Nacházíte se:  Úvod    Teplárenství    Technologie sekundárního snížení emisí NOx pro kotle K1 a K2 v teplárně Strakonice

Technologie sekundárního snížení emisí NOx pro kotle K1 a K2 v teplárně Strakonice

Publikováno: 9.5.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 12:53
Rubrika: Teplárenství, Technologie, materiály

Popisovaná technologie sekundárního snížení emisí NOx zabezpečuje spolehlivé dosažení emisního limitu koncentrace NOx ve spalinách dle stávající legislativy. Zadání vyžadovalo zajištění dosažení emisních limitů za všech provozních režimů kotle. Zvolená technologie selektivní nekatalytické redukce (SNCR) funguje jako samostatný prvek pro redukci emisí NOx a pracuje separátně. Technologie je navržena tak, aby za provozu bylo dosaženo emisního limitu při co nejmenší spotřebě provozních médií a aktivního reagentu, čímž je zajištěn ekonomický příznivý provoz.

Klíčová slova: emisní limit, NOx

Celý článek (autoři: Ing. Rostislav Malý, zástupce ředitele divize, ORGREZ, a.s., Dipl. Ing Bernd von der Heide, Managing Director, MEHLDAU & STEINFATH Umwelttechnik GmbH) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Inzerci si můžete prohlédnout zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Technology for secondary NOx emission reduction for K1 and K2 boilers in the Strakonice heating plant
The described technology for secondary NOx emission reduction ensures reliable compliance with the limit on the concentration of NOx emissions in flue gases based on the existing legislation. The assignment required compliance with the emission limits under all operating modes of the boiler. The applied technology of selective non-catalytic reduction (SNCR) operates as a standalone element to reduce NOx emissions and works separately. The technology is designed to comply with the emission limit under operation, with the lowest possible consumption of operating media and the active reagent, thereby ensuring cost-effective operation.

Технология вторичного снижения эмиссии NOx для котлов К1 и К2 на теплостанции Страконице
Описываемая технология вторичного снижения эмиссии NOx обеспечивает надежное достижение установленных лимитов концентрации NOx в продуктах сгорания в соответствии с действующими законами. Задание требовало обеспечить выполнение лимитов эмиссии при любом эксплуатационном режиме котла. Выбранная технология селективной некаталитичесой редукции (SNCR) действует как самостоятельный элемент для редукции эмиссии NOx и работает сепаративно. Технология разработана так, чтобы во время эксплуатации был достигнут лимит эмиссии при наименьших затратах, этим обеспечивается экономически выгодное производство тепла.

Partneři rubriky Technologie, materiály:

  

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ArcelorMittal Ostrava investovala 200 milionů do modernizace středojemné válcovny. Jako jediná v ČR bude vyrábět speciální závitové tyče pro stavební sektorArcelorMittal Ostrava investovala 200 milionů do modernizace středojemné válcovny. Jako jediná v ČR bude vyrábět speciální závitové tyče pro stavební sektor (56x)
ArcelorMittal Ostrava investovala 200 milionů korun do modernizace své středojemné válcovny a zahajuje výrobu unikátního...
Systém pro omezení klenbování štěpky v zásobníku uhlí v Elektrárně HodonínSystém pro omezení klenbování štěpky v zásobníku uhlí v Elektrárně Hodonín (41x)
V roce 1997 byla v Elektrárně Hodonín dokončena výstavba dvou fluidních kotlů (každý o výkonu 170 t/h páry). Vzhledem ke...
Stavební objekty nového paroplynového zdroje 840 MWe v Elektrárně PočeradyStavební objekty nového paroplynového zdroje 840 MWe v Elektrárně Počerady (39x)
Projekt paroplynového cyklu v Počeradech se blíží k významnému milníku, kterým je zahájení stavebních prací. V současné ...