Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály

Technologie, materiály

Ostrovní provoz - řešení budoucnosti

Publikováno: 14.11.2012

Umíme si představit den bez elektřiny? A co kdyby takový výpadek trval 5 týdnů, jak tomu bylo od 20. února do 27. března 1998 v Aucklandu na Novém Zélandě. Déletrvající nedostatek elektrické energie velkého rozsahu (tzv. blackout) je vnímán jako jedno z nejzávažnějších ohrožení bezpečnosti a rozvoje lidstva. V článku je popsán princip tzv. ostrovního provozu, který by měl případným blackoutům předejít, případně eliminovat jeho důsledky. Klíčová ...

Celý článek zde

Baest Machines & Structures již 20. let na trhu

Publikováno: 13.11.2012, Aktualizováno: 14.11.2012 10:45

Baest Machines & Structures v Benešově u Prahy je společností, která podniká v oboru strojírenství a patří k významným exportérům mezi středně velkými podniky. Společnost jako jedna z prvních firem v České republice zavedla výrobu ocelových dvouplášťových podzemních i nadzemních nádrží. Firma již více jak dvě desetiletí vyrábí a dodává nádrže z uhlíkových a z nerezových ocelí, sila a zásobníky, svařované ocelové konstrukce pro různá odvětví p...

Celý článek zde

Inovovaná řada šoupátek K02 X5

Publikováno: 13.11.2012, Aktualizováno: 14.11.2012 10:45

Úsek konstrukce společnosti MPOWER Engineering, a.s. dokončil práce na technické inovaci vysokotlakých šoupátek MPOWER s typovým označením K02. Ta jsou součástí konstrukční řady šoupátek X5 (vysokotlakých armatur v rozsahu dimenzí DN 50 až 500) a používají se v provozech s nejvyššími pracovní parametry, jak v oblasti energetiky a teplárenství, tak i v chemickém a petrochemickém průmyslu. Klíčová slova: vysokotlaká šoupátka, energetika, teplárens...

Celý článek zde

„Při štěpení se obsah příměsí pohybuje do 0,5 % celkového objemu. Většina použitých příměsí ve štěpící kapalině je navíc neškodná ... ,“

„Při štěpení se obsah příměsí pohybuje do 0,5 % celkového objemu. Většina použitých příměsí ve štěpící kapalině je navíc neškodná ... ,“
Publikováno: 13.11.2012, Aktualizováno: 14.11.2012 10:44

Uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Stanislav Benada, Ph.D., předseda správní rady o.s. Muzeum naftového dobývání a geologie....

Celý článek zde

Těžba břidlicového plynu hydraulickým štěpením

Publikováno: 13.11.2012, Aktualizováno: 14.11.2012 10:40

Autor se v článku zaměřuje na problematiku těžby břidlicového plynu, detailně popisuje způsob těžby, zaměřuje se na hydraulické štěpení a otázky související s chemickými přísadami ve vodě, která se ke štěpení používá, možnou kontaminaci spodních vod, dále pak na výskyt mikrozemětřesení. V závěru se pak zaměřuje na alternativní pohled na možnost těžby břidlicového plynu v Česku, konkrétně v okolí Berouna. Klíčová slova: břidlicový plyn, hydraulic...

Celý článek zde

Emisivní povlaky a jejich použití v energetice

Publikováno: 13.11.2012, Aktualizováno: 14.11.2012 10:31

Výzkum prezentovaný v této přednášce se zabývá vlivem složení plniv anorganických kompozitů na výslednou emisivitu a využitý této vlastnosti pro energetiku. Do matrice kompozitu byly úspěšně zabudovány mj. i tyto aktivní složky: práškové železo, kaolin, karbid křemíku, karbid boru, nitrid boru a nitrid hliníku. Byla zkoumána teplotní stabilita nově vytvořených kompozitů pro teploty do 900°C. Pro každý vzorek byly s použitím FTIR spektroskopu ...

Celý článek zde

Základní rozdíly v metodách ultrazvukových zkoušek používaných v energetice

Publikováno: 13.11.2012, Aktualizováno: 14.11.2012 10:29

Nedestruktivní kontroly svárových spojů ocelových konstrukčních celků energetických zařízení patří k základním metodám zkoušení. Za dobu životnosti energetických zařízení dochází k pravidelným výměnám provozních dílců a opravám, po kterých je nutné provést nedestruktivní kontroly svárových spojů před následným uvedením zařízení do provozu. Základní nedestruktivní metody kontrol svárových spojů můžeme rozdělit do dvou skupin podle typu identifikov...

