Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály

Technologie, materiály

Vliv výchozí deformace na strukturní a mechanické vlastnosti oceli P92

Publikováno: 12.6.2013

Mezi nejčastěji používané technologické úpravy materiálů patří jeho ohýbání. Touto operací však dochází k vzniku plastických deformací materiálu, které ovlivňují výslednou životnost ohýbané komponenty. Tento příspěvek se proto zabývá vlivem výchozí deformace oceli P92 (pro nadkritické parovody) na její strukturní a mechanické vlastnosti s ohledem na předpokládanou životnost parovodů. Klíčová slova: deformace, technologické úpravy, parovod Celý ...

Celý článek zde

Informace o průběhu semináře Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva – zaměřeno na emise a provoz

Publikováno: 30.5.2013

Ve dnech 15. a 16. 5. 2013 proběhl již 16. ročník semináře „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“. Čím se tento ročník lišil od toho předchozího? Především tím, že jsme pro novou „patnáctiletku“ semináře vybrali nové místo - Hotel Medlov nedaleko Nového Města na Moravě (Pozn. V blízkosti areálu, kde se odehrálo MS v biatlonu a světový pohár v horských kolech). Tato volba se nám osvědčila. Do hotelu Medlov d...

Celý článek zde

Unikátní kamera umožňuje společnosti ČEPS vizualizovat plyn SF6

Publikováno: 27.5.2013, Aktualizováno: 11.6.2013 15:41

Speciální kamera FLIR GF306, schopná rychle a přesně opticky vizualizovat případné úniky plynu SF6 ze zapouzdřených rozvoden nebo konkrétních komponent klasických rozvoden (vypínače, přístrojové transformátory nebo plynem izolované rozvaděče). Přístroj slouží od konce roku 2011 provozovateli české elektroenergetické přenosové soustavy – společnosti ČEPS. „Kamera se velice osvědčila. Díky ní se zkracuje doba odstávek technických zaříze...

Celý článek zde

JSP představila nové oddělovače signálu a chystá úplnou certifikaci svých snímačů teplot

Publikováno: 11.5.2013, Aktualizováno: 27.5.2013 21:42

Ing. Jarmil Bukovský z firmy JSP Měření a regulace hovořil v rámci veletrhu Amper 2013 o historii a současnosti společnosti, která v letošním roce slaví 20. let výročí. Za doprovodu „podprahového“ zvuku cimbálové muziky z nedalekého stánku Jarmil Bukovský přiblížil novinku, kterou firma na veletrhu prezentovala – jde o novou ucelenou řadu oddělovačů signálu pro prostředí s nebezpečím výbuchu, tzv. bariéry. Ty nacházejí uplatnění...

Celý článek zde

Palivové hospodárstvo Teplárne Strakonice

Palivové hospodárstvo Teplárne Strakonice
Publikováno: 10.5.2013, Aktualizováno: 11.5.2013 12:02

Dodávka technológie „Palivové hospodářství Teplárna Strakonice“ zostáva z Technologického zariadenia skladu a úprava paliva a Dávkovanie paliva do kotlov K2 a K1. V príspevku je popísaný predovšetkým zpôsob realizácie prepravy 40 % drevných štiepok, čiže jako dopraviť do nového zásobníka kotlov K1 a K2 cca 14 t/hodinu drevených štiepok vhodnej granulometrie. V príspevku je popísaná realizácia tejto časti rekonštrukcie teplárne v Strak...

Celý článek zde

Technologie sekundárního snížení emisí NOx pro kotle K1 a K2 v teplárně Strakonice

Publikováno: 9.5.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 12:53

Popisovaná technologie sekundárního snížení emisí NOx zabezpečuje spolehlivé dosažení emisního limitu koncentrace NOx ve spalinách dle stávající legislativy. Zadání vyžadovalo zajištění dosažení emisních limitů za všech provozních režimů kotle. Zvolená technologie selektivní nekatalytické redukce (SNCR) funguje jako samostatný prvek pro redukci emisí NOx a pracuje separátně. Technologie je navržena tak, aby za provozu bylo dosaženo emisního limit...

Celý článek zde

Dodávka elektrostatických odlučovačů pro Teplárnu Strakonice při využití unikátních napájecích vysokonapěťových zdrojů

Publikováno: 9.5.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 12:53

Předmětem dodávky firmy ALSTOM je návrh, dodání, montáž a uvedení do provozu dvou dvousekčních elektrostatických odlučovačů (EO) pro nové fluidní kotle. Konečným zákazníkem díla byla Teplárna Strakonice, a.s. (TST). Zakázka byla realizována v rámci projektu nazvaném Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím fluidní techniky. V článku je popsán rozsah dodávky. Autor se blíže zabývá instalací unikátní technologie Alstom v podobě napájecích vysokonapěťo...

