Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    Bezkontaktní měření vibrací bandážovaných lopatek parních turbín

Bezkontaktní měření vibrací bandážovaných lopatek parních turbín

Publikováno: 6.5.2013, Aktualizováno: 27.5.2013 21:42
Rubrika: Technologie, materiály

Tento příspěvek se zabývá bezkontaktním měřením a následným zpracováním vibrací bandážovaných lopatek parních turbín. Technika BTT (blade tip-timing) je založená na měření snímači, které jsou namontovány po obvodu statoru nad rotorem a jsou jimi měřeny špičky lopatek. Tato technika analyzuje čas průchodu lopatek kolem senzorů a z těchto dat jsou vyhodnocovány amplitudy a frekvence vibrací. Problematika měření bandážovaných lopatek vyžaduje specializovaný způsob měření a vyhodnocení, jehož popis je předmětem příspěvku včetně výsledků z monitorování lopatek v provozu.

Klíčová slova: parní turbíny, technika BBT

Celý článek (autoři: Jindřich Liška, Jaromír Strnad, Eduard Janeček, Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Contactless measurement of vibration of bandaged blades of steam turbines
This article deals with the contactless measurement and subsequent processing of vibration of bandaged blades on steam turbines. The BTT (blade tiptiming) technology is based on measurement using sensors mounted along the perimeter of the stator above the rotor, used to measure blade tips. This technology analyses the time the blades pass the sensors and these data are used to evaluate the amplitudes and frequencies of vibration. The issue of measuring bandaged blades requires a specialized method of measurement and evaluation whose description is given in the article, including the results of blade monitoring in service.

Бесконтактное измерение вибрации бандажированных лопастей паровых турбин
Эта статья рассказывает о бесконтактном измерении и последующей обработке данных о вибрациях бандажированных лопастей паровых турбин. Техника BTT (blade tiptiming) основана на измерениях датчиков, которые намонтированы по цепи статера над ротором и измеряются ими кончики лопастей. Эта техника анализирует время прохождения лопастей вокруг сенсоров и из этих данных высчитываются амплитуды и частоты вибраций. Сложное измерение бандажированных лопастей требует применения специального способа измерения и оценки. Описание этого способа является предметом этой статьи, включая результаты мониторинга лопастей в процессе эксплуатации.

Partneři rubriky:

  

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ArcelorMittal Ostrava investovala 200 milionů do modernizace středojemné válcovny. Jako jediná v ČR bude vyrábět speciální závitové tyče pro stavební sektorArcelorMittal Ostrava investovala 200 milionů do modernizace středojemné válcovny. Jako jediná v ČR bude vyrábět speciální závitové tyče pro stavební sektor (56x)
ArcelorMittal Ostrava investovala 200 milionů korun do modernizace své středojemné válcovny a zahajuje výrobu unikátního...
Systém pro omezení klenbování štěpky v zásobníku uhlí v Elektrárně HodonínSystém pro omezení klenbování štěpky v zásobníku uhlí v Elektrárně Hodonín (41x)
V roce 1997 byla v Elektrárně Hodonín dokončena výstavba dvou fluidních kotlů (každý o výkonu 170 t/h páry). Vzhledem ke...
Stavební objekty nového paroplynového zdroje 840 MWe v Elektrárně PočeradyStavební objekty nového paroplynového zdroje 840 MWe v Elektrárně Počerady (39x)
Projekt paroplynového cyklu v Počeradech se blíží k významnému milníku, kterým je zahájení stavebních prací. V současné ...