Nacházíte se:  Úvod    Údržba    Měření a regulace    Vibrace vyvolané prouděním tekutiny a jejich hodnocení

Vibrace vyvolané prouděním tekutiny a jejich hodnocení

Publikováno: 4.7.2016, Aktualizováno: 11.7.2016 09:02
Rubrika: Měření a regulace

K interakci pevné a tekuté fáze dochází v celé škále inženýrských staveb, jako jsou např. chladící věže, komíny, mosty, ale také zařízení jako jsou trubkové svazky tepelných výměníků a kotlů. Současná úroveň poznání v této oblasti umožňuje predikovat především únosnost v oblasti statického, resp. kvazi-statického zatížení. Tímto způsobem lze rychle a relativně přesně určit výskyt vibračních jevů, není však možné kvantitativně hodnotit vliv těchto vibrací na poškození trubkového svazku a predikovat tak jeho životnost.

Klíčová slova: vibrace, trubkový svazek

Celý článek (autoři: Ing. Jiří Buzík, Ing. Tomáš Létal, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D., Ústav procesního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Vibrations caused by fluid flow and evaluating them

The interaction of solid and liquid phases occurs in a wide range of engineering structures, such as cooling towers, smokestacks, bridges, but also in equipment such as the tube bundles of heat exchangers and boilers. The current level of knowledge in this area makes it possible to especially predict loadbearing capacities in static, or quasi-static, loads. In this way, the occurrence of vibrating phenomena can be quickly and accurately determined, but it is not possible to quantitatively evaluate the effect of these vibrations on damages to a tube bundle or to predict its lifetime.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

JSP otevírá Akademii měření a regulace. Začíná se již zítra! (49x)
Společnost JSP zahajuje v prosinci 2015 pravidelná školení v oboru měření a regulace. První proběhne ve středu 9. ledna ...
Nové trendy v oboru měření a regulace: Průmyslové měření teploty (27x)
9. ročník odborné konference s názvem „Nové trendy v oboru měření a regulace" pořádá společnost JSP ve spolupráci s hlav...
Metrologie a její význam (27x)
Metrologie je jako vědní disciplína přirozenou a nedílnou součástí našeho každodenního života, dokonce tak přirozenou, ž...