Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Unikátní kamera umožňuje společnosti ČEPS vizualizovat plyn SF6

Unikátní kamera umožňuje společnosti ČEPS vizualizovat plyn SF6

Publikováno: 27.5.2013, Aktualizováno: 11.6.2013 15:41
Rubrika: Rozvody energií, Technologie, materiály

Speciální kamera FLIR GF306, schopná rychle a přesně opticky vizualizovat případné úniky plynu SF6 ze zapouzdřených rozvoden nebo konkrétních komponent klasických rozvoden (vypínače, přístrojové transformátory nebo plynem izolované rozvaděče). Přístroj slouží od konce roku 2011 provozovateli české elektroenergetické přenosové soustavy – společnosti ČEPS. „Kamera se velice osvědčila. Díky ní se zkracuje doba odstávek technických zařízení v průběhu revizí, a tím ČEPS dosahuje významných finančních úspor. Plánujeme nakoupit další zařízení příští rok. Jednoznačnou prioritou této naší investice je především ochrana životního prostředí a bezpečnost práce zaměstnanců údržby,“ říká Zuzana Dvořáková, ředitelka komunikace ČEPS, a.s.

Klíčová slova: ČEPS, plyn SF6, termokamery, FLIR

Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Unique Camera Enables ČEPS to make SF6 Gas Visible
A special camera FLIR GF306 makes it possible to quickly identify leaks of SF6 gas from metal-clad switchgears or specific components of standard switchgears (such as switches, instrument transformers or gas-insulated distributors) by making the gas visible. The device has been in use by ČEPS, a.s. (Czech Transmission Grid) since 2011. “The camera has proven itself. Time outages of technical equipment during the course of reviews have been reduced and ČEPS has therefore achieved considerable financial savings. We are planning to buy another device in the next year. In addition, this investment enables us to fulfil two other priorities, namely protection of the environment and improvements in the occupational safety of maintenance employees,” said Zuzana Dvořáková, Director of Communications, ČEPS, a.s.

Уникальная камера даёт возможность компании ČEPS визуализовать газ SF6
Специальная камера FLIR GF306, которая может быстро и точно оптически визуализовать возможные утечки газа SF6 из зачехлённых газораспределителей или конкретных компонентов классических газораспределительных станций (выключатели, трансформаторы или газом изолированные распределители). Оборудование служит с конца 2011 года компании, которая эксплуатирует чешские электроэнергетические линии передач — акционерному обществу ČEPS. „Камера очень хорошо себя зарекомендовала. Благодаря ей сокращается время технических остановок оборудования в процессе ревизии, таким образом компания ČEPS получает значительную финансовую экономию. Мы планируем закупить такое же оборудование и в будущем году. Однозначным приоритетом этой инвестиции прежде всего является охрана окружающей среды и безопасность работников обслуживания,“ - сказала Зузана Дворжакова, директор отдела по связям с общественностью компании ČEPS, a.s.

 

Partneři rubriky Rozvody energií, Technologie a materiály:

   

 

 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pravidla pro rozdělení německo-rakouské obchodní zóny jsou stanovená (491x)
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) rozhodla o vytvoření regionů pro výpočet kapacity. Součá...
Kabex: Stánek se Shushi barem, anketa o Fukušimě (63x)
Bohumil Svoboda, ředitel divize Jaderná energetika firmy Kabex, přišel do TV studia na veletrhu Electron 2011 v Praze ří...
Chladicí věž s přirozeným tahem pro nový paroplynový zdroj 840 MWe v Elektrárně Počerady (60x)
Na jaře letošního roku začala v Elektrárně Počerady výstavba nové chladicí věže s přirozeným tahem, výšky 128,32 m. Tato...