NZ“ tvoří náplň provozního souboru dopravní cesty do nového zdroje 660 MWe. Součástí je zařízení pro kvalitativní a kvantitativní přejímku dodávaného uhlí (tj. pasové obchodní váhy, magnetické separátory kovu, certifikované vzorkovače paliva vč. linky jemného mletí).
Informace z lokálních řídicích systémů některých technologických uzlů (např. zařízení pro techniku prostředí, vzorkovač paliva, separátory kovů, pásové váhy apod.) společně s polní instrumentací (např. snímače uhlí na pase, vybočení, napínání, otáčky pasů, čidla zahlcení přesypů, detekce žhavého materiálu a podobně) zabezpečují provoz pasových dopravníků. Veškeré informace jsou staženy kabeláží do objektu drtírny, kde je zbudován dispečink zauhlování. Celá technologie je řízena prostřednictvím řídícího systému ControlLogix z produkce firmy Rockwell Automation – Allen Bradley. V rámci těchto dodávek je řešena možnost komunikace s hlavním řídícím systémem elektrárny.

Rekonstrukce NN rozvodny vlastní spotřeby v elektrárně Ledvice
Firma FABRICOM CZ realizovala v roce 2008 kompletní rekonstrukci rozvodny NN vlastní spotřeby v elektrárně Ledvice. Tato rozvodna byla již morálně zastaralá a použité komponenty v rozvaděčích byly již za zenitem použitelnosti. Proto ČEZ rozhodnul, že rozvodna vlastní spotřeby bude kompletně rekonstruovaná. Akce probíhala tak, že se nejdříve do rohu rozvodny umístil provizorní rozvaděč, do nějž se přepojily důležité vývody, které nebylo možné na delší dobu odstavit. Pak se stávající rozvaděče demontovaly a na jejich místo se umístily nové. Do nich se postupně přepojovaly stávající kabely. Kabely, které byly krátké, se prodloužily „naspojkováním“, případně se vyměnily.

Celý článek od Ing. Tomáše Daniše z firmy FABRICOM CZ, a.s. najdete v náhledovém formátu PDF ZDE. On-line možnost předplatného tištěné verze časopisu, včetně vydání All for Power 3/2009 s rozsáhlou rubrikou o výstavbě nadkritického bloku 660MWe v Ledvicích, je ZDE.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (59x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...
ArcelorMittal Ostrava investovala 200 milionů do modernizace středojemné válcovny. Jako jediná v ČR bude vyrábět speciální závitové tyče pro stavební sektorArcelorMittal Ostrava investovala 200 milionů do modernizace středojemné válcovny. Jako jediná v ČR bude vyrábět speciální závitové tyče pro stavební sektor (56x)
ArcelorMittal Ostrava investovala 200 milionů korun do modernizace své středojemné válcovny a zahajuje výrobu unikátního...
Systém pro omezení klenbování štěpky v zásobníku uhlí v Elektrárně HodonínSystém pro omezení klenbování štěpky v zásobníku uhlí v Elektrárně Hodonín (41x)
V roce 1997 byla v Elektrárně Hodonín dokončena výstavba dvou fluidních kotlů (každý o výkonu 170 t/h páry). Vzhledem ke...