Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Klasické    Betonové konstrukce nového zdroje Elektrárny Ledvice

Betonové konstrukce nového zdroje Elektrárny Ledvice

Všechny betonářské práce, resp. betonové konstrukce, které bylo potřeba realizovat pro výstavbu kotle s nadkritickými parametry páry v Elektrárně Ledvice, skončily zhruba před rokem. Autor (Ing. Miloslav Smutek, Ph.D., RECOC, s.r.o., miloslav.smutek@recoc.cz ) v článku popisuje koncepci betonových konstrukcí kotelny, dále pak strojovny a mezistrojovny, betonáž  potrubí chladicí vody a popisuje statické a dynamické výpočty. Celý článek, vydaný v listopadovém čísle časopisu All for Power (4/2010), je k dispozici v náhledovém formátu ZDE. K uveřejněnému článku přidáváme i příspěvek: STATICKÉ A DYNAMICKÉ VÝPOČTY NA STAVEBNÍCH OBJEKTECH ENERGETICKÝCH INVESTIČNÍCH CELKŮ - ke stažení ZDE.

Concrete constructions for the boiler room for the new source in Ledvice Power plant
All concrete work and concrete constructions necessary for the construction of the boiler with above-critical steam parameters, were terminated approximately one year ago. In the article the author describes the concept of the concrete constructions, the machinery rooms and semi-machinery rooms, concreting of cooling water piping and static and dynamic calculations.

Бетонные конструкции котельной нового генератора Электростанции Ледвице
Все бетонные конструкции, т.е. работы по бетонированию, которые необходимо было провести при строительстве котла со сверхкритическими параметрами пара, завершились год назад. Автор статьи представляет концепцию бетонных конструкций котельной, машинного зала и прилегающих помещений, описывает бетонирование трубопровода охлаждающей воды, приводит статические и динамические расчёты.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Kyslíkárna huti ArcelorMittal Ostrava slaví 55 letKyslíkárna huti ArcelorMittal Ostrava slaví 55 let (44x)
Kyslík je při výrobě oceli stejně nepostradatelný jako hlavní suroviny koks a železná ruda. V září roku 1962 jej začala ...
Technologie MARTIN pro spalovnou SAKO Brno – vratisuvný spalovací roštTechnologie MARTIN pro spalovnou SAKO Brno – vratisuvný spalovací rošt (43x)
Ve spalovně komunálních odpadů SAKO Brno jsou instalovány dvě linky o kapacitě 14 tun za hodinu spalovaných odpadů. Obě ...
Aplikační omezení žáropevné oceli P92 (43x)
Snaha o zvyšování životnosti a efektivity energetických celků klade vysoké nároky na zvolené materiály, především z hled...