Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály

Technologie, materiály

Jak se obnovovaly Tušimice

Publikováno: 16.1.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 13:32

V loňském roce jsme popisovali průběh mnoha investičních celků, především ty, které realizuje společnost ČEZ. Jedním z nich byl investiční celek, který se zabýval komplexní obnovou Elektrárny Tušimice II. Komplexní materiál k tomuto tématu je ke stažení v náhledovém formátu PDF zde (12 MB). V případě zájmu o tištěnou verzi tohoto čísla časopisu All for Power kontaktujte oddělení předplatného - KONSTRUKCE Media, s. r. o., mobil: +420 733...

Celý článek zde

Dva nové kotly po 160 t/h, nový turbogenerátor 60 MW a nové chladiace centrum zapojené za šesť mesiacov

Publikováno: 30.12.2012

V rámci projektu rekonštrukcie teplárne v areáli rafinérie SLOVNAFT, a.s., (TPP Revamp) je ProCS s.r.o. Šaľa dodávateľom prevádzkových súborov Elektro VN, Elektro NN a SRTP-MaR (Systém riadenia technologických procesov a meranie a regulácia) pre generálneho dodávateľa stavby, spoločnosť Slovenské energetické strojárne (SES a.s.) Tlmače, dodávateľom prevádzkových súborov Elektro NN a SRTP-MaR na nové chladiace centrum CC8 pre firmu FANS a.s. a dod...

Celý článek zde

V. Belej: Na skladě máme k okamžitému odběru ocelové trubky a potrubní díly i pro výstavbu tepláren

Publikováno: 28.12.2012

Kompletní potrubí a potrubní příslušenství pro chladící centrum dodala v rámci projektu Edison společnost PrimaSteel, s.r.o. Konkrétně tvořily dodávky pro vyššího dodavatele, kterou byla společnost FANS, a.s., trubky, kolena, redukce, dna, oblouky, a to vše velkých rozměrů - od 800 až do 1 600 milimetrů (při tloušťce stěny 10 až 16 mm). Klíčová slova: potrubí, chladící centrum Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časop...

Celý článek zde

Tepláreň CMEPS v areáli rafinérie SLOVNAFT, a.s.

Publikováno: 28.12.2012

Tepláreň je súčasťou rafinérie SLOVNAFT, a.s., od začiatku 60-tych rokov 20. storočia. Jej úlohou je výroba elektrickej energie a zabezpečenie výroby tepla vo forme prehriatej pary pre všetky výrobné i nevýrobné útvary Slovnaftu, kde sa prehriata para využíva na technologické a teplárenské účely. Dodávku tepla má takto SLOVNAFT, a.s., zabezpečenú v plnej miere z „vlastných zdrojov“ a výroba elektrickej energie v Teplárni predstavuje a...

Celý článek zde

Pretlakové olejovo-plynové kotly K4 a K5 projektu Edison

Publikováno: 28.12.2012

Prevádzkový celok kotolňa s označením PC3 s dvoma kotlami K4 a K5 vrátane strojno-technologického zariadenia patriaceho do tohto celku je z pohľadu montážnych v štádiu ukončovania, montujú sa už len drobné plošiny a vykonávajú úpravy podľa požiadaviek zákazníka. Na kotle K4 prebiehajú individuálne skúšky v súlade so zmluvným harmonogramom s cieľom preukázať mechanickú kompletnosť k 30. 4. 2012 a následne nasledujú činnosti s uvedeným kotla K4 do ...

Celý článek zde

Popis a vývoj riadiaceho systému na teplárni v rafinérii SLOVNAFT, a.s.

Publikováno: 28.12.2012

Riadiaci systém (RS) Foxboro (súčasne patrí už do skupiny Invensys) známy pod menom Intelligent Automation Systém (ďalej ako I/A Systém) bol prvýkrát nasadený v Československu v rafinérii SLOVNAFT, a.s., na výrobni Tepláreň v roku 1989. Tepláreň je vyrobná jednotka, ktorá rámci Slovnaftu bola a je najkritickejšia z hľadiska dĺžky odstávok. Týmto náročným kritériám už vtedy vyhovoval RS Invensys I/A Systém. Jeho architektúra bola distribuovaná a j...

Celý článek zde

Chladicí a cirkulační centrum CC8 projektu Edison

Publikováno: 27.12.2012

Představovaný projekt realizace cirkulačního centra č. 8 navazuje cílově na energetické zabezpečení rozvoje rafinérské a petrochemické výroby ve SLOVNAFT, a.s., Bratislava. Stavba je jednou z hlavních realizačních aktivit firmy FANS, a.s. v roce 2012 a je v současné době v závěrečné fázi výstavby. Zadání pro řešení chladícího okruhu vyžaduje komplexní návrh pro bezproblémové zajištění provozu energetického centra se stanovenou maximáalní účinnost...