Celý článek zde

Bezkontaktní měření vibrací bandážovaných lopatek parních turbín

Publikováno: 6.5.2013, Aktualizováno: 27.5.2013 21:42

Tento příspěvek se zabývá bezkontaktním měřením a následným zpracováním vibrací bandážovaných lopatek parních turbín. Technika BTT (blade tip-timing) je založená na měření snímači, které jsou namontovány po obvodu statoru nad rotorem a jsou jimi měřeny špičky lopatek. Tato technika analyzuje čas průchodu lopatek kolem senzorů a z těchto dat jsou vyhodnocovány amplitudy a frekvence vibrací. Problematika měření bandážovaných lopatek vyžaduje specia...

Celý článek zde

Válcovna trub Třineckých železáren slaví 130 let a pozve lidi do provozu

Válcovna trub Třineckých železáren slaví 130 let a pozve  lidi do provozu
Publikováno: 29.4.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 12:55

Ropné vrty s vysokou přesností, potrubí pro těžbu břidlicového plynu, ale i konstrukce nové haly svinovského nádraží či berlínského stadionu, horské dráhy, ... Kvalitní materiál pro ně umí vyrobit provoz Válcovna trub Třineckých železáren v Ostravě. Letos slaví 130. výročí svého vzniku. U této příležitosti pozve ve středu 1. května 2013 do svého provozu i širokou veřejnost, která bude mít ojedinělou možnost podívat se na specifickou výrobu trub....

Celý článek zde

Ve Francii postaví vodovod z ostravských trubek

Ve Francii postaví vodovod z ostravských trubek
Publikováno: 18.4.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 12:51

Společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava (AMTPO), dceřiná společnost huti ArcelorMittal Ostrava, uzavřela významnou zakázku v hodnotě několika desítek milionů korun na dodávku vodovodních trubek s polypropylenovým povlakem pro rozsáhlý projekt výstavby přivaděče pitné vody na severu Francie. Deset kilometrů spirálově svařovaných trubek s vnitřní cementovou izolací a vnějším polypropylenovým povlakem dodá ostravská rourovna v průběhu dubn...

Celý článek zde

Mladí svářeči šesti zemí světa soutěží ve Frýdku-Místku a podpořil je i náš časopis All for Power

Mladí svářeči šesti zemí světa soutěží ve Frýdku-Místku a podpořil je i náš časopis All for Power
Publikováno: 16.4.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 12:57

Dnes a zítra se utkají ve svařovacích dovednostech mladí svářeči ze šesti zemí světa ve Frýdku-Místku. Svářeči z Česka, Slovenska, Německa, Ukrajiny, Běloruska a Číny se totiž ve dnech 16. a 17. dubna 2013 účastní 17. ročníku Zlatého poháru Linde. Akce se koná v prostorách Střední odborné školy ve Frýdku-Místku. Jednu z nejvýznamnějších akcí tohoto typu nejen v Česku ale i Evropy, mimo množství dodavatelů svařovacích materiálů, podporuje finančně...

Celý článek zde

Rozhovor s Petrem Sláčalou na veletrhu Amper: Česká firma z Uherského Brodu získala zakázku od Rosatomu

Publikováno: 11.4.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 12:58

Petr Sláčala z firmy EGP INVEST, spol. s r.o., hovořil v rámci Amper Fóra 2013 především o lukrativní zakázce pro Rosatom. Konkrétně jde o výstavbu nového víceúčelového výzkumného reaktoru založeného na rychlých neutronech. Projektování a výstavba výzkumného reaktoru MBIR (IJAU MBIR) s tepelnou kapacitou 150 MW, jehož uvedení do provozu je naplánováno na rok 2019, se provádí v rámci ruského federálního cílového programu „Jaderné energetické...

Celý článek zde

Bavorská společnost instaluje plynový kogenerační systém GE J920 FleXtra v rámci německého plánu energetické změny „Energiewende“

Bavorská společnost instaluje plynový kogenerační systém GE J920 FleXtra v rámci německého plánu energetické změny „Energiewende“
Publikováno: 10.4.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 12:59

• Největší plynový motor GE Jenbacher je využíván v inovativním kogeneračním projektu • Instalace J920 FleXtra Německu napomáhá k dosažení cíle zvýšit výrobu energie formou kogenerace (CHP) na 25 procent celkové produkce do roku 2020 • Projekt dokládá, jak decentralizované energetické systémy GE podporují energetickou bezpečnost v Evropě Praha, 10. dubna 2013 – V rámci německého plánu energetické proměny „Energiewend...

Celý článek zde

Průmyslová turbína Škoda míří tentokrát do Maďarska

Průmyslová turbína Škoda míří tentokrát do Maďarska
Publikováno: 4.4.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 13:00

Maďarská papírenská firma Hamburger Hungaria Power Ltd., člen rakouské skupiny Prinzhorn, podepsala kontrakt se společností Doosan Škoda Power. Plzeňský výrobce turbín dodá zařízení strojovny pro energetickou jednotku budovanou na pokrytí vlastní spotřeby provozu papírny. Klíčová slova: Škoda, papírna, průmyslová turbína...

