Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    Základní rozdíly v metodách ultrazvukových zkoušek používaných v energetice

Základní rozdíly v metodách ultrazvukových zkoušek používaných v energetice

Publikováno: 13.11.2012, Aktualizováno: 14.11.2012 10:29
Rubrika: Technologie, materiály

Nedestruktivní kontroly svárových spojů ocelových konstrukčních celků energetických zařízení patří k základním metodám zkoušení. Za dobu životnosti energetických zařízení dochází k pravidelným výměnám provozních dílců a opravám, po kterých je nutné provést nedestruktivní kontroly svárových spojů před následným uvedením zařízení do provozu. Základní nedestruktivní metody kontrol svárových spojů můžeme rozdělit do dvou skupin podle typu identifikovaných vad na zjišťování vad povrchových a vnitřních. Pro povrchové vady se používají metody vizuální (VT), penetrační (PT), magnetické práškové (MT) a další. Pro zjišťování vnitřních vad se používají kontroly radiografické (RT, prozařovaním), ultrazvukové (UT), akustická emise (AT) a další. Za jednu z nepoužívanějších nedestruktivních kontrol pro zjišťování vnitřních vad můžeme považovat ultrazvukové zkoušení. Při nedestruktivních ultrazvukových kontrolách se můžeme setkat s běžnými ultrazvukovými metodami, metodou TOFD nebo metodou Phased Arrays (PA). Příspěvek se zabývá porovnáním běžně aplikovaných ultrazvukových metod a metodou Phased Arrays (PA).

Klíčová slova: kontroly svárových spojů, metody zkoušení, ultrazvukové zkoušky

Celý článek (autor: Ing. Jiří Hlavatý, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Fundamental differences in methods of ultrasound testing used in power generation
Non-destructive inspections of welded joints of steel structural units of power generation equipment are one of the basic testing methods. During the service life of power generation equipment, regular replacement occurs of operational parts as do repairs, during which it is necessary to perform non-destructive testing of welded joints prior to consequent commissioning. The basic non-destructive methods for inspecting welded joints can be divided into two groups based on type of identified defects - into defects found on the outside surface and those found inside. For outside surface defects, applied methods are the visual test (VT), penetration test (PT), magnetic powder test (MT) and others. To ascertain internal defects, the applied tests include the radiographic test (RT, radiation), ultrasound test (UT), acoustic emission test (AT) and others. Ultrasound testing is considered one of the most widely used non-destructive testing methods. During non-destructive ultrasound testing, we may encounter standard ultrasound methods, the TOFD method or Phased Arrays (PA) method. The paper deals with a comparison of ordinarily applied ultrasound methods and the Phased Arrays (PA) method.

Основные отличия в методах ультразвуковых испытаний, используемых в энергетике
Недеструктивный контроль сварных соединений стальных конструкций энергетического оборудования относится к основным методам испытаний. За время эксплуатации энергетического оборудования приходится неоднократно менять отдельные его части и проводить ремонт, после которого необходимо провести недеструктивный контроль сварных соединений перед введением оборудования в эксплуатацию. Основные недеструктивные методы контроля сварных соединений можем разделить на две группы в соответствии с типом идентифицированных недостатков — на определение недостатков внутренних и внешних. Для определения поверхностных недостатков используются методы визуальный (VT), пенетрационный (PT), магнетически-порошковый (MT) и т. д. Для определения внутренних недостатков используются радиографический контроль (RT), ультразвуковой (UT), акустическая эмиссия (AT) и др. Одним из редко используемых методов для определения внутренних недостатков является ультразвуковой тест. При недеструктивных ультразвуковых испытаниях обычно используются метод TOFD или метод Phased Arrays (PA). Статья посвящена сравнению обычно используемых ультразвуковых методов.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

V ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energeticeV ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energetice (45x)
Huť ArcelorMittal Ostrava vyvinula a zahájila výrobu nové oceli s vysokou přidanou hodnotou. Ocel jakosti 16Mo3 s přídav...
Jednoduchý stroj pro přípravu trubek ke svařování (43x)
Problematické, časově náročné a ekonomicky nevýhodné způsoby přípravy trubek různých průměrů a tloušťek stěn pro potřeby...
Dodavatel oceli měl dvojí důvod k radosti (35x)
3. června 2011 oslavila společnost MUT Tubes, s.r.o. spolu se svojí dceřinou společností MUT Automotive, s.r.o. páté vý...