Celý článek zde

Využití principu disipace energie při seismickém návrhu ocelové konstrukce parního kotle

Publikováno: 13.11.2012

Společnost Babcock Borsig Steinmuller CZ s.r.o. (dále BBS CZ) projektuje a dodává elektrárenské a teplárenské parní kotle často do seismicky velmi aktivních oblastí. Díky tomu má s návrhem nosných konstrukcí zatížených seismicitou bohaté zkušenosti. V souladu s Evropskou normou pro navrhování konstrukcí zatížených seismicitou (dále EC8[1]) společnost volí vždy mezi dvěma přístupy k řešení seismické události. První možností projektanta je řešit ce...

Celý článek zde

Westinghouse dodá systémy pasivní bezpečnosti do slovinské jaderné elektrárny Krško

Publikováno: 13.11.2012

Společnost Westinghouse Electric Company získala od slovinské jaderné elektrárny Krško kontrakt na dodávku pasivní metody filtrace ventilačního systému kontejnmentu a pasivní autokatalytické rekombinátory vodíku. Oba systémy vylepšují bezpečnost elektrárny v oblasti řízení závažných havárií. Klíčová slova: pasivní bezpečnost, jaderné elektrárny, filtrace ventilačního systému, kontejnment, rekombinátory vodíku....

Celý článek zde

Ochrana ocelových povrchov pre nové bloky jadrovej elektrárne Mochovce

Publikováno: 12.11.2012, Aktualizováno: 14.11.2012 10:41

Rozhodnutím vlády SR a spoločnosti ENEL dokončiť projekt dostavby 3. a 4. bloku elektrárne Mochovce (MO34) vo februári 2007 sa začala realizácia zaujímavého projektu. Viac ako 15 rokov rozostavaná, čiastočne zakonzervovaná stavba sa stala výzvou pre aplikáciu moderných technických riešení firmy Hempel na ochranu kovových povrchov. Dodávka náterov pre „jadrový ostrov“ je prvou v stredoeurópskom regióne. Klíčová slova: nátěrové systémy...

Celý článek zde

Dodávky servomotorů pro dostavbu jaderné elektrárny Mochovce

Publikováno: 12.11.2012

Po mnoha diskuzích o využitelnosti a bezpečnosti jaderné energetiky se naši východní sousedé rozhodli pro jádro a dostaví třetí a čtvrtý blok své jaderné elektrárny v Mochovcích. Mnohé názory proti tak musely ustoupit do pozadí před zastánci tohoto způsobu výroby elektrické energie na Slovensku. Konkrétně se jedná o výstavbu dvou tlakovodních reaktorů typu VVER 2 × 440 MW. Výstavba třetího a čtvrtého bloku elektrárny začala v roce 1987, ale...

Celý článek zde

Nové rýchločinné armatúry pre MO34

Publikováno: 12.11.2012

Cieľom tohto článku je stručne oboznámiť odbornú verejnosť s novými rýchločinnými armatúrami VELAN (RČA), ktoré budú nasadené v rámci projektu dostavby Jadrovej elektrárně Mochovce (MO34). Armatúry VELAN DN450 (18") majú design parametre: 5,8 MPag a 275°C s časom rýchleho uzatvorenia do 3 sekund. Ich vývoj išiel ruka v ruke s mierovým využívaním jadrovej energie od 50. rokov, avšak nezávisle vzhľadom na rozdelenie mocenských síl vo svete...

Celý článek zde

VEMEX a TVAJA CNG otevírají další plnící stanici CNG v Praze

Publikováno: 8.11.2012

Společnosti VEMEX s r.o. a TVAJA CNG s.r.o. dnes uvádějí do zkušebního provozu plnící stanici na stlačený zemní plyn (CNG) v Praze 10 na Černokostelecké ulici 1168/90 v areálu Pragy Strašnice. Jde o osmou veřejnou plnící stanici CNG v Praze a první stanici v Praze 10. Využijí ji zejména obyvatelé Malešic a Strašnic. Klíčová slova: plyn, plnící stanice, CNG...

Celý článek zde

Servopohony armatur s vyšší bezpečností provozu

Publikováno: 7.11.2012

K nejvýznamnějším projektům poslední doby patří pro společnosti AUMA Riester GmbH & Co. KG Müllheim dodávky elektrických servopohonů pro dostavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce (EMO). Primární a především sekundární zóna těchto dvou bloků je a bude i dále z velké části osazena právě servopohony značky této firmy, kterou v České republice obchodně zastupuje společnost AUMA Servopohony spol. s r.o. (AUMA CZ). Autor v článku popisuje ...

Celý článek zde

Realizační dokumentace jaderného ostrova pro projekt dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce

Publikováno: 7.11.2012

Klíčovou částí projekčních a inženýrských činností pro projekt výstavby elektrárny, zejména jaderné, je realizační dokumentace. Zhotovitelem 3D modelu a výkresové dokumentace potrubních systémů primárních okruhů je Tractebel Engineering a.s. (dříve Cheming, a.s.). Tato společnost je součástí skupiny GDF SUEZ, která vlastní a provozuje 2 jaderné elektrárny Doel a Tihange v oblasti Beneluxu. Zde čerpáme zkušenosti na projektech pro jadernou energet...

