Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Firemní zpravodajství    ČEPS, a.s., vítá rozhodnutí o rozdělení německo-rakouské obchodní zóny

ČEPS, a.s., vítá rozhodnutí o rozdělení německo-rakouské obchodní zóny

Publikováno: 24.9.2015
Rubrika: Firemní zpravodajství

Vyjmutí společné nabídkové zóny Německa a Rakouska z koordinovaného systému výpočtu přeshraničních kapacit regionu střední a východní Evropy (CEE) porušuje podle stanoviska Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) pravidla EU a musí být ukončeno. ČEPS, a.s., s tímto rozhodnutím souhlasí a vítá jej.

„Považujeme to za zásadní krok směrem k nastavení rovného prostředí při obchodování s elektřinou ve střední Evropě, po kterém voláme již řadu let. Děkujeme Energetickému regulačnímu úřadu a zástupcům dalších regulačních orgánů, že přijali rozhodnutí v tak citlivé otázce, jakou společná zóna Německa a Rakouska bezesporu je,“ řekl k rozhodnutí Zbyněk Boldiš, člen představenstva ČEPS, a.s., zodpovědný za energetický obchod a zahraniční spolupráci.

Při správném stanovení kapacity na německo-rakouské hranici by rozdělení této obchodní zóny mohlo významně přispět ke snížení přetěžování sítí neplánovanými toky. Ty v současné době ohrožují stabilitu nejen české přenosové soustavy a vyžadují přijímání nákladných opatření.

Společnost ČEPS na protiprávnost a škodlivost existence jednotné německo-rakouské obchodní zóny upozorňovala dlouhodobě. A to jak na odborné, tak politické úrovni. Nyní byly argumenty V4 vyslyšeny. ČEPS to považuje za dobrý signál pro všechny uživatele sítí v těchto zemích a za důležitý krok pro bezpečný provoz přenosových soustav i pro další spravedlivý rozvoj trhů s elektřinou,“ dodává Boldiš.

Jen v letech 2012 a 2013 zveřejnila ČEPS, a.s., dvě studie spolu s partnerskými společnostmi z Polska, Slovenska a Maďarska. ČEPS, a.s., věří, že i nadále budou principy formující se energetické unie sloužit k rovnému přístupu k propojeným sítím a že stanovisko ACER nebude zpochybněno. Implementace rozhodnutí umožní rychlý pokrok při integraci trhů s elektřinou regionu CEE, který je diskuzí o jednotné německo-rakouské nabídkové zóně poznamenán již od roku 2006.

ACER ve svém stanovisku ze dne 23. září 2015 uznává současný režim na německo-rakouské hranici jako příčinu úzkých míst v sousedních přenosových soustavách a dospívá k závěru, že proces přidělování kapacit na německo-rakouské hranici musí být zaveden a koordinován v rámci regionu CEE. V tomto ohledu vyzývá provozovatele přenosových soustav a regulační orgány regionu, aby se do čtyř měsíců zavázali k přijetí této procedury dle realistického, ale ambiciózního harmonogramu. Ve stejné lhůtě mají také posoudit, zda jsou stávající opatření (např. virtuální PST na německo-polské hranici) dostatečná pro to, aby byl zaručen bezpečný provoz přenosových soustav v regionu či zda jsou nutná další dodatečná opatření na regionální úrovni do doby zavedení alokační procedury na německo-rakouské hranici. Plné znění stanoviska ACER naleznete v dokumentu ACER Opinion 09-2015, který je ke stažení zde.

ČEPS, a.s.:

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona.

Udržuje, obnovuje a rozvíjí 41 rozvoden, se 71 transformátory převádějícími elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy, a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3508 km a 220 kV o délce 1910 km.

V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS, a.s., přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby).

Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. Zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. ČEPS, a.s., se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. Více informací naleznete na www.ceps.cz.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Gazprom Export a MND otevřely podzemní zásobník plynu Dambořice (66x)
Podzemní zásobník plynu v Damořicích poblíž Hodonína byl dnes uveden do provozu. Zásobník je provozován společností Mora...
ERÚ vydal cenová rozhodnutí zohledňující čerstvé notifikace Evropské komiseERÚ vydal cenová rozhodnutí zohledňující čerstvé notifikace Evropské komise (54x)
Energetický regulační úřad (ERÚ) dnes vydal dvě cenová rozhodnutí, cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2016, kterým se mění cenov...
Kyslíkárna huti ArcelorMittal Ostrava slaví 55 letKyslíkárna huti ArcelorMittal Ostrava slaví 55 let (43x)
Kyslík je při výrobě oceli stejně nepostradatelný jako hlavní suroviny koks a železná ruda. V září roku 1962 jej začala ...