Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Firemní zpravodajství    ČEPS, a.s., vítá rozhodnutí o rozdělení německo-rakouské obchodní zóny

ČEPS, a.s., vítá rozhodnutí o rozdělení německo-rakouské obchodní zóny

Publikováno: 24.9.2015
Rubrika: Firemní zpravodajství

Vyjmutí společné nabídkové zóny Německa a Rakouska z koordinovaného systému výpočtu přeshraničních kapacit regionu střední a východní Evropy (CEE) porušuje podle stanoviska Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) pravidla EU a musí být ukončeno. ČEPS, a.s., s tímto rozhodnutím souhlasí a vítá jej.

„Považujeme to za zásadní krok směrem k nastavení rovného prostředí při obchodování s elektřinou ve střední Evropě, po kterém voláme již řadu let. Děkujeme Energetickému regulačnímu úřadu a zástupcům dalších regulačních orgánů, že přijali rozhodnutí v tak citlivé otázce, jakou společná zóna Německa a Rakouska bezesporu je,“ řekl k rozhodnutí Zbyněk Boldiš, člen představenstva ČEPS, a.s., zodpovědný za energetický obchod a zahraniční spolupráci.

Při správném stanovení kapacity na německo-rakouské hranici by rozdělení této obchodní zóny mohlo významně přispět ke snížení přetěžování sítí neplánovanými toky. Ty v současné době ohrožují stabilitu nejen české přenosové soustavy a vyžadují přijímání nákladných opatření.

Společnost ČEPS na protiprávnost a škodlivost existence jednotné německo-rakouské obchodní zóny upozorňovala dlouhodobě. A to jak na odborné, tak politické úrovni. Nyní byly argumenty V4 vyslyšeny. ČEPS to považuje za dobrý signál pro všechny uživatele sítí v těchto zemích a za důležitý krok pro bezpečný provoz přenosových soustav i pro další spravedlivý rozvoj trhů s elektřinou,“ dodává Boldiš.

Jen v letech 2012 a 2013 zveřejnila ČEPS, a.s., dvě studie spolu s partnerskými společnostmi z Polska, Slovenska a Maďarska. ČEPS, a.s., věří, že i nadále budou principy formující se energetické unie sloužit k rovnému přístupu k propojeným sítím a že stanovisko ACER nebude zpochybněno. Implementace rozhodnutí umožní rychlý pokrok při integraci trhů s elektřinou regionu CEE, který je diskuzí o jednotné německo-rakouské nabídkové zóně poznamenán již od roku 2006.

ACER ve svém stanovisku ze dne 23. září 2015 uznává současný režim na německo-rakouské hranici jako příčinu úzkých míst v sousedních přenosových soustavách a dospívá k závěru, že proces přidělování kapacit na německo-rakouské hranici musí být zaveden a koordinován v rámci regionu CEE. V tomto ohledu vyzývá provozovatele přenosových soustav a regulační orgány regionu, aby se do čtyř měsíců zavázali k přijetí této procedury dle realistického, ale ambiciózního harmonogramu. Ve stejné lhůtě mají také posoudit, zda jsou stávající opatření (např. virtuální PST na německo-polské hranici) dostatečná pro to, aby byl zaručen bezpečný provoz přenosových soustav v regionu či zda jsou nutná další dodatečná opatření na regionální úrovni do doby zavedení alokační procedury na německo-rakouské hranici. Plné znění stanoviska ACER naleznete v dokumentu ACER Opinion 09-2015, který je ke stažení zde.

ČEPS, a.s.:

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona.

Udržuje, obnovuje a rozvíjí 41 rozvoden, se 71 transformátory převádějícími elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy, a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3508 km a 220 kV o délce 1910 km.

V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS, a.s., přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby).

Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. Zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. ČEPS, a.s., se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. Více informací naleznete na www.ceps.cz.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

V ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energeticeV ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energetice (52x)
Huť ArcelorMittal Ostrava vyvinula a zahájila výrobu nové oceli s vysokou přidanou hodnotou. Ocel jakosti 16Mo3 s přídav...
Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech (46x)
Eaton Elektrotechnika s.r.o. (dceřiná společnost Eaton Corporation), významný výrobce a distributor elektrotechnického z...
Strojírenství je pro Českou exportní banku prioritou (45x)
Bilanční suma České exportní banky (ČEB) dosahuje téměř 100 miliard korun. Pokud se podíváme na sektorovou skladbu úvěro...