Celý článek zde

Dodávka dvou povrchových ohříváků pro projekt Edison

Publikováno: 27.12.2012

Významně se na projektu modernizace a rozšíření kapacity Teplárny v areálu firmy SLOVNAFT, a.s., podílí královehradecká společnost Excon Steel, a.s. Pro projekt s názvem Edison Projekt – Rekonstrukce Teplárny dodala dva vysokotlakové povrchové ohřívače (VTO 1, 2). Ty slouží k ohřevu napájecí vody před vstupem do kotle pomocí páry vystupující z turbíny. Použitím vysokotlakého ohřívače v okruhu elektrárny se zvyšuje účinnost výroby elektrické...

Celý článek zde

Vyvedenie výkonu nového generátora TG5 a vlastnej spotreby na úrovni VN pre projekt Edison

Publikováno: 27.12.2012

Spojenie kvalitných produktov koncernu ABB, s.r.o., s kvalitným lokálným inžinieringom a vyskúšanými riešeniami, aj to bola odpoveď spoločnosti ABB na požiadavky projektu EDISON PROJECT – TPP REVAMP. Predmetom činnosti ABB na predmetnom projekte bolo komplexné zabezpečenie vyvedenia výkonu nového generátora TG5 a vlastnej spotreby všetkých potrebných zariadení na úrovni VN. Pod komplexnosťou je mimo iného zahrnutá aj tvorba základného proje...

Celý článek zde

Informace o vývoji a provozu náporové turbíny

Publikováno: 25.12.2012, Aktualizováno: 28.12.2012 17:25

V přednášce se autor zabývá zcela novým principem přeměny kinetické energie páry na točivý moment turbíny. V přednášce je popis přeměny kinetické energie páry na obvodovou sílu, popis vyrobené technologie a provozní zkušenosti s touto technologií včetně vyhodnocení účinnosti a zhodnocení výhod nově postaveného zařízení při srovnání se stávajícím stavem techniky. Klíčová slova: náporové turbíny, energie páry Celý článek (autor: Ing. Ferdinand Ma...

Celý článek zde

10 tisíc tun oceli pro třítlaké kotle na odpadní teplo

Publikováno: 23.12.2012

Během roku 2008 byla v někdejší společnosti AE&E CZ s.r.o. zpracována nabídka dvou spalinových kotlů pro zákazníka Siemens AG (Vídeň). Nabídka úspěšně prošla výběrovým řízením a 31. července 2008 byl podepsán kontrakt. V roce 2011 došlo ke změně vlastníka společnosti a do dnešního data veškeré další práce probíhají pod hlavičkou společnosti Babcock Borsig Steinmüller CZ s.r.o. (nyní Bilfinger Babcock CZ s.r.o.). Kompletní předání obou bloků n...

Celý článek zde

Nejrozsáhlejší investiční plán v historii firmy Arako

Publikováno: 19.12.2012, Aktualizováno: 20.12.2012 14:20

Rozšíření výrobních kapacit a technologického vybavení o špičkové stroje, modernizace technologického procesu a využívání posledních technologií umožňujících větší produktivitu výroby, takový je investiční plán firmy Arako pro období 2010 až 2012. V současné době v podniku finišuje dvouletý program modernizace strojního vybavení a jiného zařízení v celkové hodnotě 162,8 milionu korun. Téměř 70 % této sumy v rámci záruky Rosatomu fi...

Celý článek zde

Tři verze a 17 000 variant ventilu FABA

Publikováno: 27.11.2012

Před více než dvěma léty představil tradiční německý výrobce armatur Ari Armaturen novou generaci vlnovcového ventilu FABA. Bylo to v rámci MSV 2009 v Brně a od této doby našel uplatnění nejen v mnohých realizacích v energetice, ale i v petrochemickém a chemickém průmyslu. Nová generace FABA garantuje nejen teoreticky, ale již i v praxi ve všech svých variantách optimální uzavírací funkci. Této je dosaženo kuželovitým provedením hran sedla, díky ...

Celý článek zde

„Volíme cestu nabídky opracovaného materiálu, polotovarů s vyšší přidanou hodnotou,“ ...

Publikováno: 27.11.2012

... říká Ing. Luboš Jirásek, jednatel firmy UnionOcel, s.r.o., která se zaměřuje kromě jiných odvětví především na dodávky konstrukčních i otěruvzdorných ocelí pro obory hutnictví, cementárny, elektrárny, dobývání uhlí a stavebních hmot. Sídlo firmy je v Praze, servisní a skladové centrum pak v kopřivnické průmyslové zóně. Klíčová slova: UnionOcel, konstrukční ocel, otěruvzdorná ocel Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatn...

