Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky

Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky

Publikováno: 14.11.2012
Rubrika: Elektrárny, Klasické, Jaderné, Technologie, materiály

V loňském roce vypsala Technologická agentura ČR veřejnou soutěž na předkládání projektů výzkumu a vývoje do programu Centra kompetence. Program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovaci v progresivních oborech, které by měly přispět k růstu konkurenceschopnosti zejména českých průmyslových podniků a tím i celé ekonomiky ČR. Tato centra zároveň vytvoří podmínky pro rozvoj dlouhodobé spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými ústavy a průmyslovými podniky. Centra kompetence nepředstavují jednorázový projekt, nýbrž dlouhodobý projekt udržitelný i v budoucnosti.

Klíčová slova: Centra kompetence, výzkum, vývoj, inovace, energetika

Celý článek (autor Ing. Jan Sedláček, CSc., Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Center for research and experimental development of reliable power generation
Last year, the Technology Agency of the Czech Republic announced a public tender for submitting research and development projects to the Competence Centers program. The program is aimed at supporting the origin and activity of centers for research, development and innovation in progressive fields, which should contribute to the growth of competitiveness mainly amongst Czech industrial enterprises, and thereby, the entire Czech economy. These centers also form the conditions for development of long-term cooperation between universities, research institutes and industrial enterprises. Competency centers do not represent a single project, but rather a long-term project having sustainability on into the future.

Центр исследований и экспериментального развития надёжной энергетики
В этом году Технологическое бюро ЧР объявило тендер на предоставление проекта исследований и развития для программы Центра компетентности. Программа направлена на поддержку возникновения центров исследований, развития и инноваций в прогрессивных направлениях, которые должны были бы содействовать росту конкурентоспособности чешских промышленных предприятий , а значит и чешской экономике в целом. Эти центры также создадут условия для развития долголетнего сотрудничества между университетами, исследовательскими институтами и промышленными предприятиями. Центры компетентности не станут одноразовым проектом, а будут долголетним проектом, необходимым и в будущем.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Skupina ČEZ je zakládajícím členem platformy Udržitelná energetika ČR (107x)
Nově založená "Technologická platforma Udržitelná energetika ČR" si klade za cíl především aktivní českou spol...
V ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energeticeV ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energetice (47x)
Huť ArcelorMittal Ostrava vyvinula a zahájila výrobu nové oceli s vysokou přidanou hodnotou. Ocel jakosti 16Mo3 s přídav...
Arabelle, nejvýkonnější parní turbína na světěArabelle, nejvýkonnější parní turbína na světě (44x)
Společnost Alstom je předním světovým dodavatelem „konvenčních částí“ (strojoven) pro jaderné elektrárny a j...