Celý článek zde

Rychločinné pneumatické armatury prošly zkouškou zaplavením

Publikováno: 7.11.2012

V rámci dodávek armatur pro bloky 3 a 4 jaderné elektrárny Mochovce (EMO) podepsala společnost ARAKO, s.r.o., smlouvu s výhradními partnery, kdy mezi největší v rámci objemů patří firma ENSECO a Královopolská RIA. Dalšími dodavateli jsou firmy Sigma Lutín, Modřanská potrubní, Chemcomex, ČKD DIZ, VÚCHZ, a ze zahraničních společností např. slovenská PrimaSteel, Technos a ROEZ. Finanční objem dodávek společnosti ARAKO podle podepsaného kontraktu čin...

Celý článek zde

Priemyselné emisie 2012

Publikováno: 24.9.2012

PRIEMYSELNÉ EMISIE 2012 (25. - 26. september 2012, Bratislava, Hotel *** SOREA Regia Bratislava) tematicky nadväzuje na minuloročnú Konferenciu PRIEMYSELNÉ EMISIE - Dopady legislatívnych opatrení na priemyselné podniky v súvislosti s vypúšťaním emisií, ktorá sa uskutočnila v apríli 2011. Konferencia je určená pre vrcholových manažérov a odborných pracovníkov priemyselných a energetických podnikov, výrobcov a dodávateľov z environmentálneho s...

Celý článek zde

S Jiřím Zapletalem z Flash Steel Power o orientaci firmy na export

Publikováno: 20.9.2012, Aktualizováno: 5.2.2013 08:19

Jedním z mnoha hostů společného stánku All for Power a Elektrika.tv na 54. ročníku MSV v Brně byl i Jiří Zapletal, ředitel společnosti Flash Steel Power. Ten nás informoval, mimo jiné, o orientaci této ostravské společnosti na zahraniční trhy, vyjádřil se k aktuální proexportní politice státu, uvedl několik zajímavých referencí v cizině, dále se pak zaměřil na výrobní možnosti své firmy a zdůraznil pozitivní dopad aplikovaného výzkumu na roz...

Celý článek zde

Dodávky vlnovcových a zpětných ventilů pro 3. a 4. blok jaderné elektrárny Mochovce

Publikováno: 18.9.2012

Ve druhé polovině roku 2010 začala obchodní jednání mezi společnostmi Škoda JS a.s., MODŘANY Power a.s. a MPOWER Engineering a.s., která vyústila podepsáním čtyř kupních smluv na dodávky vlnovcových a zpětných ventilů v rozsahu jmenovitých světlostí DN 10 až DN 150 pro tlakové řady Pp 4, 14 a 20 MPa, v materiálovém provedení z nelegované – uhlíkové oceli 12020 a z austenitické oceli 08X18H10T. Autor (Václav Dohnal, technicky specialista, MP...

Celý článek zde

Potrubní systémy pro jadernou elektrárnu Mochovce

Publikováno: 13.9.2012

Společnost MODŘANY Power v současné době realizuje dodávky potrubních systémů v rámci dostavby 3. a 4. bloku slovenské jaderné elektrárny Mochovce. Navazuje tím na předchozí zkušenosti s dodávkami pro první dva bloky realizované v 80. letech. Dodávky pro jaderný ostrov elektrárny jsou poskytovány formou na klíč a zahrnují projekt, dodávku a montáž potrubních systémů a armatur. V nejaderné části zajišťuje společnost MODŘANY Power montáž&...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ArcelorMittal Ostrava investovala 200 milionů do modernizace středojemné válcovny. Jako jediná v ČR bude vyrábět speciální závitové tyče pro stavební sektorArcelorMittal Ostrava investovala 200 milionů do modernizace středojemné válcovny. Jako jediná v ČR bude vyrábět speciální závitové tyče pro stavební sektor (56x)
ArcelorMittal Ostrava investovala 200 milionů korun do modernizace své středojemné válcovny a zahajuje výrobu unikátního...
Systém pro omezení klenbování štěpky v zásobníku uhlí v Elektrárně HodonínSystém pro omezení klenbování štěpky v zásobníku uhlí v Elektrárně Hodonín (41x)
V roce 1997 byla v Elektrárně Hodonín dokončena výstavba dvou fluidních kotlů (každý o výkonu 170 t/h páry). Vzhledem ke...
Stavební objekty nového paroplynového zdroje 840 MWe v Elektrárně PočeradyStavební objekty nového paroplynového zdroje 840 MWe v Elektrárně Počerady (39x)
Projekt paroplynového cyklu v Počeradech se blíží k významnému milníku, kterým je zahájení stavebních prací. V současné ...