Celý článek zde

Westinghouse a Siempelkamp budou společně dodávat technologii na kontrolu vodíku

Publikováno: 21.11.2012

Brusel, 14. listopadu 2012 – Společnost Westinghouse Electric Company podepsala dohodu s dceřinnými společnostmi Siempelkamp Nukleartechnik GmbH, firmami Siempelkamp Nuclear Services, Inc a NIS Ingenieurgesellschaft mbH, s cílem společně dodávat na americký a mezinárodní trh technologii pasivních autokatalytických rekombinátorů (NIS-PAR) a související analýzy. Klíčová slova: kontrola vodíku, autokatalytické rekombinátory...

Celý článek zde

Slévárny Třinec modernizují výrobu, nyní budou moci vyrábět odlitky vyšší kvality

Slévárny Třinec modernizují výrobu, nyní budou moci vyrábět odlitky vyšší kvality
Publikováno: 21.11.2012

Společnost Slévárny Třinec, dceřiná firma Třineckých železáren, dokončila v těchto dnech realizaci významné investiční akce. Jedná se především o novou žíhací pec, která umožní firmě zejména dodávat odlitky s vyšší přidanou hodnotou. Investice ve výši třiceti milionů korun by tak měla rozšířit portfolio nabízených služeb, zvýšit tržby i konkurenceschopnost firmy na trhu, ale také snížit provozní výdaje. Přibližně čtyřicet procent nákladů na moder...

Celý článek zde

Společnost ZAT dokončila modernizaci další elektrárny na Kubě

Společnost ZAT dokončila modernizaci další elektrárny na Kubě
Publikováno: 20.11.2012

Český řídicí a ochranný systém prověřil ve zkušebním provozu i hurikán Sandy, ten bez problémů obstál Společnost ZAT dnes na Kubě předala do ostrého provozu modernizovanou turbínu TG6 o výkonu 110 MW v tepelné elektrárně RENTE. Během šesti měsíců zde odborníci ZAT zrekonstruovali řídicí a ochranný systém včetně rekonstrukce hydraulické části. Turbínu ruské výroby nově řídí český řídicí systém PRIMIS 2000, který se v náročných klimatických podmín...

Celý článek zde

Zetrix: Nová procesní armatura ARI-Armaturen

Publikováno: 14.11.2012

S novou, kovově těsnící procesní armaturou Zetrix přišla na trh firma ARI-Armaturen. Jde o výrobek v nadstandardní třídě. Produkt se vyznačuje trvalou těsností, dlouhodobou životností a flexibilní použitelností. Je vhodný pro uzavření i pro regulaci v nejnáročnějších provozních podmínkách. V článku jsou popsána specifika této nové armatury. Klíčová slova: procesní armatura, Zetrix Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné č...

Celý článek zde

Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky

Publikováno: 14.11.2012

V loňském roce vypsala Technologická agentura ČR veřejnou soutěž na předkládání projektů výzkumu a vývoje do programu Centra kompetence. Program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovaci v progresivních oborech, které by měly přispět k růstu konkurenceschopnosti zejména českých průmyslových podniků a tím i celé ekonomiky ČR. Tato centra zároveň vytvoří podmínky pro rozvoj dlouhodobé spolupráce mezi univerzitami, výz...

Celý článek zde

Siemens přichází na trh se systémem akumulace elektrické energie

Publikováno: 14.11.2012

Společnost Siemens reaguje na nový energetický koncept německé vlády ze září 2010 a v souladu s jeho závěry urychluje vývoj nových technologií podporujících využití obnovitelných zdrojů elektrické energie a navazujících technologií k začlenění do elektrizační soustavy Německa. Jednou z těchto technologií, která je dostupná nově i na českém trhu, je systém Siestorage (Siemens Energy Storage). Autor, který uvedenou problematiku přednášel na konfere...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ArcelorMittal Ostrava investovala 200 milionů do modernizace středojemné válcovny. Jako jediná v ČR bude vyrábět speciální závitové tyče pro stavební sektorArcelorMittal Ostrava investovala 200 milionů do modernizace středojemné válcovny. Jako jediná v ČR bude vyrábět speciální závitové tyče pro stavební sektor (59x)
ArcelorMittal Ostrava investovala 200 milionů korun do modernizace své středojemné válcovny a zahajuje výrobu unikátního...
Systém pro omezení klenbování štěpky v zásobníku uhlí v Elektrárně HodonínSystém pro omezení klenbování štěpky v zásobníku uhlí v Elektrárně Hodonín (42x)
V roce 1997 byla v Elektrárně Hodonín dokončena výstavba dvou fluidních kotlů (každý o výkonu 170 t/h páry). Vzhledem ke...
Paroplynový cyklus s akumulací tepla a elektrodovým kotlem v systému CZTParoplynový cyklus s akumulací tepla a elektrodovým kotlem v systému CZT (39x)
Akciová společnost Teplárny Brno začne v roce 2018 na zdroji Červený mlýn provozovat unikátní kombinaci paroplynové tepl...