Celý článek zde

Úloha bioplynu v energetice, silná a slabá místa

Publikováno: 3.4.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 13:02

Tento příspěvek je v rámci série článků o možnostech uplatnění biotechnologie v energetice vstupem do oblasti poměrně známé, ovšem rovněž velmi atraktivní ve vztahu k řešení problémů, zvyšování efektivity produkce a dalších alternativních postupů a spojení. V budoucnu bude bezpochyby věnován větší prostor těmto specifickým oblastem, tímto textem by mělo být jakémukoliv čtenáři přiblíženo srozumitelně téma bioplynu v základních souvislostech, term...

Celý článek zde

Nová řešení s vyšší životností pro rozvody procesní a chladící vody

Publikováno: 3.4.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 13:01

Společnosti Polytex Composite s.r.o. a Speciální technologie, s.r.o. se společně podílely od roku 2006 na různých projektech oblasti klasické i jaderné energetiky v zemích Evropské unie. Všechny aktivity byly zaměřeny zejména na návrh, dodávku a montáž potrubních systémů, přičemž klíčovou roli hrají dodávky kompozitních výrobků, a to nejen potrubní systémy, ale rovněž velkoobjemové nádrže. V poslední době nacházejí tyto výrobky nově další využití...

Celý článek zde

Diskutujeme nad průběhem tendru: Dva další bloky jaderné elektrárny Temelín? Proč ano, proč spíše ne a kdo?

Publikováno: 3.4.2013, Aktualizováno: 11.4.2013 21:43

V poslední době vzrůstá v masmédiích i odborném tisku počet příspěvků a článků od dvou projektech, které se ucházejí o dostavbu (rozšíření) jaderné elektrárny Temelín. Zástupci obou stran se předhánějí v tom, že právě ten jejich projekt je pro Česko ten nejlepší, zástupci jejich agentur masírují média různými prohlášeními, roste i počet "útoků" na konkurenci, do hry vstupují různí nezávislí (nebo "závislí") experti, kteří oba ...

Celý článek zde

Westinghouse: Design ušitý na míru zákazníkovi vytváří omezení co do možností učit se a sdílet zkušenosti mezi elektrárnami

Publikováno: 2.4.2013

Jukka Laaksonen z Rusatom Overseas se v minulých dnech při prezentaci svých názorů dopustil podle společnosti Westinghouse několika zavádějících vyjádření o společnosti Westinghouse a její technologii AP1000. „Řada čtenářů si je jistě vědoma, že firma pana Laaksonena se uchází o dostavbu Temelína a jeho komentáře tak u nich mohou vyvolávat množství oprávněných otázek,“ říká Howard Bruschi jeden z konstruktérů reaktoru AP1000...

Celý článek zde

Revoluce versus evoluce? Porovnání bezpečnostních aspektů reaktorů AP1000 a VVER1200

Publikováno: 2.4.2013

V posledních měsících graduje výměna názorů mezi zástupci Westinghouse a Konsorcia MIR.1200 ohledně bezpečnostních parametrů obou reaktorů nabízených pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Jakkoliv to z mediálních přestřelek nevypadá, faktem je, že z fyzikálního hlediska jsou si oba reaktory velmi podobné. Oba patří do třídy tlakovodních reaktorů a jsou tudíž založeny na obdobných technologických principech a řešeních. Ve filozof...

Celý článek zde

Jukka Laaksonen polemizuje s konkurenčním projektem

Publikováno: 2.4.2013

Clánek Viceprezidenta Rusatom Overseas Jukaa Laaksonena v čísle 1/2013 All for Power: Zástupci společnosti Westinghouse v poslední době v médiích opakovaně hovořili o své technologii a vyjadřovali se na adresu technologií svých konkurentů. Tato vyjádření jsou nepřesná a nezdůvodněná. Tímto článkem si kladu za cíl situaci poněkud vyjasnit. Celý článek je ke stažení zde. ...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Chladicí věž s přirozeným tahem pro nový paroplynový zdroj 840 MWe v Elektrárně Počerady (58x)
Na jaře letošního roku začala v Elektrárně Počerady výstavba nové chladicí věže s přirozeným tahem, výšky 128,32 m. Tato...
Dodávky čerpacích zařízení v rámci dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce (54x)
SIGMA GROUP a.s. se sídlem v Lutíně figuruje v rámci dostavby 3. a 4. bloku slovenské jaderné elektrárny Mochovce (MO34)...
Elektromobilita – regulatorní rizika na nově vznikajícím trhu s dobíjením elektromobilůElektromobilita – regulatorní rizika na nově vznikajícím trhu s dobíjením elektromobilů (53x)
Nedávným nastavením evropských emisních norem pro automobilky byl zřejmě s definitivní platností potvrzen trend, který j...